Årsplan for bio/geo i 7. klasse 2015/16

De fire søjler

I halv-fuldmånen arbejder vi i undervisningen og hele skoletiden med det hele unge menneske. Skemaet er delt op i fag hvor vi fokuserer på den fag-faglige undervisning, og i alle fag, frikvarterer og andre aktiviteter fokuserer vi også på den socialt-faglige, emotionelt-faglige og kreativt-faglige udvikling hos de unge. Det gør vi bl.a. på følgende måde:

Den socialt-faglige søjle: Vi arbejder med deltagelse i gruppearbejde, eleverne inddrages og har medindflydelse på undervisningens indhold og organisering, og vi arbejder løbende med klasse- og gruppedynamik.

Den emotionelt-faglige søjle: Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og uden for skolen, udvikling af empati og konflikthåndtering. Vi vil skrive trivselslog samt afholde klassemøder, hvor eleverne bliver trænet i at sætte ord på egne oplever og følelser.

Den kreativt-faglige søjle: Vi arbejder med problemløsning, indsigt i og erfaring med den kreativt skabende proces både med fiktion (f.eks. historier) og konkrete problemstillinger (f.eks. i forbindelse med projektopgaven). Desuden arbejder vi med praktisk-musiske elementer som en integreret del af de forskellige metoder i undervisningen.

 

Uge

Emne og materialer

Mål og aktiviteter

Øvrige arrangementer/evaluering

33

 

Udlevering af bøger

Introuge

Første skoledag mandag d. 10. august kl. 8:30-12:00


Klasselærerdag tirsdag


Almindelig undervisning onsdag, torsdag og fredag.

34

Biodiversitet

Det overordnende formål med forløbet er at eleverne skal:

  • undersøge biodiversiteten i deres nærområde

  • gøre rede for hvorfor biodivesitet er vigtigt

  • stifte bekendtskab med de mest almindelige smådyr

  • fødekæder, fødenet

  • fotosyntese

Tirsdag 18/8 har HF-månen fysikdag i Tivoli, så der er ingen almindelig undervisning.

 

 

Eleverne har opnået målene, og lært begreberne at kende, dog skal de have gentaget fotosyntesen.

35

   

Forældremøde i 6.-9. klasse torsdag d. 27/8


14.30-15.30 6. og 8. kl.

15.30-16.30 7. og 9. kl.

36

     

37

   

6.+7.+9. skal på lejrskole

38

   

8. klasse har projektuge - kun i dansktimerne

39

Mad og motion

Sundhed

Det overordnede formål med forløbet er at eleverne skal:

- beskrive og forklare væsentlige kropsfunktioner

- kende opbygningen af kulhydrater, proteiner, fedt, vitaminer og mineraler

- kende kroppens energibehov samt sygdomme forbundet med

uhensigtsmæssig kost

- kende forskellige faktorer, der påvirker menneskets sundhed

-læse og forstå varedeklarationer, vurdere fødevarers indhold

- anvende et hensigtsmæssigt fagsprog

8. klasse har projektuge Eleverne har opnået målene

40

     

41

   

Hele skolen Emneuge 1

42

   

Efterårsferie

43

   

Tur til Energi og Vandværkstedet tirsdag 20/10 for 6. og 9. kl.


Personaledag torsdag 5/11 - skolen lukker kl. 11.45

44

   

Tur til Energi og Vandværkstedet tirsdag 27/10 for 7. og 8. kl.

45

     

46

     

47

 

 

 

48

   

Alternativ uge: Kulturfag

49

   

Julefest tirsdag 1/12 kl. 12.00 for elever og forældre

50

   

8.+9. klasse Terminsprøver

51

   

8.+9. klasse Terminsprøver

52

   

Juleferie

1

Du store verden

-Kultur og levevilkår i eget og andre samfund

-Årsager til geografiske konflikter begrundet i geografiske forhold

-Aflæsning af kort

-Miljømæssige konsekvenser af samfundets udnyttelse af naturgrundlaget.

