Evaluering af engelsk i 6.kl. 2014/2015:

Eleverne har opnået at tilegne sig kundskaber og færdigheder i engelsk på et alderssvarende niveau og har gennemgået diverse genre i form af tekst og andre udtryksmåder i løbet af skoleåret. Endvidere har eleverne arbejdet projektorienteret i engelsk og har arbejdet med at fremlægge disse på engelsk i klassen.