Bio/geo: FREDAG kl. 12.30 - 14.00

Fysik/kemi: ONDSAG kl. 10.15 - 11.45

Lærer: Rebekah Lewis, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 20887001.

I Halv/fuld-månen arbejder vi i undervisningen og hele skoletiden med det hele unge menneske. Skemaet er delt op i fag, hvor vi fokuserer på den fag-faglige undervisning. I alle fag, frikvarterer og andre aktiviteter, fokuserer vi også på den socialt-faglige, emotionelt-faglige og kreativt-faglige udvikling hos de unge. Det gør vi bl.a. på følgende måde:

Den socialt-faglige søjle: Vi arbejder med deltagelse i gruppearbejde, eleverne inddrages og vi arbejder løbende med klasse- og gruppedynamik.

Den emotionelt-faglige søjle: Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og udenfor skolen, udvikling af empati og konflikthåndtering.

Den kreativt-faglige søjle: Vi arbejder med problemløsning, indsigt i og erfaring med den kreativt skabende proces både med fiktion og konkrete problemstillinger. Desuden arbejder vi med praktisk-musiske elementer som en integreret del af de forskellige metoder i undervisningen.

Fagformål:

Eleverne skal i faget naturfag udvikle naturfaglige kompetencer og arbejde med problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til miljø, natur, naturgrundlag, levevilkår og til menneske og samfund. Eleverne skal tilegne sig naturfaglige arbejdsformer og tankegange anvendt på problemstillinger og sammenhænge, der er vigtige for den enkelte elev og for samfundet lokalt og globalt.

Stk. 2. Elevernes læring baseres på opnåede færdigheder og viden fra fagene biologi, fysik/kemi og geografi og organiseres som projekter eller temaer, der vælges i samråd med eleverne. Elevernes læring baseres på varierede arbejdsformer, som i vidt omfang bygger på egne iagttagelser, undersøgelser og feltarbejde i det omgivende samfund. Elevernes interesse og nysgerrighed over for natur, miljø, naturvidenskab og teknologi stimuleres.

Stk. 3. Eleverne skal opnå erkendelse af, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes engagement og ansvarlighed overfor natur, miljø og brugen af naturressourcer og teknologi skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til bæredygtig udvikling og menneskets samspil med naturen lokalt og globalt.

Stk. 4. Faget skal bidrage til, at eleverne bliver fagligt kvalificerede og afklarede og motiverede til at vælge ungdomsuddannelse. Faget understøtter der ved skolens generelle arbejde med udvikling af elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer, så de forbliver eller bliver uddannelsesparate.

Uge

Emne

Indhold/materialer

Evaluering

Øvrige arrangementer

33

Klasselærerdage

mandag-onsdag

   

Mandag:

Lærermøde 12-16

Teammøde fredag den 18/8

 

IDENTITET

er vores overordnende emne for alle fag i forårsperioden

     

34

 

Fokusområde 1. periode: Evolution

   

35

 

 Ny Prisma s.9-19, forsøg

 

Forældremøder:

HF tirsdag 16-18

NM onsdag 16-18

ST torsdag 16-18

36

   Ny Prisma s.21-25, forsøg  

Torsdag:

Q-team 14.15-15.15


9.klasse lejrskole onsdag til fredag (Eric, K)

37

   Ny Prisma s.26-33, forsøg  

6.klasse lejrskole

(Rebekah, Anne Mette)


7. lejrskole

onsdag-fredag

(Thomas, Jeanne, Sara)

38

   Ny Prisma s.35-41, forsøg  

Torsdag: Lærermøde, teammøde, personalemøde

14.15-20.00

39

  Ny Prisma s.42-47, forsøg   

Torsdag:

Qteam 14.15-15.15

Forældreråds-

møde 17-19

40

     

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

14.15-16.15

41

Emneuge 1

     

42

EFTERÅRSFERIE

     
 

KULTUR

er vores overordnende emne for alle fag i sommerperioden.

     

43

 

Fokusområde 2. periode: Ernæring og Livets kemi

 

Teammøde torsdag den 26/10

44

6.+7.kl naturfaglig-projektopgave (Rebekah+Jeanne)

   

Terminsprøver for 8. og 9.kl.

45

6.+7.kl humanistisk-

projektopgave (Jeanne+AM)


(forberedelse til dukketeater - AM tovholder)

   

Terminsprøver for 8. og 9.kl.


Torsdag:

Qteam kl.14.15-15.15

46

 

 Ny Prisma s.115-133

Spiselig kemi

 

Torsdag:
Lærermøde, teammøde 14.15-16.15

47

     

Torsdag:

Pædagogisk dag 14-17

48

Alternativuge

6.+7

(dukketeater Jeanne, Rebekah, AM - tovholder)


8.+ 9.klasse forberedelse til projektopgave (K+Eric)

   

Torsdag:

Julefest kl.


Vi viser dukketeater


Fredag: Juleklip

49

     

Projektopgave 8.+9.kl. i dansktimerne

50

     

Projektopgave for 8.+9.kl.

51

     

Tirsdag:

Juleafslutning

52

JULEFERIE

     
 

DEMOKRATI

er vores overordnende emne for vinterperioden

     

1

 

Fokusområde 3. periode: Drikkevand

 

Første skoledag onsdag

2

   clio: Hjælp en landsby  

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

0.+3.+7.+9.kl.

3

     

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

1.+4.+6..kl.

4

     

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

2.+5.+8.kl.


Torsdag:

Qteam 14.15-15.15

5

       

6

Køn og identitet


(sociale medier, oplægs-holdere

NORMSTORM-

ERNE, Rebekah)


Vi har hver vores klasse.

   

Torsdag:

Lærermøde, teammøde 14.15-16.15

Forældreråds-

møde 17-19

7

VINTERFERIE

     

8

     

8.kl introuge


Fredag:

Fastelavn

9

       

10

 

Fokusområde 4. periode: Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

 

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

kl.14.15-16.15

11

   Ny Prisma s.50-58, forsøg  

Tirsdag:

GF kl.17-21

12

   Ny Prisma s.58-67, forsøg  

Teammøde torsdag den 22/3

13

PÅSKEFERIE

     

14

 

 Ny Prisma s.69-81,

Ren kemi, forsøg

 

Første skoledag tirsdag


Torsdag:

Lærermøde, teammøde, personalemøde

kl.14.15-20.00

15

       

16

Emneuge 2


Musik og teaterfestival forberedelse

   

Lørdag:

Forårsfest kl.10.00-12.30

 

VERDEN

er vores overordnende emne for alle fag i efterårsperioden.

     

17

     

Forældremøder:

HF tirsdag 16-18

NM onsdag

16-18

ST torsdag

16-18


Fredag:

St. bededag

18

       

19

     

Torsdag- søndag:

Kristi himmelfartsferie

20

Alternativuge

   

8.kl. lejrskole

(Paule, K, Rebekah)

21

     

Mandag:

2.pinsedag

22

       

23

       

24

     

Teammøde fredag den 8/6

25

Mandag til onsdag

almindeligt skema


Torsdag og fredag

tjekke telte, generalprøver

   

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

kl.14.15-16.15

26

     

Mandag-onsdag


Musik og teaterfestival for 6.-9.kl.


Torsdag:

Klasselærerdag

Dimission 9.kl. 17-19

Fredag:

Sidste skoledag

 

Eleverne har fulgt årsplanen og opnået det forventlige.