-Kende verdensdele lande byer mm på kort og globus

- kende til årsager til årstidernes skiften

- undersøge og fremlægge omkring et selvvalgt land

Første dag efter jul er mandag 4/1


Skolehjemsamtaler Mandag 4/1 og tirsdag 5/1 for 7. kl. 14.15-17


Onsdag 6/1 og torsdag 7/1 for 9. kl. 14.15-17

Eleverne har opnået målene som er markeret. Deres selvstændige arbejde omkring et land tog længere tid en ventet, da det blev en for stor opgave.

2

   

Skolehjemsamtaler Mandag 11/1 og tirsdag 12/1 for 8. kl. 14.15-17

3

   

Skolehjemsamtaler Mandag 18/1 og tirsdag 19/1 for 6. kl. 14.15-17

4

     

5

   

Personaledag torsdag 4/2 - skolen lukker kl. 11.45

6

   

Hele skolen Emneuge 2 og Fastelavn for hele skolen fredag 12/2

7

   

Vinterferie

8

   

8. klasse i Introduktion til videregående uddannelser

9

   

Forældrearbejdsdag lørdag 5/3 kl. 10-16

10

   

Alternativ uge - ingen almindelig undervisning

11

Systematik

Skov

Det overordnede formål med forløbet er at eleverne:

- skal kende begreberne systematik, klassifikation, art og artsdannelse

- skal kende til den historiske udviklingen inden for faget biologi

- anvende et hensigtsmæssigt fagsprog


Arbejdsmetode: Begrebskort til overblik over de faglige begreber.

BIOS B

 

Emnet blev byttet ud med koralrevet - hvor elevern har fået kendskab til dannelse af koralrevene og deres økosystemer samt undersøgt og fremlagt omkring et selvvalgt dyr. 

12

   

Påskeferie

13

   

Påskeferie

Tirsdag 29/3 er første dag efter påskeferien

14

     

15

     

16

Klima og

klimaforandringer

Global opvarmning

Det overordnede formål med forløbet er at eleverne:

- skal kende og placere klima- og plantebælter

- skal kende forskellige årsager til temperaturforskelle, vinde og nedbør samt deres sammenhæng med klima- og plantebælter

- skal kende til og forstå baggrunden for klimaforandringer og

menneskes rolle deri, herunder den globale opvarmning


Globus B - Vind og vejr samt kopisider fra Geotoper 1 (Klimazoner og

plantebælter)

St. Bededag fredag 22/4

 

Eleverne har opnået målene. 

17

   

Forældremøde torsdag 28/4


14.30-15.30 6. og 8. kl.

15.30-16.30 7. og 9. kl.


Skolens fødselsdag fredag 29/4

18

   

Afgangsprøve skriftlig for 9. kl.


Mandag 2/5 dansk skriftlig fremstilling 09.00-12.30


Tirsdag 3/5 matematisk problemløsning 09.00-12.00


Onsdag 4/5 retskrivning og læsning 09.00-10.30


Kr. Himmelfart torsdag 5/5 og fredag 6/5 er skolen lukket

19

   

Afgangsprøve skriftlig for 9. kl.


Mandag 9/5 færdighedsregning 09.00-10.00


Tirsdag 10/5 Bio/geo eller fysik udtræk


Onsdag 11/5 Engelsk 09.00-12.00


Fredag 13/5 fransk udtræk

20

   

Alternativ uge


Pinse mandag 16/5 er skolen lukket

21

     

22

   

Personaledag torsdag 2/6 - skolen lukker kl. 11.45

23

Repetition

 

Afgangsprøve mundtlig for 9. kl. begynder

24

   

Alternativ uge

Forberedelse til Musik- og Teaterfestival


Sommerfest lørdag 18/6 10.00-14.00

25

   

Lilleskolernes Musik- og teaterfestival mandag 20/6 til onsdag 22/6


Hjemmearbejdsdag for elever torsdag 23/6


Sidste skoledag er fredag 24/6

På gensyn til første skoledag mandag den 8. august 2016

26