De fire søjler

I halv-fuldmånen arbejder vi i undervisningen og hele skoletiden med det hele unge menneske. Skemaet er delt op i fag hvor vi fokuserer på den fag-faglige undervisning, og i alle fag, frikvarterer og andre aktiviteter fokuserer vi også på den socialt-faglige, emotionelt-faglige og kreativt-faglige udvikling hos de unge. Det gør vi bl.a. på følgende måde:

Den socialt-faglige søjle: Vi arbejder med deltagelse i gruppearbejde, eleverne inddrages og har medindflydelse på undervisningens indhold og organisering, og vi arbejder løbende med klasse- og gruppedynamik.

Den emotionelt-faglige søjle: Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og uden for skolen, udvikling af empati og konflikthåndtering. Vi vil skrive trivselslog samt afholde klassemøder, hvor eleverne bliver trænet i at sætte ord på egne oplever og følelser.

Den kreativt-faglige søjle: Vi arbejder med problemløsning, indsigt i og erfaring med den kreativt skabende proces både med fiktion (f.eks. historier) og konkrete problemstillinger (f.eks. i forbindelse med projektopgaven). Desuden arbejder vi med praktisk-musiske elementer som en integreret del af de forskellige metoder i undervisningen.

Uge

Emne og materialer

Mål og aktiviteter

Øvrige arrangementer/ evaluering

33

 

Udlevering af bøger


What did you do in your summerholiday?

Introuge

Første skoledag mandag d. 10. august kl. 8:30-12:00


Klasselærerdag tirsdag


Almindelig undervisning onsdag, torsdag og fredag.

34

Horror

Focus in this chapter will be on reading and writing scary stories and ‘to be’ ind present tense.

Tirsdag 18/8 har HF-månen fysikdag i Tivoli, så der er ingen almindelig undervisning.

 

Eleverne har opnået målene, men mange havde svært ved at skrive en hel historie.

35

   

Forældremøde i 6.-9. klasse torsdag d. 27/8


14.30-15.30 6. og 8. kl.

15.30-16.30 7. og 9. kl.

36

     

37

At the beach

Focus in this chapter will be on cultural and factual knowledge about Australia and adjectives and adverbs.

6.+7.+9. skal på lejrskole

Eleverne har opnået målene og lært om adverbs og adjectives.

38

   

8. klasse har projektuge - kun i dansktimerne

39

   

8. klasse har projektuge

40

     

41

   

Hele skolen Emneuge 1

42

   

Efterårsferie

43

Rabbit-profe fence

We will watch the movie Rabbit-profe fence and talk about the impact the British have had on the aboriginals.

Focus is on culture, expressing opinions and reading about Australia.

Tur til Energi og Vandværkstedet tirsdag 20/10 for 6. og 9. kl.


Personaledag torsdag 5/11 - skolen lukker kl. 11.45 Eleverne har opnået målene også lært om berettermodellen

44

   

Tur til Energi og Vandværkstedet tirsdag 27/10 for 7. og 8. kl.

45

     

46

Premature

filmcentralen.dk

We will watch the short movie Premature and talk about the cinematics and the main character.

 Vi nåede ikke at arbejde med filmen men talte om den. 

47

     

48

   

Alternativ uge: Kulturfag

49

American teens

Focus in this chapter is on american youth culture and on genitive case. The pupils will create their own teen magazine.

Julefest tirsdag 1/12 kl. 12.00 for elever og forældre

Eleverne opnåede at læse og skrive om American teens, men vi nåede ikke at lave et magasin.

50

   

8.+9. klasse Terminsprøver

51

   

8.+9. klasse Terminsprøver

52

   

Juleferie

1

   

Første dag efter jul er mandag 4/1


Skolehjemsamtaler Mandag 4/1 og tirsdag 5/1 for 7. kl. 14.15-17


Onsdag 6/1 og torsdag 7/1 for 9. kl. 14.15-17

2

www.write

In this chapter we will go triugh the process of writing fiction and the pupils will write their own fiction either in groups or alone. We will present it for Nymånen.

Skolehjemsamtaler Mandag 11/1 og tirsdag 12/1 for 8. kl. 14.15-17

Eleverne opnåede alle at skrive en fortælling på 1a4 side og gav respons i mindre grupper. ( Emnet blev taget byttet rundt med Scotland)

3

   

Skolehjemsamtaler Mandag 18/1 og tirsdag 19/1 for 6. kl. 14.15-17

4

     

5

   

Personaledag torsdag 4/2 - skolen lukker kl. 11.45

6

   

Hele skolen Emneuge 2 og Fastelavn for hele skolen fredag 12/2

7

   

Vinterferie

8

Reading

Focus is on reading materials from CFU and writing resumes. Reading aloud and recording it.

8. klasse i Introduktion til videregående uddannelser

Eleverne læste og lavede læselog, alle opnåede at læse en hel bog. Vi nåede ikke at optage men læste højt. 

9

   

Forældrearbejdsdag lørdag 5/3 kl. 10-16

10

   

Alternativ uge - ingen almindelig undervisning

11

     

12

   

Påskeferie

13

   

Påskeferie

Tirsdag 29/3 er første dag efter påskeferien

14

     

15

Scotland

Focus in this chapter is on Scottish culture and accent and on contractions.

 Eleverne fremlagde om Skotske traditioner, alle opnåede målene for emnet. 

16

   

St. Bededag fredag 22/4

17

   

Forældremøde torsdag 28/4


14.30-15.30 6. og 8. kl.

15.30-16.30 7. og 9. kl.


Skolens fødselsdag fredag 29/4

18

   

Afgangsprøve skriftlig for 9. kl.


Mandag 2/5 dansk skriftlig fremstilling 09.00-12.30


Tirsdag 3/5 matematisk problemløsning 09.00-12.00


Onsdag 4/5 retskrivning og læsning 09.00-10.30


Kr. Himmelfart torsdag 5/5 og fredag 6/5 er skolen lukket

19

   

Afgangsprøve skriftlig for 9. kl.


Mandag 9/5 færdighedsregning 09.00-10.00


Tirsdag 10/5 Bio/geo eller fysik udtræk


Onsdag 11/5 Engelsk 09.00-12.00


Fredag 13/5 fransk udtræk

20

   

Alternativ uge


Pinse mandag 16/5 er skolen lukket

21

Repetition

What have we learned this year?

 

22

   

Personaledag torsdag 2/6 - skolen lukker kl. 11.45

23

   

Afgangsprøve mundtlig for 9. kl. begynder

24

   

Alternativ uge

Forberedelse til Musik- og Teaterfestival


Sommerfest lørdag 18/6 10.00-14.00

25

   

Lilleskolernes Musik- og teaterfestival mandag 20/6 til onsdag 22/6


Hjemmearbejdsdag for elever torsdag 23/6


Sidste skoledag er fredag 24/6

På gensyn til første skoledag manda