Idræt i 0. klasse er forløbet efter planen. Der har været et løbende fokus på grænser, samarbejde, ansvar, normer og værdier, og det har vist sig frugtbart i form af en godt fungerende klasse i idrætssalen.

Alle elever har deltaget godt i de forskellige aktiviteter. I det omfang det har givet mening, så har undervisningen relateret til andre fag såsom dansk, matematik og værkstedsfag.