Fantastisk spændende fag for mange i klassen. VI har arbejdet grundigt med alle 4 emner. Særligt det selvstændige emne, har mange af eleverne været optaget af.