Evaluering af dansk i 7.kl. 2014/2015:

Eleverne har opnået at tilegne sig kundskaber og færdigheder i dansk på et alderssvarende niveau og har gennemgået diverse genre i form af tekst og andre udtryksmåder i løbet af skoleåret. Endvidere har eleverne arbejdet projektorienteret i dansk og har gennemført en projektopgave som de har fremlagt i klassen.