De fire søjler

I halv-fuldmånen arbejder vi i undervisningen og hele skoletiden med det hele unge menneske. Skemaet er delt op i fag hvor vi fokuserer på den fag-faglige undervisning, og i alle fag, frikvarterer og andre aktiviteter fokuserer vi også på den socialt-faglige, emotionelt-faglige og kreativt-faglige udvikling hos de unge. Det gør vi bl.a. på følgende måde:

Den socialt-faglige søjle: Vi arbejder med deltagelse i gruppearbejde, eleverne inddrages og har medindflydelse på undervisningens indhold og organisering, og vi arbejder løbende med klasse- og gruppedynamik.

Den emotionelt-faglige søjle: Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og uden for skolen, udvikling af empati og konflikthåndtering. Vi vil skrive trivselslog samt afholde klassemøder, hvor eleverne bliver trænet i at sætte ord på egne oplever og følelser.

Den kreativt-faglige søjle: Vi arbejder med problemløsning, indsigt i og erfaring med den kreativt skabende proces både med fiktion (f.eks. historier) og konkrete problemstillinger (f.eks. i forbindelse med projektopgaven). Desuden arbejder vi med praktisk-musiske elementer som en integreret del af de forskellige metoder i undervisninge

Eleverne skal se filmene: Romeo and Juliet, Out of Africa

Læse: Uddrag af Shakespears Romeo and Juliet

Aflevere 6 skriftlige fremstillinger ( VI NÅEDE 4)

 

Uge

Emne/overskrift

Indhold/materialer

Evaluering

Øvrige arrangementer

 

KULTUR

er vores overordnende emne for alle fag i sommerperioden.

     

32

Klasselærerdage mandag -onsdag


Love!

Grammar: Noun ( Pit Stop 8)

 

We will focus on love stories and forbidden love around the world.


We will watch the movie Romeo and Juliet.

The students have to present their all time favorite love song and explain the content.

Eleverne har opfyldt målene.

 

33

       

34

     

Forældremøder i halv/fuldmånen

fra kl.16

35

Fælles tur til Tivoli tirsdag den 30/8

     

36

     

Skolefoto den 8/9

+Q-team kl.14.00

37

8.klasse er hjemme med Paule og Eric

   

Lejrskole 6.,7.,9.

38

       

39

     

Q-team den 29/9 kl.14.00

+ P-møde kl.17.00

40

     

L+Tmøde den 6/10 kl.14-16

41

Emneuge 1

   

P-dag den 13/10 kl.14-17

42

Efterårsferie

     
 

VERDEN

er vores overordnende emne for alle fag i efterårsperioden

     

43

American election

 

Grammar: The genitive ( Pit Stop)

We will focus on the American election and political parties

  • discussion, reading, making our own election and campaign.

Eleverne har fulgt med i valgkampagnen, de har læst relevant litteratur men nåede ikke at lave kampagne.

Terminsprøve 8.+9.kl.

44

     

Terminsprøve 8.+9.kl.

45

Præsidentvalg i USA tirsdag den 8/11

   

Q-team den 10/11 kl.14.00

46

USA

Eleverne vælger et emne fra clioonline som de skal videreformidle.

Dette emne nåede vi ikke.

L+Tmøde den 17/11 kl.14-16

47

 

Written assignment - forberedelse på prøve tidligere prøveforlæg


Written assignment: Love story

hand in the 6/10

 

P-dag 24/11 kl.14-17

48

Alternativuge

Verdens højtider

   

Julefest torsdag 1. december kl.15.30

49

Projektopgave for 8. og 9.kl./ projektarbejde for 6. og 7.kl.

(kun i dansktimerne)

   

L+Tmøde den 8/12 kl.14-16

50

Projektopgave 8.og 9.kl./ projektarbejde for 6. og 7.kl.

     

51

     

Juleafslutning den 19/12 kl.8.30-11.45

52

Juleferie

     
 

DEMOKRATI

er vores overordnende emne for alle fag i vinterperioden

     

1

Writing an essay

Goal: focus on getting better at writing

  • layout

  • composition

  • Argumentation

  • Grammar

  • Description

  • Fluency

Genre: essay

( s.145 i Pit Stop 8)


GAMBITS!

 

Eleverne har arbejdet grundigt med denne skriftlige fremstillings form.

1.skoledag tirsdag den 3/1

2

 

AFLEVERE STIL 12/1

  • essay

 

Forældre-

konsultationer 9/1 +10/1

for 6.+9.kl


L+T+Pmøde 12/1 kl.14-19

3

Rasicm in the USA

Presentations on Racism in the USA

We will focus on racism in USA and in todays society.


clioonline

documentary from DR 1

Eleverne har læst om et emne de selv har valgt, lavet et slide og fremlagt for klassen.

Forældre-

konsultationer 16/1 +17/1

for 7.kl

18/+19/1

for 8.kl

4

     

Q-team 26/1 kl.14

5

     

L+Tmøde den 2/2 kl.14-16

6

Alternativuge:

Uge Sex

   

Lmøde 7/2 kl.14

P-dag 9/2 kl.14-17.00

7

Vinterferie

     

8

     

Introkursus med 8.


Fastelavn fredag den 24/2

9

Out of Africa


Imperialisme, racism, movie analysis on the movie

Eleverne har set filmen og vi har talt om imperialisme og racisme men i særdeleshed arbejdet med filmens opbygning. Eleverne har afleveret en analyse af filmen.

L+Tmøde kl.14-16

10

       

11

     

Debatcafe GF den 16/3 kl.18-20

12

Youth culture

http://www.clioonline.dk/engelskfaget/udskoling/emner/topics/youth-culture/

Eleverne har læst og diskuteret teenage graviditeter, alkohol og ungdom. De har lavet storyboards og filmet deres egne kort film.

 
 

IDENTITET

er vores overordnende emne for alle fag i forårsperioden

     

13

 

written assignment 30/3 - movie analysis

 

Forældre-

arbejdsdag

14

 

 

   

15

Påskeferie

     

16

Fame


Grammar: Modal verbs ( Pit stop 8)

We will focus on fame and the dark side of fame.


Pit stop 8.

clioonline

Emnet nåede vi ikke pga. kort film projekt.

1.skoledag tirsdag den 18/4

Skolens fødselsdag den 20/4

L+T+Pmøde kl.14-19

17

Emneuge

   

Forårsfest lørdag den 29/4 kl.13-15.30

( 12-16 for personalet)

18

Skriftlige prøver for 9.kl.

     

19

Skriftlige prøver for 9.kl.

Presentation about Fame

 

St.Bededag fredag den 12/5

20

Skriftlige prøver for 9.kl.


Lejrskole for 8.kl.

 

ingen undervisning

 

21

Brain Power

We will focus on different types of intelligence and the brain.

Pit Stop 8.

ingen undervisning

Kristi Himmelfarts-

ferie den 25-26/5

22

Grammar: Adjectives / adverbs ( Pit Stop 8)

 

ingen undervisning

 

23

   

Repetition

eleverne har lavet kahoots om vores emner i engelsk.

2.Pinsedag mandag den 5/6

24

   

Repetition

eleverne har lavet kahoots om vores emner i engelsk.

 

25

Musik og teaterfestival mandag til onsdag

   

L+Tmøde den 22/6 kl.14-16


Sidste skoledag fredag den 23/6 kl.8.30-11.45