I dansk i 0. klasse har vi stort set fulgt årsplanen. Eleverne har arbejdet med fandango mini. I november måned havde vi første gang gennemgået alle bogstaverne og deres lyde. Det betød at næsten alle elever ved årsskiftet kunne læse korte sætninger med lydrette ord på max 5 bogstaver uden problemer.

 

Vi har haft stor fokus på at skrive kombineret med at eleven selvstændigt skulle forholde sig til teksten. Det har betydet, at eleverne selv har skrevet og illustreret 2 bøger, med udgangspunkt i handlingsbroen. Og at vi har arbejdet meget med boganmeldelser, hvor vi har kombineret mål som kendskab til hovedperson og biperson, kendskab til eventyrgenren og kendskab til handlingsbroen.


For at tilgodese at eleverne lærer på forskellige måder, har undervisningen også bestået af ord/bogstavlege, musikundervisning med fokus på bogstaver og deres lyde samt forskellige bevægelseslege, der har haft til formål at øge elevernes kendskab til danskfaget på forskellig vis.