Årsplan for matematik i 6. klasse 2015/2016

Formål 

Det overordnet formål med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen, som sætter dem i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold. 

Jeg har i årsplanen taget hensyn til de krav, der er opstillet i fag-faglige mål for undervisningen i matematik på Nørrebro Lilleskole.

Undervisningen – materialer og metoder  

Vi arbejder med udgangspunkt i grundbogssystemet Matematiktak, som indeholder en grundbog og et arbejdshæfte, som vil danne udgangspunkt for arbejdet med matematikken i 6. klasse. 

I den daglige undervisning inddrages diverse hjælpemidler såsom centicubes, målebånd, decilitermål, regneark m.m. 

Undervisningen veksler imellem forskellige arbejdsmetoder, hvor eleverne nogle gange skal arbejde i mindre grupper, parvis eller individuelt med opgaver i arbejdsbogen.  

Undervisningen tager udgangspunkt i den matematik eleverne møder i deres hverdag. Gennem arbejdet med konkrete problemstillinger, skaber eleverne en baggrund for at udvikle faglige hjælpemidler og for at erkende generelle sammenhænge.

Skriftligt arbejde 

Udover arbejdet i bogsystemet lægges der endvidere vægt på hjemmeopgaver af forskellig art. Dette veksler mellem områderelaterede opgaver og færdighedsregningsopgaver. Endvidere vil de få en månedlig problemregning efter jul.

Evaluering 

Formål og mål med undervisningen vil løbende blive evalueret i forbindelse med elevernes indsats i undervisningen, fremlæggelser m.m. Desuden skal eleverne ved afslutningen af et forløb reflektere over, hvad de har lært, og hvad deres samlede viden nu er. Dette er et godt udgangpunkt for en afsluttende fælles evaluering i klassen. Endvidere tager eleverne en individuel prøve hver halve år, som giver en god mulighed for at tilrettelægge en differentieret undervisning for den enkelte elev.

afsluttende fælles evaluering i klassen. Endvidere tager eleverne en individuel prøve hver halve år, som giver en god mulighed for at tilrettelægge en differentieret undervisning for den enkelte elev.

Uge

Emne og materialer

Mål og aktiviteter

Øvrige arrangementer

33

Matematiktak 6.kl.

Grundbog side 6

Stamtræ

Udlevering af bøger

udarbejde stamtræ

introduktion i potenser og kvadrattal

Introuge

Første skoledag mandag d. 10. august kl. 8:30-12:00.

Klasselærerdag tirsdag.

Almindelig undervisning onsdag, torsdag og fredag.

34

Grundbog side 7-9

Familiens bolig

arbejde med potens, kvadrat og decimaltal(afrunding) og udarbejde planer over boliger

Tirsdag 18/8 har HF-månen fysikdag i Tivoli, så der er ingen almindelig undervisning.

35

Grundbog side 10-12

Familiens tid

arbejde med forskellige diagrammer

Forældremøde i 6.-9. klasse torsdag d. 27/8

14.30-15.30 6. og 8. kl.

15.30-16.30 7. og 9. kl.

36

Grundbog side 13-15

Familiens tid

arbejde med brøker og procent

 

37

   

6.+7.+9. skal på lejrskole.

38

Grundbog side 16-19

Familiens økonomi

arbejde med budget, skat, moms, udsalg

8. klasse har projektuge - men kun i dansktimerne

39

Grundbog side 20-24

Personnumre

arbejde med de 4 regningsarter

8. klasse har projektuge.

40

Grundbog side 26-31

Hardware

undersøge tal og statistikker

 

41

   

Hele skolen har emneuge.

42

   

Efterårsferie.

43

Grundbog side 32-35

Internetabonnement

undersøge abonnementer

tegne skemaer og grafer

Tur til Energi og Vand-værkstedet tirsdag d. 20/10 for 6. og 9. klasse.

Personaledag torsdag 5/11 - skolen lukker kl. 11.45

44

Grundbog side 36-40

Regneark

regneark, gennemsnit, udgifter og indtægter

Tur til Energi og Vand-værkstedet tirsdag d. 27/10 for 7. og 8. klasse.

45

Grundbog side 41-44

Shopping på nettet

valutakurser

grafer

 

46

Grundbog side 45-48

Skærmen

skærmopløsning m.m.

 

47

Grundbog side 50-60

Landbrug

geometri, areal, omkreds, cirkler

 

48

   

Alternativ uge: Kulturfag

49

Grundbog side 61-64

Design

arbejdstegninger

ind- og udlånsrenter

julehjerter

Julefest tirsdag d. 1/12 kl. 12.00 for elever og forældre

50

Grundbog side 65-68

Design

arbejdstegninger

ind- og udlånsrenter

julehjerter

8.og 9. klasse har terminsprøver.

