Uge

Emne/overskrift for forløbet

Kompetence-

område

Færdigheds- og vidensområde

Form/indhold/evt. materialer

Evaluering

Øvrige arrangementer

33

         

Introuge

Første skoledag mandag d. 10. august kl. 8:30-12:00


Klasselærerdag tirsdag


Almindelig undervisning onsdag, torsdag og fredag.

34

         

Tirsdag 18/8 har HF-månen fysikdag i Tivoli, så der er ingen almindelig undervisning.

35

De store fortællinger: Kirken, mig og min tro

Livsfilosofi og etik


Kristendom


Ikke- kristne religioner og andre livsopfattelser

Eleverne skal: -forholde sig til kristendommens historie og dens betydning i DK. -kende hovedtræk i kristendommens og folkekirkens historie

-kende kristne begreber og forstå baggrunden for dem

- have viden om centrale kristne grundbegreber og værdierne bag

Reformationen, det religiøse fællesskab, religiøs identitet, unge og religion

 Eleverne har fået en forståelse for de forskellige religioner, men har ikke fået så stor indsigt i kristendommens historie som ønsket. 

Forældremøde i 6.-9. klasse torsdag d. 27/8


14.30-15.30 6. og 8. kl.

15.30-16.30 7. og 9. kl.

36

Kirken, mig og min tro

         

37

         

6.+7.+9. skal på lejrskole

38

Kirken, mig og min tro

       

8. klasse har projektuge - kun i dansktimerne

39

         

8. klasse har projektuge

40

Kirken, mig og min tro

         

41

         

Hele skolen Emneuge 1

42

         

Efterårsferie

43

Kirken, mig og min tro

       

Tur til Energi og Vandværkstedet tirsdag 20/10 for 6. og 9. kl.


Personaledag torsdag 5/11 - skolen lukker kl. 11.45

44

Kirken, mig og min tro

       

Tur til Energi og Vandværkstedet tirsdag 27/10 for 7. og 8. kl.

45

Økonomi, produktion, arbejdsmarked: Forbrug og identitet

Social og kulturelle forhold


Økonomi


Samfundsfaglige metoder

Eleverne skal:

- tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien

- tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

- anvende samfundsfaglige metoder

‘Control your money’(online spil)


Clio online

 Eleverne opnåede målene, og stiftede bekendtskab til Minerva modellen.   

46

Forbrug og identitet

         

47

Forbrug og identitet

         

48

Forbrug og identitet

         

49

Forbrug og identitet

       

Julefest tirsdag 1/12 kl. 12.00 for elever og forældre

50

         

8.+9. klasse Terminsprøver

51

         

8.+9. klasse Terminsprøver

52

         

Juleferie

1

Krig og konflikt: De store krige

Kronologi og sammenhæng


Kildearbejde


Historiebrug

Eleverne skal:

-forklare hvordan samfundet har udviklet sig under forskellige forudsætninger

-kronologisk overblik

-vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger

-forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

DR skole


Clio online

 Eleverne har gennem egne projekter samt arbejdet med Hvidstensgruppen fået en forståelse for 2. verdenskrigs begyndelse og slutning. 

Første dag efter jul er mandag 4/1


Skolehjemsamtaler Mandag 4/1 og tirsdag 5/1 for 7. kl. 14.15-17


Onsdag 6/1 og torsdag 7/1 for 9. kl. 14.15-17

2

De store krige

       

Skolehjemsamtaler Mandag 11/1 og tirsdag 12/1 for 8. kl. 14.15-17

3

De store krige

       

Skolehjemsamtaler Mandag 18/1 og tirsdag 19/1 for 6. kl. 14.15-17

4

De store krige

         

5

De store krige

       

Personaledag torsdag 4/2 - skolen lukker kl. 11.45

6

         

Hele skolen Emneuge 2 og Fastelavn for hele skolen fredag 12/2

7

         

Vinterferie

8

         

8. klasse i Introduktion til videregående uddannelser

9

Politik: Medier og ytringsfrihed

Samfundsfaglige metoder


Politik

Eleverne skal:

-tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.

DR Skole


Clio online

 

Forældrearbejdsdag lørdag 5/3 kl. 10-16

10

         

Alternativ uge: Medieuge - ingen almindelig undervisning

11

Medier og ytringsfrihed

         

12

         

Påskeferie

13

Medier og ytringsfrihed

       

Påskeferie

Tirsdag 29/3 er første dag efter påskeferien

14

Medier og ytringsfrihed

         

15

Medier og ytringsfrihed

         

16

Opsamling

       

St. Bededag fredag 22/4

17

Opsamling

       

Forældremøde torsdag 28/4


14.30-15.30 6. og 8. kl.

15.30-16.30 7. og 9. kl.


Skolens fødselsdag fredag 29/4

18

Forløb for 8. klasse

 

 

Evt. Natten er 99 % fri for kniv

     Eleverne har ikke arbejdet med emnet, men har arbejdet selvstændigt med historiske personligheder og fremlagt for hinanden. 

Afgangsprøve skriftlig for 9. kl.


Mandag 2/5 dansk skriftlig fremstilling 09.00-12.30


Tirsdag 3/5 matematisk problemløsning 09.00-12.00


Onsdag 4/5 retskrivning og læsning 09.00-10.30


Kr. Himmelfart torsdag 5/5 og fredag 6/5 er skolen lukket

19

         

Afgangsprøve skriftlig for 9. kl.


Mandag 9/5 færdighedsregning 09.00-10.00


Tirsdag 10/5 Bio/geo eller fysik udtræk


Onsdag 11/5 Engelsk 09.00-12.00


Fredag 13/5 fransk udtræk

20

         

Alternativ uge


Pinse mandag 16/5 er skolen lukket

21

           

22

         

Personaledag torsdag 2/6 - skolen lukker kl. 11.45

23

         

Afgangsprøve mundtlig for 9. kl. begynder

24

         

Alternativ uge

Forberedelse til Musik- og Teaterfestival


Sommerfest lørdag 18/6 10.00-14.00

25

         

Lilleskolernes Musik- og teaterfestival mandag 20/6 til onsdag 22/6


Hjemmearbejdsdag for elever torsdag 23/6


Sidste skoledag er fredag 24/6

På gensyn til første skoledag mandag den 8. august 2016