De fire søjler

I halv-fuldmånen arbejder vi i undervisningen og hele skoletiden med det hele unge menneske. Skemaet er delt op i fag hvor vi fokuserer på den fag-faglige undervisning, og i alle fag, frikvarterer og andre aktiviteter fokuserer vi også på den socialt-faglige, emotionelt-faglige og kreativt-faglige udvikling hos de unge. Det gør vi bl.a. på følgende måde:

Den socialt-faglige søjle: Vi arbejder med deltagelse i gruppearbejde, eleverne inddrages og har medindflydelse på undervisningens indhold og organisering, og vi arbejder løbende med klasse- og gruppedynamik.

Den emotionelt-faglige søjle: Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og uden for skolen, udvikling af empati og konflikthåndtering. Vi vil skrive trivselslog samt afholde klassemøder, hvor eleverne bliver trænet i at sætte ord på egne oplever og følelser.

Den kreativt-faglige søjle: Vi arbejder med problemløsning, indsigt i og erfaring med den kreativt skabende proces både med fiktion (f.eks. historier) og konkrete problemstillinger (f.eks. i forbindelse med projektopgaven). Desuden arbejder vi med praktisk-musiske elementer som en integreret del af de forskellige metoder i undervisningen.

Uge

Emne og materialer

Mål og aktiviteter

Øvrige arrangementer/Evaluering

33

Introduktion til dansk i 6. klasse

Udlevering af bøger


Gennemgang af emner, organisering af undervsiningen samt læsetræning.

Introuge

Første skoledag mandag d. 10. august kl. 8:30-12:00


Klasselærerdag tirsdag


Almindelig undervisning onsdag, torsdag og fredag.

34

Reflekser som en ninja

Læsetræning: Frit

Fokus: Personkarakteristik: type/individ, personskildring i rapgenren, novellen og i reklamen samt forskellige net-genrer (multimodale tekster)

Tirsdag 18/8 har HF-månen fysikdag i Tivoli, så der er ingen almindelig undervisning.

Eleverne har opnået målene for emnet

35

   

Forældremøde i 6.-9. klasse torsdag d. 27/8


14.30-15.30 6. og 8. kl.

15.30-16.30 7. og 9. kl.

36

     

37

Hooked på baggårde

Fokus: Miljø

Fysisk og psykisk miljø i forskellige genrer. Samt skildringer af danskhed i nationalromantikken og i dag.

6.+7.+9. skal på lejrskole

Eleverne har opnået målene, men skal arbejde mere med litteraturhistorien.

38

   

8. klasse har projektuge - kun i dansktimerne

39

   

8. klasse har projektuge

40

     

41

   

Hele skolen Emneuge 1

42

   

Efterårsferie

43

Alt kan ske i en historie

Læsetræning: Frit

Fokus: Komposition

Forskellen på historien (handlingen) og fortællingen (opbygningen), forskellige kompositionsmodeller samt begreberne: forudgreb, tilbageblik og flashback.

Tur til Energi og Vandværkstedet tirsdag 20/10 for 6. og 9. kl.


Personaledag torsdag 5/11 - skolen lukker kl. 11.45

Eleverne har opnået  målet men emnet begreberne bør gentages næste år også. 

44

   

Tur til Energi og Vandværkstedet tirsdag 27/10 for 7. og 8. kl.

45

     

46

     

47

Hvad så med Rikke?

Fokus: Virkemidler, særligt fremstillingsformer

Begreberne: Dialog, direkte og indirekte tale, indre monolog og tankereferat.

 Eleverne har opnået målene. 

48

   

Alternativ uge: Kulturfag

49

   

Julefest tirsdag 1/12 kl. 12.00 for elever og forældre

50

Den grønne cykel - børneliv i Saudi Arabien

(film fra Filmstriben)

Arbejdet med filmens barndomsskildring, sammenligne med egne erfaringer, (evt. Tro, Håb og Afghanistan), genfortælle, kulturel indsigt

8.+9. klasse Terminsprøver

Dette emne har vi ikke nået at arbejde med

51

   

8.+9. klasse Terminsprøver

52

   

Juleferie

1

Trivselsundersøgelse/

elevsamtaler

Læsetræning

 

Stave og læseprøver

Avisgenren - lav vores egen avis

 
 Fokus på opbygning af artikel, beskrivelser og tegnsætning.