51

 Matematikprøve

 

8.og 9. klasse har terminsprøver.

52

   

Juleferie

1

Grundbog side 70-71

Grækenland år 200 f.Kr.

primtal og divisorer

Første dag efter jul er mandag 4/1

Skolehjemsamtaler - Mandag d. 4/1 og tirsdag d. 5/1 for 7. klasse fra kl. 14.15 - 17.00.

Onsdag d. 6/1 og torsdag d. 7/1 for 9. klasse fra kl. 14.15 - 17.00.

2

Grundbog side 72-73

Grækenland år 200 f.Kr.

primtal og divisorer

Skolehjemsamtaler - Mandag d. 11/1 og tirsdag d. 12/1 for 8. klasse fra kl. 14.15 - 17.00.

3

Grundbog side 74-75

Europa i 1500-tallet

mønstre og flytninger

 

4

Grundbog side76-80

På landet i 1700-tallet

længde, areal og rumfang

Skolehjemsamtaler - Mandag d. 25/1 og torsdag d. 28/1 for 6. klasse fra kl. 14.15 - 17.00.

5

Grundbog side 81-85

En købmandsgård i 1848

regningsarterne

Personaledag torsdag d. 4/2 - skolen lukker kl. 11.45

6

   

Hele skolen har Emneuge

Fastelavn for hele skolen fredag d. 12/2.

7

   

Vinterferie.

8

Grundbog side 86-92

Regning da farfar var barn

division

8. klasse i introduktion til videregående uddannelser.

9

Grundbog side 94-98

Tal om Det Fjerne Østen

statistik

Forældrearbejdsdag lørdag d. 5/3 kl. 10 - 16

10

   

Alternativ uge - ingen almindelig undervisning.

11

Grundbog side 99-102

Den Kinesiske Mur

perspektiv

 

12

   

Påskeferie.

13

Grundbog side 103-105

Tangram

geometriske former

Tirsdag 29/3 er første dag efter påskeferien.

14

Grundbog side 106-108

Origami

linjer i polygoner

 

15

Grundbog side 110-113

Viola spiller volleyball

regning med negative tal

 

16

Grundbog side 114-116

Kasper køber ind

handelsregning

St. Bededag fredag 22/4.

17

Grundbog side 117-119

Sanne samler på blikdåser

rumfang

Forældremøde torsdag d. 28/4.

14.30 - 15.30 6. og 8. kl.

15.30 - 16.30 7. og 9. kl.

Skolens fødselsdag fredag d. 29/4.

18

Grundbog side 120-124

Sille spiller

sandsynlighed

Afgangsprøve skriftlig for 9. klasse.

Mandag d. 2/5 dansk skriftlig fremstilling 9.00 - 12.30.

Tirsdag d. 3/5 matematisk problemløsning 9.00 - 12.00.

Onsdag d. 4/5 retskrivning og læsning 9.00 - 10.30.

Kr. Himmelfart torsdag d. 5/5.

Fredag d. 6/5 er skolen lukket.

19

Grundbog side 126-127

Erik den Røde

vinkler

Afgangsprøve skriftlig for 9. klasse.

Mandag d. 9/5 færdighedsregning 9.00 - 10.00.

Tirsdag d. 10/5 Bio/geo eller fysik udtræk.

Onsdag d. 11/5 Engelsk 9.00 - 12.00

Fredag d. 13/5 fransk udtræk.

20

   

Alternativ uge

Pinsemandag d. 16/5 er skolen lukket.

21

Grundbog side 128-131

Marco Polo

ligninger

 

22

Grundbog side 132-136

Columbus

tid og hastighed

Personaledag torsdag d. 2/6 - skolen lukker kl. 11.45.

23

Grundbog side 137-142

Magellan

David Livingstone

koordinatsystem

målestoksforhold

Afgangsprøve mundtlig for 9. kl. begynder.

24

Grundbog side 143-146

Magellan

David Livingstone

koordinatsystem

målestoksforhold

Alternativ uge

Forberedelse til Musik- og Teaterfestival

Sommerfest lørdag d. 18/6 fra kl. 10.00 til 14.00.

25

   

Lilleskolernes Musik- og teaterfestival - mandag d. 20/6 til onsdag 22/6.

Torsdag d. 3/6. er hjemme-arbejdsdag for eleverne.

Sidste skoledag er fredag 24/6.

26

   

Sommerferie.

Evaluering: Klassen har fulgt årsplanen og opnået det forventelige.