Årsplan for matematik i 6.klasse

2014-15

 

De fire søjler - faglighed i halv-fuldmånen

I halv-fuldmånen arbejder vi i undervisningen og hele skoletiden med det hele unge menneske. Skemaet er delt op i fag hvor vi fokuserer på den fag-faglige undervisning, og i alle fag, frikvarterer og andre aktiviteter fokuserer vi også på den socialt-faglige, emotionelt-faglige og kreativt-faglige udvikling hos de unge. Det gør vi bl.a. på følgende måde:

Den socialt-faglige søjle: Vi arbejder med deltagelse i gruppearbejde, eleverne inddrages og har medindflydelse på undervisningens indhold og organisering, og vi arbejder løbende med klasse- og gruppedynamik.

Den emotionelt-faglige søjle: Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og udenfor skolen, udvikling af empati og konflikthåndtering.

Den kreativt-faglige søjle: Vi arbejder med problemløsning, indsigt i og erfaring med den kreativt skabende proces både med fiktion (f.eks. historier) og konkrete problemstillinger (f.eks. i forbindelse med projektopgaven). Desuden arbejder vi med praktisk-musiske elementer som en integreret del af de forskellige metoder i undervisningen.

 

Uge

Emne og materialer

Mål og aktiviteter

Øvrige arrangementer

33

Matematiktak 6.kl.

s.6

Stamtræ

Udlevering af bøger

udarbejde stamtræ

introduktion i potenser og kvadrattal

Introuge

Første skoledag mandag d. 11. august kl. 8:30-11:45 - Almindelig undervisning om fredagen.

34

s.7-9

hæfte s.1-2

Familiens bolig

arbejde med potens, kvadrat og decimaltal(afrunding) og udarbejde planer over boliger

 

35

s.10-12

hæfte s.3-5

Familiens tid

arbejde med forskellige diagrammer

 

36

s.13-15

Familiens tid

hæfte s.6

arbejde med brøker og procent

Forældremøde i 6.-7. klasse

tirsdag d.2.september

37

s.16-19

Familiens økonomi

arbejde med budget, skat, moms, udsalg

Forældremøde i 8. klasse

tirsdag d.9.september

8. klasse har projektuge

38

s.20-24

Personnumre

arbejde med de 4 regningsarter

7. klasse på lejrskole i Tjekkiet

8. klasse har projektuge

39

s.26-31

hæfte s.7-8

Hardware

undersøge tal og statistikker

 

40

s.32-35

Internetabonnement

undersøge abonnementer

tegne skemaer og grafer

 

41

   

Hele skolen Emneuge 1

42

   

Efterårsferie

43

   

Alternativ uge: Skriv til Avisen for 6.+7.+8. klasse

44

s.36-40

Regneark

regneark, gennemsnit, udgifter og indtægter

 

45

s.41-44

hæfte s.9-11

Shopping på nettet

valutakurser

grafer

 

46

s.45-48

hæfte s.12

Skærmen

skærmopløsning m.m.

Ungdomskonference på Nørrebro om fredagen

47

s.50-60

hæfte s.13-24

Landbrug

geometri, areal, omkreds, cirkler

 

48

   

Alternativ uge: Kulturfag

49

s.61-68

hæfte s. 25-28

Design

arbejdstegninger

ind- og udlånsrenter

julehjerter

 

50

   

6.-7. klasse: Projektforløb

8. klasse Terminsprøver

51

   

6.-7. klasse: Projektforløb

8. klasse Terminsprøver

52

   

Juleferie

1

   

Første dag efter jul er mandag 5/1

2

s.70-73

hæfte s.29-31

Grækenland år 200 f.Kr.

primtal og divisorer

7.+ 8. klasse: Torsdag 8/1 Uddannelsesmessen Skills i Bellacentret

3

s.74-75

hæfte s.32-38

Europa i 1500-tallet

mønstre og flytninger

 

4

s.76-80

På landet i 1700-tallet

længde, areal og rumfang

 

5

s.81-85

En købmandsgård i 1848

regningsarterne

 

6

   

Hele skolen Emneuge 2 og Fastelavn for hele skolen fredag 6/2

7

   

Vinterferie

8

s.86-92

Regning da farfar var barn

division

8. klasse i Introduktion til videregående uddannelser mandag 16/2 til torsdag 19/2

9

s.94-98

Tal om Det Fjerne Østen

statistik

 

10

   

Besøge renseanlæg

Avedøre Kanalholmen

11

s.99-102

hæfte s.39-44

Den Kinesiske Mur

perspektiv

 

12

s.103-105

hæfte s.45-46

Tangram

geometriske former

Pædagogisk weekend

Torsdag den 19/3 lukker skole kl.12.00, og fredag er der lukket

13

s,106-108

hæfte s.47-52

linjer i polygoner

 

14

   

Påskeferie

15

s.110-113

Viola spiller volleyball

regning med negative tal

Tirsdag 7/4 er første dag efter påskeferien

16

s.114-116

Kasper køber ind

handelsregning

 

17

s.117-119

Sanne samler på blikdåser

rumfang

Skolens fødselsdag fredag 24/4

18

   

6.+8. kl.: Lejrskole

1. maj torsdag - skolen er lukket

Store Bededag torsdag 1/5

19

s.120-124

Sille spiller

sandsynlighed

tur til Energi- og vandværkstedet

20

   

6.-8. klasse Uge Sex mandag 11/5 til onsdag 13/5

Kr. Himmelfart torsdag 14/5 og fredag 15/5 er skolen lukket

21

s.126-127

hæfte s.53-56

Erik den Røde

vinkler

Besøg på Energi- og vandværkstedet

22

s.128-131

hæfte s.57

Marco Polo

ligninger

Pinse mandag 25/5 er skolen lukket

23

s.132-136

Columbus

tid og hastighed

Jubilæumsfest for skolen 4/6 Grundlovsdag fredag 5/6

24

s.137-146

hæfte s.58-62

Magellan

David Livingstone

koordinatsystem

målestoksforhold

 

25

   

Alternativ uge: Forberedelse til Musik- og Teaterfestival

26

   

6.-8. klasse Lilleskolernes Musik- og teaterfestival mandag 22/6 til onsdag 24/6

Torsdag: Klasselærerdag kl. 10-13


Sidste skoledag er fredag 26/6

På gensyn til første skoledag mandag den 10. august 2014

Evaluering: Årsplanen er gennemført efter planen