Årsplan for idrætsundervisningen i 6. klasse 2015/2016

Eleverne skal først og fremmest bevæge sig og have det sjovt, samt opøve færdigheder indenfor de forskellige idrætsaktiviteter, som vi arbejder med i årets løb.

Vi vil komme til at arbejde både enkeltvis, parvis, i mindre grupper og på hold, på den måde udfordres eleverne også socialt.

Det primære formål med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. På sigt skulle dette gerne bidrage til, at eleverne opmuntres til forsat at være fysisk aktive.

Idrætstimerne begynder altid med fælles opvarmning, som består af løb, opvarmningsøvelser, styrketræning og små lege, hvorefter vi går igang med aktiviteterne.

 Jeg forventer, at alle elever møder op til timerne med idrætstøj, så de kan deltage omklædte.

Uge

Idrætsaktiviteter

Mål

Alternative uger, ferie mm.

33

   

Introuge

34 - 36

Vi træner forskellige former for boldspil og træner færdigheder indenfor disse.

Eleverne skal få en

forståelse for taktik

og fairplay.

Eleverne skal

lære forskellige

teknikker til at gribe,

kaste og sparke.

 

37

   

Lejrskole

38 - 40

Bordtennis og slagboldspil

Beherske enkle tekniske færdigheder i slagboldspil.

 

41

   

Emneuge

42

   

Efterårsferie

43 - 44

Boldbasis – småspil

Alternative boldspil

Udføre handlinger med forskellige boldtyper med såvel hænder som fødder.

Deltage i regelbaserede holdidrætter og forskellige små minispil.

 

45

Musik, bevægelse og udtryk i forskellige former.

Sideløbende sætter vi fokus på grundtræning og opvarmning. Hvorfor og hvad opvarmer vi? Hvad sker der fysisk i kroppen

Anvende planer, rum, retning, tid, impuls og bevægelses-udslag med og uden musik-ledsagelse.

Mime og fortælle historier ved hjælp af kroppen og rummet.

Udtrykke stemninger med kroppen.

 

46 - 47

Lege – fangelege, stafetter

Redskabsaktiviteter.

Eleverne skal afprøve forskellige redskabsbaner og selv etablere baner.

Vi bruger lege til opvarmning og skal også selv opfinde lege.

Gennem forløbet indgår den opnåede sikkerhed i eksperimenterende og udfordrende opgaveløsninger, fx små gymnastiske serier med ruller, spring og balancer.

Undervisningen skal tilrettelægges således, at den fremmer udviklingen af elevernes kropslige koordination gennem idrætslige handleformer.

Indgå i og skabe forskellige idrætslige lege sammen med andre.

Turde deltage i legens udfordringer.

Kende opvarmningens formål og udførelse.

Kende til grundtrænings-elementerne.

Anvende spænding og afspænding i forbindelse med gymnastiske færdigheder.

 

48

   

Alternativ uge - Kulturfag

49 - 51

Vi træner forskellige former for boldspil og træner færdigheder indenfor disse.

Eleverne skal få en

forståelse for taktik

og fairplay.

Eleverne skal

lære forskellige

teknikker til at gribe,

kaste og sparke.

 

52

   

Juleferie

1-5

Boldbasis – småspil

Alternative boldspil

Udføre handlinger med forskellige boldtyper med såvel hænder som fødder.

Deltage i regelbaserede holdidrætter og forskellige små minispil.

 

6

   

Emneuge

7

   

Vinterferie

8 – 9

Bordtennis og slagboldspil

Beherske enkle tekniske færdigheder i slagboldspil.

 

10

   

Alternativ uge

11

Boldbasis – småspil

Alternative boldspil

Udføre handlinger med forskellige boldtyper med såvel hænder som fødder.

Deltage i regelbaserede holdidrætter og forskellige små minispil.

 

12

   

Påskeferie

13 - 16

Vi træner forskellige former for boldspil og træner færdigheder indenfor disse.

Eleverne skal få en

forståelse for taktik

og fairplay.

Eleverne skal

lære forskellige

teknikker til at gribe,

kaste og sparke.

 

17 – 19

Atletik

Vi laver lege og legelignende øvelser, der træner forskellige atletik-elementer.

Beherske flere former for løb, spring og kast.

Sammensætte grundlæggende bevægelser som løb-spring, løb-kast, afsæt-landing, rulle-hop og hop-fald.

Udvise sikkerhed i balancer og krydsfunktioner. 

 

20

   

Alternativ uge

21 – 23

Udholdenhedsidræt – fx løbetræning, cykling, orienteringsløb, mm.

Kende til forskellige motionsformer.

Færdes i naturen ved hjælp af kort i kendt terræn.

 

24

   

Alternativ uge

25

   

Teaterfestival

26

   

Sommerferie

Evaluering: Klassen har fulgt årsplanen og opnået det forventelige.