Første dag efter jul er mandag 4/1


Skolehjemsamtaler Mandag 4/1 og tirsdag 5/1 for 7. kl. 14.15-17


Onsdag 6/1 og torsdag 7/1 for 9. kl. 14.15-17Eleverne lavede deres egen avis, og har opnået målene

2

   

Skolehjemsamtaler Mandag 11/1 og tirsdag 12/1 for 8. kl. 14.15-17

3

   

Skolehjemsamtaler Mandag 18/1 og tirsdag 19/1 for 6. kl. 14.15-17

4

     

5

Romanlæsning: Neondrengens Profeti, Bent Haller

Fokus: den fantastiske litteraturs genretræk

Personaledag torsdag 4/2 - skolen lukker kl. 11.45

Eleverne læste romanen på egen hånd og skrev en boganmeldelse af den, men den var svær for mange at forstå. 

6

   

Hele skolen Emneuge 2 og Fastelavn for hele skolen fredag 12/2

7

   

Vinterferie

8

   

8. klasse i Introduktion til videregående uddannelser

9

   

Forældrearbejdsdag lørdag 5/3 kl. 10-16

10

   

Alternativ uge - ingen almindelig undervisning

11

Jeg får sgu ondt i maven, hver gang jeg ser hende

Fokus: Tema og motiv

Skelnen mellem handle om og dreje sig om. Tekstens tema og tekstens motiver.

 Eleverne har opnået målene. 

12

   

Påskeferie

13

   

Påskeferie

Tirsdag 29/3 er første dag efter påskeferien

14

     

15

     

16

Der er nok at tage fat på her i digternes land

Fokus: Intertekstualitet

Begreberne: Et velkendt motiv, en parodi, en pastiche og et citat.

St. Bededag fredag 22/4

Vi nåede ikke dette emne

17

   

Forældremøde torsdag 28/4


14.30-15.30 6. og 8. kl.

15.30-16.30 7. og 9. kl.


Skolens fødselsdag fredag 29/4

18

     

19

Hver strofe snoede hun ind i min hukommelse

Repetition af de litteraturbegreber vi har gennemgået i år gennem arbejdet med dele af Cecilie Ekens forfatterskab

Afgangsprøve skriftlig for 9. kl.


Mandag 9/5 færdighedsregning 09.00-10.00


Tirsdag 10/5 Bio/geo eller fysik udtræk


Onsdag 11/5 Engelsk 09.00-12.00


Fredag 13/5 fransk udtræk

 

Eleverne har repeteret bogens begreber, men mangler viden om lyrik, deres opbygning, virkemidler og rytme samt egen produktion af digte. 

20

   

Alternativ uge


Pinse mandag 16/5 er skolen lukket

21

     

22

   

Personaledag torsdag 2/6 - skolen lukker kl. 11.45

23

Kan sjælen spejles?

Fokus: Kunst og kunstneren.

Gennem arbejdet med Christina Hamres kunst arbejder vi med begreber til analyse af billedkunst.

Afgangsprøve mundtlig for 9. kl. begynder

 

- vi nåede ikke dette emne. 

24

   

Alternativ uge

Forberedelse til Musik- og Teaterfestival


Sommerfest lørdag 18/6 10.00-14.00

25

   

Lilleskolernes Musik- og teaterfestival mandag 20/6 til onsdag 22/6


Hjemmearbejdsdag for elever torsdag 23/6


Sidste skoledag er fredag 24/6

På gensyn til første skoledag mandag den 8. august 2016

26

     Eleverne skal bruge mere tid på lyrik, billedanalyhse og multimodale tekster.