VI har arbejdet grundigt med alle 4 emner. Særligt det selvstændige emne, har mange af eleverne været optaget af.

Faget har givet dem mod på at arbejde mere selvstændigt henholdt sidste emne om selvstændigt projekt.