Evaluering:

Årsplanen er gennemført og målene delvist opnået. En stor del af undervisningen er foregået online i forbindelse med hjemsendelse under corona. Det har begrænset samarbejdet en del, og det bør der derfor være fokus på næste skoleår. VI har arbejdet meget med små skriftlige afleveringer, da det var lettest at følge med i elevernes arbejde på den måde. Eleverne kun havde arbejdsbog a med hjem, så vi har suppleret med andre opgaveoplæg fra f.eks.dansktip.com med samme fokus som det der var planlagt i årsplanen.