Matematik 8. klasse: MANDAG 12.30 - 14.00 og ONSDAG 08.30 - 10.00

Lærer: Rebekah Lewis, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 20887001

De fire søjler

I halv-fuldmånen arbejder vi i undervisningen og hele skoletiden med det hele unge menneske. Skemaet er delt op i fag hvor vi fokuserer på den fag-faglige undervisning, og i alle fag, frikvarterer og andre aktiviteter fokuserer vi også på den socialt-faglige, emotionelt-faglige og kreativt-faglige udvikling hos de unge. Det gør vi bl.a. på følgende måde:

Den socialt-faglige søjle: Vi arbejder med deltagelse i gruppearbejde, eleverne inddrages og har medindflydelse på undervisningens indhold og organisering, og vi arbejder løbende med klasse- og gruppedynamik.

Den emotionelt-faglige søjle: Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og uden for skolen, udvikling af empati og konflikthåndtering. Vi vil skrive trivselslog samt afholde klassemøder, hvor eleverne bliver trænet i at sætte ord på egne oplever og følelser.

Den kreativt-faglige søjle: Vi arbejder med problemløsning, indsigt i og erfaring med den kreativt skabende proces både med fiktion (f.eks. historier) og konkrete problemstillinger (f.eks. i forbindelse med projektopgaven). Desuden arbejder vi med praktisk-musiske elementer som en integreret del af de forskellige metoder i undervisningen.

Vi har dette år fået nye grundbøger til matematik i 8. klasse. GRUNDBOG: Faktor 8. Den indeholder 11 kurser/emner, hvoraf eleverne dette år skal igennem 10 af dem. Efter hver endt emne, skal der afleveres en skriftlig opgave som evaluering på kurset. I visse tilfælde, vil jeg indsamle deres matematikhæfter i stedet for en skriftlig aflevering. Jeg gennemser opgaverne i forbindelse med emnet og retter igennem for fejl og mangler.

OBS. ALLE ELEVER SKAL MEDBRINGE LOMMEREGNER TIL HVER MATEMATIKTIME!! Det er derfor ikke tilladt at benytte telefoner som lommeregner i undervisningen.

Uge

Emne

Indhold/materialer

Evaluering

Øvrige arrangementer

33

Klasselærerdage

mandag-onsdag

   

Mandag:

Lærermøde 12-16

Teammøde fredag den 18/8

 

IDENTITET

er vores overordnende emne for alle fag i forårsperioden

     

34

 

Kursus 5 i grundbog: ‘Negative tal’, s. 54-59

   

35

     

Forældremøder

NM onsdag 16-18

ST torsdag 16-18

36

   

Forældremøder HF: tirsdag 16-18


Torsdag:

Q-team 14.15-15.15


9.klasse lejrskole onsdag til fredag (Eric, K)

37

 

Kursus 4 i grundbog:

‘Algebra’, s. 42-53

 

6.klasse lejrskole onsdag til fredag

(Rebekah, Anne Mette)


7. lejrskole

onsdag-fredag

(Thomas, Jeanne, Sara)

38

     

Torsdag: Lærermøde, teammøde, personalemøde

14.15-20.00

39

     

Torsdag:

Qteam 14.15-15.15

Forældreråds-

møde 17-19

40

   

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

14.15-16.15

41

Emneuge 1

     

42

EFTERÅRSFERIE

     
 

KULTUR

er vores overordnende emne for alle fag i sommerperioden.

     

43

 

Kursus 6 i grundbog:

‘Ligninger’, s. 60-67.  

 

Teammøde torsdag den 26/10

44

6.+7.kl naturfaglig-projektopgave (Rebekah+Jeanne)

   

Terminsprøver for 8. og 9.kl.

45

6.+7.kl humanistisk-

projektopgave (Jeanne+AM)


(forberedelse til dukketeater - AM tovholder)

   

Terminsprøver for 8. og 9.kl.


Torsdag:

Qteam kl.14.15-15.15

46

     

Torsdag:
Lærermøde, teammøde 14.15-16.15

47

   

Torsdag:

Pædagogisk dag 14-17

48

Alternativuge

6.+7

(dukketeater Jeanne, Rebekah, AM - tovholder)


8.+ 9.klasse forberedelse til projektopgave (K+Eric)

   

Torsdag:

Julefest kl.


Vi viser dukketeater


Fredag: Juleklip

49

 

Kursus 7 i grundbog:

’Koordinatsystem’, s. 68-80.

 

Projektopgave 8.+9.kl. i dansktimerne

50

     

Projektopgave for 8.+9.kl.

51

   

Tirsdag:

Juleafslutning

52

JULEFERIE

     
 

DEMOKRATI

er vores overordnende emne for vinterperioden

     

1

 

Kursus 8 i grundbog:

‘Areal’, s. 81-91

 

Første skoledag onsdag

2

     

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

0.+3.+7.+9.kl.

3

   

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

1.+4.+6..kl.

4

 

Kursus 2 i grundbog:

‘Procent’, s. 28-38

 

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

2.+5.+8.kl.


Torsdag:

Qteam 14.15-15.15

5

   

 

6

Køn og identitet


(sociale medier, oplægs-holdere

NORMSTORM-

ERNE, Rebekah)


Vi har hver vores klasse.

   

Torsdag:

Lærermøde, teammøde 14.15-16.15

Forældreråds-

møde 17-19

7

VINTERFERIE

     

8

 

Kursus 1 i grundbog:

‘Geometri’, s. 6-27

 

8.kl introuge


Fredag:

Fastelavn

9

       

10

     

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

kl.14.15-16.15

11

     

Tirsdag:

GF kl.17-21

12

   

Teammøde torsdag den 22/3

13

PÅSKEFERIE

     

14

 

Kursus 9 i grundbog:

‘Funktioner’, s. 92-99

 

Første skoledag tirsdag


Torsdag:

Lærermøde, teammøde, personalemøde

kl.14.15-20.00

15

       

16

Emneuge 2


Musik og teaterfestival forberedelse

   

Lørdag:

Forårsfest kl.10.00-12.30

 

VERDEN

er vores overordnende emne for alle fag i efterårsperioden.

     

17

     

Forældremøder:

HF tirsdag 16-18

NM onsdag

16-18

ST torsdag

16-18


Fredag:

St. bededag

18

   

 

19

 

Kursus 10 i grundbog:

‘Potens’, s. 100-107

 

Torsdag- søndag:

Kristi himmelfartsferie

20

Alternativuge

   

8.kl. lejrskole

(Paule, K, Rebekah)

21

   

Mandag:

2.pinsedag

22

 

Kursus 11 i grundbog:

‘Sandsynlighedsregning’, s. 108-121

   

23

       

24

   

Teammøde fredag den 8/6

25

Mandag til onsdag

almindeligt skema


Torsdag og fredag

tjekke telte, generalprøver

   

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

kl.14.15-16.15

26

     

Mandag-onsdag


Musik og teaterfestival for 6.-9.kl.


Torsdag:

Klasselærerdag

Dimission 9.kl. 17-19

Fredag:

Sidste skoledag

Klassen har fulgt årsplanen og opnået det forventelige. Der har været ekstra opgaver på matematikfessor.dk samt med at der har været 2-3 afleveringer med færdighedsregning og eksamensopgaver.