Evaluering af engelskundervisningen i 5. kl. i skoleåret 2020/2021

Det har været et år i opbrud grundet Coronarestriktioner og nedlukning. Online undervisningen har gjort det vanskeligt at følge årplanen slavisk, og vi har brugt materialet A Piece of Cake mere end planlagt. 

Eleverne har ikke fået trænet opslag i ordbog, og vi har været nødsaget til at springe nogle af de planlagte emner fra Clio online over. Der har i højere grad været brug for at bruge fysiske bøger fremfor digitale lærermidler oven på en langt forløb med onlineundervisning. 

Eleverne er blevet bedre og mere modige mundtligt, og selv de mest tilbageholdende elever har kastet sig ud i at tale engelsk i årets sidste forløb om Robin Hood. Her hjalp det at kunne “gemme sig” i en rolle. 

En del af den grammatiske træning er foregået på grammatip.com. Her har størstedelen af klassen klaret basale grammatiske opgaver tilfredsstillende. 

Der er stor spredning i niveauet i klassen, og enkelte elever kan have brug for ekstra støtte i K/F timerne. 

/ Helene