Årsplan for kulturfag 2014/2015

Lærere: Jeanne, Maja og Simon


 

 

Navn på forløb

Ansvarlige

Historie

Samfundsfag

Religion

Politik: Demokrati på Nørrebro

Maja, Jeanne og Simon

- Kende til Grundlovens indførsel i 1849 samt revisioner i 1866, (1901), 1915 og 1953

- Kende til og give eksempler på udtryk for demokratiske deltagelse på Nørrebro herunder kampen om Folkets hus (fagbevægelsens hus, senere Ungdomshuset på Jagtvej) og kampen om Byggeren.

- Kende og kunne forklare begreberne: Repræsentativt demokrati og deltagelsesdemokrati

- Kende opbygningen af de demokratiske institutioner: Folketing, regionsråd, kommunalbestyrelse/borgerrepræsentation og lokaludvalg

 

Økonomi, produktion og arbejdsmarked: Økonomiske begreber

Maja og Simon

- Kende til og give eksempler på levestandard under høj- og lavkonjunktur i løbet af de sidste 100 år, herunder: Krakket på Wall Street, den økonomiske krise i 1930’erne, højkonjunktur i 1960-70’erne, krisen i 1980’erne, højkonjunktur i 1990-2008 samt finanskrisen i 2008.

- Kunne forklare og give eksempler på de økonomiske begreber: Penge, udbud og efterspørgsel, prisfastsættelse på et marked, rente, konkurrenceevne, monopol, betalingsbalance.

- Kunne forklare forskellige holdninger til vækst og markedskræfter.

 

Krig og konflikt: Den Kolde Krig

Jeanne og Maja

- forklare, hvad der påvirkede den historiske udvikling i den kolde krig 1945-91, herunder

- afslutningen af 2. verdenskrig, fordeling af territorium og krigsskadeerstatning

- genopbygningen af Europa via Marshall-hjælpen

- våbenkapløbet

- redegøre for tidligere tiders politiske og militære konflikter og samtale om mulige løsningsforslag, herunder:

- Koreakrigen

- Opstanden i Ungarn

- Cubakrisen

- Vietnamkrigen

- Forår i Prag

- Murens fald

- redegøre for forskellige opfattelser og praktiseringer af demokrati.

- forstå, hvordan det amerikanske politiske system fungerer.

- give eksempler på politiske partier, interesseorganisationer og græsrodsbevægelser

- gøre rede for hovedsynspunkter i de klassiske politiske ideologier (konservatisme, liberalisme, socialliberalisme, socialisme)

- give eksempler på og forklare, hvordan politiske synspunkter kan være præget af sociale og økonomiske forhold

- kende til internationale organisationer som FN og NATO

 

De store fortællinger: Rusland

Jeanne og Simon

   

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

gengive udvalgte træk ved nogle af de store verdensreligioner og livsopfattelser, herunder deres oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer samt reflektere over relationen mellem religion og samfund

Forløb

-Den russisk ortodokse kirkes begyndelse

-Tur til den russisk ortodokse kirke i København

-Den russisk ortodokse kirke under kommunismen

-Den russisk ortodokse kirke efter murens fald

 

Evalueringer

Økonomi, produktion og arbejdsmarked: Økonomiske begreber

 

- Kende til og give eksempler på levestandard under høj- og lavkonjunktur i løbet af de sidste 100 år, herunder: Krakket på Wall Street, den økonomiske krise i 1930’erne, højkonjunktur i 1960-70’erne, krisen i 1980’erne, højkonjunktur i 1990-2008 samt finanskrisen i 2008.


Eleverne er blevet præsenteret for indholdet og diskuteret og videreformidlet deres viden.

- Kunne forklare og give eksempler på de økonomiske begreber: Penge, udbud og efterspørgsel, prisfastsættelse på et marked, rente, konkurrenceevne, monopol, betalingsbalance.


Eleverne har opnået en forståelse for de økonomiske begreber og en begyndend evne til at forklare dem


- Kunne forklare forskellige holdninger til vækst og markedskræfter.


Eleverne har forklaret forskellige holdninger til markedskræfter og vækst og givet udtryk for deres egne holdninger til emnerne.

 

Politik: Demokrati på Nørrebro

Maja, Jeanne og Simon

- Kende til Grundlovens indførsel i 1849 samt revisioner i 1866, (1901), 1915 og 1953

Eleverne har et begyndende kendskab til Grundlovens indførsel, men særligt revisionerne bør uddybes.

- Kende til og give eksempler på udtryk for demokratiske deltagelse på Nørrebro herunder kampen om Folkets hus (fagbevægelsens hus, senere Ungdomshuset på Jagtvej) og kampen om Byggeren.

Eleverne har opnået et bredt kendskab hertil.

- Kende og kunne forklare begreberne: Repræsentativt demokrati og deltagelsesdemokrati

Eleverne opnået kendskab til og begyndende evne til at forklare begreberne.

- Kende opbygningen af de demokratiske institutioner: Folketing, regionsråd, kommunalbestyrelse/borgerrepræsentation og lokaludvalg

Eleverne opnået kendskab til de demokratiske institutioner.

 

 

Krig og konflikt: Den Kolde Krig

Jeanne og Maja

- forklare, hvad der påvirkede den historiske udvikling i den kolde krig 1945-91, herunder

- afslutningen af 2. verdenskrig, fordeling af territorium og krigsskadeerstatning

- genopbygningen af Europa via Marshall-hjælpen

- våbenkapløbet

Eleverne har opnået en begyndende forståelse for baggrunden for den kolde krig, herunder afslutningen af 2. verdenskrig og Marshall-hjælpen. Våbenkapløbet blev berørt og eksemplificeret i arbejdet med de politiske og militære konflikter.

- redegøre for tidligere tiders politiske og militære konflikter og samtale om mulige løsningsforslag, herunder:

- Koreakrigen

- Opstanden i Ungarn

- Cubakrisen

- Vietnamkrigen

- Forår i Prag

- Murens fald

- redegøre for forskellige opfattelser og praktiseringer af demokrati.

- forstå, hvordan det amerikanske politiske system fungerer.

Eleverne har opnået en begyndende forståelse for forskellige opfattelser af demokrati og det amerikanske politiske system

- give eksempler på politiske partier, interesseorganisationer og græsrodsbevægelser

Dette er ikke blevet berørt

- gøre rede for hovedsynspunkter i de klassiske politiske ideologier (konservatisme, liberalisme, socialliberalisme, socialisme)

Dette er ikke blevet berørt

- give eksempler på og forklare, hvordan politiske synspunkter kan være præget af sociale og økonomiske forhold

Eleverne er blevet præsenteret for forskellige eksempler fra både USA, Sovjetunionen og aktuelt i Danmark på dette

- kende til internationale organisationer som FN og NATO

Eleverne har arbejdet med oprettelsen af FN og NATO

 

De store fortællinger: Rusland

Jeanne og Simon

   

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

gengive udvalgte træk ved nogle af de store verdensreligioner og livsopfattelser, herunder deres oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer samt reflektere over relationen mellem religion og samfund

Eleverne kan gengive udvalgte træk ved kristendommen, herunder dens oprindelse, historie og forgreninger.