Årsplan for dansk i 6. klasse 2014/15

De fire søjler

I halv-fuldmånen arbejder vi i undervisningen og hele skoletiden med det hele unge menneske. Skemaet er delt op i fag hvor vi fokuserer på den fag-faglige undervisning, og i alle fag, frikvarterer og andre aktiviteter fokuserer vi også på den socialt-faglige, emotionelt-faglige og kreativt-faglige udvikling hos de unge. Det gør vi bl.a. på følgende måde:

Den socialt-faglige søjle: Vi arbejder med deltagelse i gruppearbejde, eleverne inddrages og har medindflydelse på undervisningens indhold og organisering, og vi arbejder løbende med klasse- og gruppedynamik.

Den emotionelt-faglige søjle: Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og uden for skolen, udvikling af empati og konflikthåndtering.

Den kreativt-faglige søjle: Vi arbejder med problemløsning, indsigt i og erfaring med den kreativt skabende proces både med fiktion (f.eks. historier) og konkrete problemstillinger (f.eks. i forbindelse med projektopgaven). Desuden arbejder vi med praktisk-musiske elementer som en integreret del af de forskellige metoder i undervisningen.

 

Uge

Emne og materialer

Mål og aktiviteter

Evaluering

33

Introduktion til dansk i 6. klasse

Udlevering af bøger


Gennemgang af mål for danskundervisningen i år samt struktur for undervisningen. Udlevering af bøger. Læse-undersøgelse.

 

34

Reflekser som en ninja

Læsetræning: Frit

Fokus: Personkarakteristik: type/individ, personskildring i rapgenren, novellen og i reklamen samt forskellige net-genrer (multimodale tekster)

Begreberne er indlært over hvad kan forventes i 6. klasse. Billed- og reklameanalyse bør de dog arbejde mere med.

35

 

Læsning:

Fokus på nye læseforståelses-strategier + opbyggelsen af gode læse-træningsrutiner

Med få undtagelser er alle gået i gang med gode læse-træningsrutiner også uden for skole, og de viser stor forståelse for de forskellige gennemgåede læseforståelses-strategier.

36

     

37

Hooked på baggårde

Fokus: Miljø

Fysisk og psykisk miljø i forskellige genrer. Samt skildringer af danskhed i nationalromantikken og i dag.

Begreberne er indlært på et niveau der svarer til 6. klasse. Klassen viser en god forståelse for skildringer og opfattelser af danskhed, dog med noget hjælp til indlevelsen i nationalromantikken.

38

Læsetræning: Avis

   

39

Læsetræning: Avis

   

40

Læsetræning: Avis

   

41

   

Hele skolen Emneuge 1

42

   

Efterårsferie

43

Alternativ uge: Skriv til Avisen for 6.+7.+8. klasse

 

Generelt viste de stort engagement, iderigdom og initiativ i processen. Klassen vil dog profitere af at arbejde mere med avisens forskellige genrer samt om journalistiske principper.

44

Alt kan ske i en historie

Læsetræning: Frit

Fokus: Komposition

Forskellen på historien (handlingen) og fortællingen (opbygningen), forskellige kompositionsmodeller samt begreberne: forudgreb, tilbageblik og flashback.

Begreberne er tillært på et niveau der er lidt over 6. klasse, men da det er svære begreber, bør der arbejdes yderligere med dem.

45

     

46

   

Ungdomskonference på Nørrebro om fredagen

47

Hvad så med Rikke?

Fokus: Virkemidler, særligt fremstillingsformer

Begreberne: Dialog, direkte og indirekte tale, indre monolog og tankereferat.

Begreberne er tillært på et niveau der er lidt over 6. klasse, men da det er svære begreber, bør der arbejdes yderligere med dem.

48

   

Alternativ uge: Kulturfag

49

     

50

   

6.-7. klasse: Projektforløb

8. klasse Terminsprøver

51

   

6.-7. klasse: Projektforløb

8. klasse Terminsprøver

52

   

Juleferie

1

Hvad så med Rikke?

 

Første dag efter jul er mandag 5/1

2

Du panikker let

Fokus: Fortæller og synsvinkel

Jegfortæller og 3. personsfortæller. Personbunden eller alvidende fortæller. Scenisk og panoramisk fremstilling.

