Evaluering af biologi og geografi i 7. klasse 2014-15

 

Uge

Emne og materialer

Mål og aktiviteter

Evaluering

33

   

Introuge

Første skoledag mandag d. 11. august kl. 8:30-12:00 - Almindelig undervisning om fredagen.

34

Mad og sundhed

Motion

Det overordnede formål med forløbet er at eleverne skal:

- beskrive og forklare væsentlige kropsfunktioner

- kende opbygningen af kulhydrater, proteiner, fedt, vitaminer og mineraler

- kende kroppens energibehov samt sygdomme forbundet med

uhensigtsmæssig kost

- kende forskellige faktorer, der påvirker menneskets sundhed

- kende til opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og energistrømme

- anvende et hensigtsmæssigt fagsprog


Ny arbejdsmetode: Begrebskort som indledning og evaluering

BIOS B (og A)

Stoffet er generelt tilfredsstillende indlært på et niveau der ligger på middel i forhold til hvad man kan forvente i 7. klasse.

35

   

Forældremøde i 6.-8. klasse onsdag d. 28/8

36

     

37

   

8. klasse har projektuge

38

   

7. klasse på lejrskole i Tjekkiet

8. klasse har projektuge

39

Vind og vejr

- om vandkredsløbet

og det globale vindsystem

Det overordnede formål med forløbet er at eleverne:

- skal kende vandkredsløbet og menneskers anvendelse af vand forskellige steder i verden

- skal kende det globale vindsystem og tegne det i en model

- skal kende baggrunden for årstidernes skiften, tidevandet og havstrømmene


Globus B - Vind og vejr samt kopisider fra Geotoper 2 (Vandets lange

rejse)

Stoffet er tilfredsstillende indlært på et niveau der ligger på middel eller lidt over.

40

     

41

   

Hele skolen Emneuge 1

42

   

Efterårsferie

43

   

Alternativ uge: Skriv til Avisen for 6.+7.+8. klasse

44

     

45

     

46

   

Ungdomskonference på Nørrebro om fredagen

47

Genetik

Det overordnede formål med forløbet er at eleverne skal:

- beskrive og forklare væsentlige kropsfunktioner

kende kromosomer, gener, DNA, proteinsyntesen, arvelighed og mutationer

- kunne forholde sig til bioteknologiers anvendelse og betydning for den enkelte, samfundet og naturen

- kunne planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter i naturen og laboratoriet.


Ny arbejdsmetode: Edderkoppemetoden

BIOS B

Stoffet er tilfredsstillende indlært på et niveau der ligger omkring middel.

48

   

Alternativ uge: Kulturfag

49

     

50

   

6.-7. klasse: Projektforløb

8. klasse Terminsprøver

51

   

6.-7. klasse: Projektforløb

8. klasse Terminsprøver

52

   

Juleferie

2

   

Første dag efter jul er mandag 5/1

3

   

7.+ 8. klasse: Torsdag 8/1 Uddannelsesmessen Skills i Bellacentret

4

Energi og

råstoffer

Primær, sekundær

og tertier erhverv

Bæredygtig udvikling

Det overordnede formål med forløbet er at eleverne:

- skal forstå forskellige produktionsformer i forhold til den teknologiske og økonomiske udvikling

- skal kende muligheder for landbrugsproduktion og

råstofindvinding forskellige steder i verden

- skal give eksempler på ressourcemæssige og økologiske problemer i forbindelse med en bæredygtig udvikling

- skal kende til fordelingen af verdens ressourcer, råstoffer og industriområder


Globus B – Der skal arbejdes samt kopisider fra Geotoper 3(Kulstoffets

kredsløb og Energi fra Nordsøen)

Stoffet er indlært på et niveau der ligger omkring eller over middel.

5

     

6

   

Hele skolen Emneuge 2 og Fastelavn for hele skolen fredag 6/2

7

   

Vinterferie

8

   

8. klasse i Introduktion til videregående uddannelser mandag 16/2 til torsdag 19/2

9

     

10

Systematik

Skov

Det overordnede formål med forløbet er at eleverne:

- skal kende begreberne systematik, klassifikation, art og artsdannelse

- skal kende til den historiske udviklingen inden for faget biologi

- anvende et hensigtsmæssigt fagsprog


Arbejdsmetode: Begrebskort til overblik over de faglige begreber.

BIOS B

Stoffet er indlært på et tilfredsstillende niveau der ligger på middel eller lidt over.

11

     

12

   

Pædagogisk weekend

Torsdag den 19/3 lukker skole kl.12.00, og fredag er der lukket

13

     

14

   

Påskeferie

15

   

Tirsdag 7/4 er første dag efter påskeferien

16

Klima og

klimaforandringer

Global opvarmning

Det overordnede formål med forløbet er at eleverne:

- skal kende og placere klima- og plantebælter

- skal kende forskellige årsager til temperaturforskelle, vinde og nedbør samt deres sammenhæng med klima- og plantebælter

- skal kende til og forstå baggrunden for klimaforandringer og

menneskes rolle deri, herunder den globale opvarmning


Globus B - Vind og vejr samt kopisider fra Geotoper 1 (Klimazoner og

plantebælter)

Stoffet er indlært på et tilfredsstillende niveau på middel eller lidt over.

17

   

Skolens fødselsdag fredag 24/4

18

   

6.+8. kl.: Lejrskole

1. maj torsdag - skolen er lukket

Store Bededag torsdag 1/5

19

     

20

   

6.-8. klasse Uge Sex mandag 11/5 til onsdag 13/5

Kr. Himmelfart torsdag 14/5 og fredag 15/5 er skolen lukket

21

     

22

   

Pinse mandag 25/5 er skolen lukket

23

   

Jubilæumsfest for skolen 4/6 Grundlovsdag fredag 5/6

24

     

25

   

Alternativ uge: Forberedelse til Musik- og Teaterfestival

26

   

6.-8. klasse Lilleskolernes Musik- og teaterfestival mandag 22/6 til onsdag 24/6

Torsdag: Klasselærerdag kl. 10-13


Sidste skoledag er fredag 26/6

På gensyn til første skoledag mandag den 10. august 2014