Science i 1. klasse er forløbet helt efter planen, og eleverne har nået de faglige mål. 

Som planlagt arbejdede vi ikke med affald og genbrug. Prioriteringen viste sig god, idet Savannens dyr tog længere tid end planlagt. Arbejdet med savannens dyr var dog tilsvarende udbytterigt, da hver gruppe lavede og fremviste både teater og plancher. Fremvisningerne fungerede rigtig godt som grundlag for samtaler om emnet.

Vi kom ikke så meget ud i lokalområdet som håbet, og dette blev også nævnt af nogle af børnene som et fremtidigt ønske.