Begreberne er tillært på et niveau der er lidt over 6. klasse, dog bør der arbejdes yderligere med scenisk og panoramisk fremstillingsform da de er noget abstrakte begreber for eleverne.

3

     

4

     

5

     

6

   

Hele skolen Emneuge 2 og Fastelavn for hele skolen fredag 6/2

7

   

Vinterferie

8

Jeg får sgu ondt i maven, hver gang jeg ser hende

Fokus: Tema og motiv

Skelnen mellem handle om og dreje sig om. Tekstens tema og tekstens motiver.

Særligt begrebet tema viste eleverne god indsigt i, men begrebet motiv var sværere for dem, og arbejdet hermed bør gentages og forsøgt konkretiseret og eksemplificeret.

9

     

10

     

11

Billedroman-forløb:

Æblet og Sisdæ sjangsæ

Fokus: Billedromanen som genre.

Analyse af billedsiden, analyse af teksten samt analyse af samspillet mellem tekst og billede.

Eleverne viste god indlevelsesevne i billedanalyse, men manglede begreber at arbejde med. De var hurtige til at tilegne sig og bruge de præsenterede begreber, men mangler rutine hvorfor de bør arbejde videre med billedanalyse.

12

     

13

     

14

   

Påskeferie

15

Der er nok at tage fat på her i digternes land

Fokus: Intertekstualitet

Begreberne: Et velkendt motiv, en parodi, en pastiche og et citat.

Her viste de rutine og indsigt i brugen af begreberne hvorfor der senere kan arbejdes på et højere niveau med intertekstualitet.

16

     

17

     

18

   

6.+8. kl.: Lejrskole

19

Hver strofe snoede hun ind i min hukommelse

Repetition af de litteraturbegreber vi har gennemgået i år gennem arbejdet med dele af Cecilie Ekens forfatterskab

Eleverne viste at de med støtte (f.eks. fra noter, genlæsning af forklaringer i grundbogen eller samtale) kunne bruge stort set alle årets gennemgåede begreber.

20

   

6.-8. klasse Uge Sex mandag 11/5 til onsdag 13/5

Kr. Himmelfart torsdag 14/5 og fredag 15/5 er skolen lukket

21

     

22

     

23

Kan sjælen spejles?

Fokus: Kunst og kunstneren.

Gennem arbejdet med Christina Hamres kunst arbejder vi med begreber til analyse af billedkunst.

Eleverne viste stor indlevelsesevne i kunstværkerne og gode observationsevner. Der kan med fordel arbejdes videre med de gennemgåede begreber til at verbalisere, analysere og fortolke observationerne.

24

     

25

   

Alternativ uge: Forberedelse til Musik- og Teaterfestival

26

   

6.-8. klasse Lilleskolernes Musik- og teaterfestival mandag 22/6 til onsdag 24/6

Læsetræning:

Flertallet af eleverne har gode læsetræningsrutiner, også uden for skolen. Der er generelt en god stemning omkring læsning, og den afsatte lektion om ugen til læsetræning er populær. Eleverne er generelt gode til at anbefale hinanden nye bøger, og det kan prioriteres at sætte fokus på næste skoleår.

Skriftlig fremstilling:

Eleverne er generelt glade for at skrive, men profiterer af at have støtte til særligt den første del af skriveprocessen (ide-skabelse og komposition). Det kan medtages i næste års arbejde hvor der kan arbejdes med genrekendskab (som stillads for skrivningen) og rutine i skriveprocessens faser, så de i højere grad kan arbejde med flere dele af skriveprocessen hjemme.

Retskrivning:

Der er meget stor spredning på elevernes niveau i retskrivning og grammatisk forståelse. Umiddelbart profiterer flertallet af arbejde med de grammatiske begreber, men enkelte bør ikke sidde for længe med det, da de meget hurtigt tilegner sig stoffet. For andre kræver det til gengæld længere tid og hyppigere repetition. Næste år vil det fortsat være en fordel med andre opgaver til de der hurtigt er igennem stoffet, så de kan udfordres på andre områder af faget.