Årsplan for matematik i 7. klasse 2014-15

De fire søjler - faglighed i halv-fuldmånen

I halv-fuldmånen arbejder vi i undervisningen og hele skoletiden med det hele unge menneske. Skemaet er delt op i fag hvor vi fokuserer på den fag-faglige undervisning, og i alle fag, frikvarterer og andre aktiviteter fokuserer vi også på den socialt-faglige, emotionelt-faglige og kreativt-faglige udvikling hos de unge. Det gør vi bl.a. på følgende måde:

Den socialt-faglige søjle: Vi arbejder med deltagelse i gruppearbejde, eleverne inddrages og har medindflydelse på undervisningens indhold og organisering, og vi arbejder løbende med klasse- og gruppedynamik.

Den emotionelt-faglige søjle: Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og udenfor skolen, udvikling af empati og konflikthåndtering.

Den kreativt-faglige søjle: Vi arbejder med problemløsning, indsigt i og erfaring med den kreativt skabende proces både med fiktion (f.eks. historier) og konkrete problemstillinger (f.eks. i forbindelse med projektopgaven). Desuden arbejder vi med praktisk-musiske elementer som en integreret del af de forskellige metoder i undervisningen.

Overordnet gælder det for årsplanen at vi følger undervisningssystemet MATEMATIKTAK for syvende klasse. Øvelser på computer samt regneark vil blive inddraget i undervisningen efter behov.

Det forventes at grundbogen bliver bundet ind og alle matematikredskaber bliver medbragt til hver time. Her tænkes på grundbog, hæfte, lommeregner, vinkelmåler, lineal, passer, blyant og viskelæder.

Uge

Emne og materialer

Mål og aktiviteter

Øvrige arrangementer

33

   

Introuge

Første skoledag mandag d. 11. august kl. 8:30-12:00 - Almindelig undervisning om fredagen.

34

AT BO: Familien flytter + Husets males - s6-13

Der arbejdes med målestoksforhold og areal.

 

35

AT BO: Familien flytter + Husets males - s6-13

Der arbejdes med målestoksforhold og areal.

Forældremøde i 6.-8. klasse onsdag d. 28/8

36

AT BO: Et hus skal være stabilt + Se på vinduer - s14-23

Der arbejdes med vinkler og talfølger.

 

37

AT BO: Et hus skal være stabilt + Se på vinduer - s14-23

Der arbejdes med vinkler og talfølger.

8. klasse har projektuge

38

Ingen undervisning

 

7. klasse på lejrskole i Tjekkiet

8. klasse har projektuge

39

AT BO: Sluk lyset - s24-28

Der arbejdes med diagrammer.

 

40

SPORT: Sportsbaner + Medlemmer - s32-41

Der arbejdes med konstruktion, målestok og statistik.

 

41

Ingen undervisning

 

Hele skolen Emneuge 1

42

Ingen undervisning

 

Efterårsferie

43

Ingen undervisning

 

Alternativ uge: Skriv til Avisen for 6.+7.+8. klasse

44

SPORT: Sportsbaner + Medlemmer - s32-41

Der arbejdes med konstruktion, målestok og statistik.

 

45

SPORT: Point-stillinger - s42-45

Der arbejdes med regneregler.

 

46

SPORT: Spil på sport - s46-50

Der arbejdes med sandsynlighed.

 

47

MILJØ: Affald - s54-57

Der arbejdes med procent, decimal, og brøk.

 

48

Ingen undervisning

 

Alternativ uge: Kulturfag

49

MILJØ: Emballage + Æsker og kasser - s58-66

Der arbejdes med areal og rumfang

 

50

Ingen undervisning

 

6.-7. klasse: Projektforløb

8. klasse Terminsprøver

51

Ingen undervisning

 

6.-7. klasse: Projektforløb

8. klasse Terminsprøver

52

Ingen undervisning

 

Juleferie

2

MILJØ: Papir - s71-74

Der arbejdes med lineære forhold og arealforhold.

Første dag efter jul er mandag 5/1

3

VINTERFERIE I NORGE: Ferieplanlægning - s84-87

Der arbejdes med procent.

7.+ 8. klasse: Torsdag 8/1 Uddannelsesmessen Skills i Bellacentret

4

VINTERFERIE I NORGE: Rejseplaner - s88-91

Der arbejdes med hastighed.

 

5

VINTERFERIE I NORGE: Veksling af penge + Norske priser - s92-97

Der arbejdes med valuta og handelsregning.

 

6

Ingen undervisning

 

Hele skolen Emneuge 2 og Fastelavn for hele skolen fredag 6/2

7

Ingen undervisning

 

Vinterferie

8

VINTERFERIE I NORGE: Temperatur- s98-100

Der arbejdes med negative tal.

8. klasse i Introduktion til videregående uddannelser mandag 16/2 til torsdag 19/2

9

MATEMATIK MED IT

Der arbejdes med WordMat i Mediateket.

 

10

UD I HIMMELRUMMET: Rumrejser - s104-107

Der arbejdes med grafisk afbildning af funktioner.

 

11

UD I HIMMELRUMMET: Solsystemet - s108-113

Der arbejdes med cirklens omkreds og areal.

 

12

UD I HIMMELRUMMET: En rejse til det ydre rum - s114-115

Der arbejdes med tier-potenser.

Pædagogisk weekend

Torsdag den 19/3 lukker skole kl.12.00, og fredag er der lukket

13

UD I HIMMELRUMMET: Stjernehimlen - s116-118

Der arbejdes med drejning.

 

14

Ingen undervisning

 

Påskeferie

15

FORBRUG: Læskedrikke - s122-125

Der arbejdes med brøkregning.

Tirsdag 7/4 er første dag efter påskeferien

16

FORBRUG: Film over nettet - s126-129

Der arbejdes med ligninger.

 

17

FORBRUG: En ny PC’er - s 130-133

Der arbejdes med rentesregning.

Skolens fødselsdag fredag 24/4

18

FORBRUG: Cyklen - s134-138

Der arbejdes med kombinatorik.

6.+8. kl.: Lejrskole

1. maj torsdag - skolen er lukket

Store Bededag torsdag 1/5

19

MALAYSIA: På vej til Malaysia - s142-144

Der arbejdes med tid.

 

20

MALAYSIA: Danmark og Malaysia - s145-149

Der arbejdes med forhold.

6.-8. klasse Uge Sex mandag 11/5 til onsdag 13/5

Kr. Himmelfart torsdag 14/5 og fredag 15/5 er skolen lukket

21

MALAYSIA: Turist i Malaysia + Mosaikker i moskeer - s150-153 + s160-162

Der arbejdes med perspektiv, flytninger og mønstre.

 

22

MALAYSIA: Befolkningsudvikling - s154-159

Der arbejdes med kurver i koordinatsystemer.

Pinse mandag 25/5 er skolen lukket

23

Matematikprojekt

Projektbaseret undervisning

Jubilæumsfest for skolen 4/6 Grundlovsdag fredag 5/6

24

Matematikprojekt

 Projektbaseret undervisning

 

25

Ingen undervisning

 

Alternativ uge: Forberedelse til Musik- og Teaterfestival

26

Ingen undervisning

 

6.-8. klasse Lilleskolernes Musik- og teaterfestival mandag 22/6 til onsdag 24/6

Torsdag: Klasselærerdag kl. 10-13


Sidste skoledag er fredag 26/6

På gensyn til første skoledag mandag den 10. august 2015

 

Evaluering: Klassen har fulgt årsplanen og opnået det forventlige.