Evaluering af danskundervisningen i 5.kl 2020/2021:

Årsplanen er gennemført og målene er devist opnået. En stor del af undervisningen er foregået online i forbindelse med hjemsendelse under corona. Det har begrænset samarbejdet en del, og det bør der derfor være fokus på næste skoleår.

Underemnerne har været byttet lidt rundt i forhold til oversigten og nogle opgaver har været erstattet med noget tilsvarende fra forskellige hjemmesider - bl.a. clioonline, grammatip.com, da det var mere egnet til onlineundervisningen.