Årsplan for matematik i 8. klasse 2014-15

De fire søjler - faglighed i halv-fuldmånen

I halv-fuldmånen arbejder vi i undervisningen og hele skoletiden med det hele unge menneske. Skemaet er delt op i fag hvor vi fokuserer på den fag-faglige undervisning, og i alle fag, frikvarterer og andre aktiviteter fokuserer vi også på den socialt-faglige, emotionelt-faglige og kreativt-faglige udvikling hos de unge. Det gør vi bl.a. på følgende måde:

Den socialt-faglige søjle: Vi arbejder med deltagelse i gruppearbejde, eleverne inddrages og har medindflydelse på undervisningens indhold og organisering, og vi arbejder løbende med klasse- og gruppedynamik.

Den emotionelt-faglige søjle: Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og udenfor skolen, udvikling af empati og konflikthåndtering.

Den kreativt-faglige søjle: Vi arbejder med problemløsning, indsigt i og erfaring med den kreativt skabende proces både med fiktion (f.eks. historier) og konkrete problemstillinger (f.eks. i forbindelse med projektopgaven). Desuden arbejder vi med praktisk-musiske elementer som en integreret del af de forskellige metoder i undervisningen.

Overordnet gælder det for årsplanen at vi følger undervisningssystemet MATEMATIKTAK for syvende klasse. Øvelser på computer samt regneark vil blive inddraget i undervisningen efter behov.

Det forventes at grundbogen bliver bundet ind og alle matematikredskaber bliver medbragt til hver time. Her tænkes på grundbog, hæfte, lommeregner, vinkelmåler, lineal, passer, blyant og viskelæder.

Uge

Emne og materialer

Mål og aktiviteter

Øvrige arrangementer

33

Ingen undervisning

 

Introuge

Første skoledag mandag d. 11. august kl. 8:30-12:00 - Almindelig undervisning om fredagen.

34

IND I MUSIKKEN: Noder - s26-32

Der arbejdes med brøker.

 

35

IND I MUSIKKEN: Plader - s33-39

Der arbejdes med cirkler.

Forældremøde i 6.-8. klasse onsdag d. 28/8

36

IND I MUSIKKEN: Pladeproduktion - s40-46

Der arbejdes med procent.

 

37

Ingen undervisning

 

8. klasse har projektuge

38

Ingen undervisning

 

7. klasse på lejrskole i Tjekkiet

8. klasse har projektuge

39

REGNEARKS-ØVELSER

Der arbejdes med regneark

 

40

REGNEARKS-ØVELSER

Der arbejdes med regneark

 

41

Ingen undervisning

 

Hele skolen Emneuge 1

42

Ingen undervisning

 

Efterårsferie

43

Ingen undervisning

 

Alternativ uge: Skriv til Avisen for 6.+7.+8. klasse

44

STOREBÆLTSBROEN: Flydekran - s50-53

Der arbejdes med perspektiv.

 

45

STOREBÆLTSBROEN: Bropenge - s54-61

Der arbejdes med formler.

 

46

STOREBÆLTSBROEN: I bil over bæltet - s62-68

Der arbejdes med funktioner.

 

47

STOREBÆLTSBROEN: I bil over bæltet - s62-68

Der arbejdes med funktioner.

 

48

Ingen undervisning

 

Alternativ uge: Kulturfag

49

SPORT: På banen - s72-75

Der arbejdes med ligninger og uligheder.

 

50

Ingen undervisning

 

6.-7. klasse: Projektforløb

8. klasse Terminsprøver

51

Ingen undervisning

 

6.-7. klasse: Projektforløb

8. klasse Terminsprøver

52

Ingen undervisning

 

Juleferie

2

SPORT: På vandet - s76-80

Der arbejdes med trekanter.

Første dag efter jul er mandag 5/1

3

SPORT: På landevejen - s81-84

Der arbejdes med grafisk ligningsløsning.

7.+ 8. klasse: Torsdag 8/1 Uddannelsesmessen Skills i Bellacentret

4

MATEMATIK MED IT

Der arbejdes med WordMat i Mediateket.

 

5

UNGDOMSSKOLEN: Ungdomsskoleelever - s94-99

Der arbejdes med statistik.

 

6

Ingen undervisning

 

Hele skolen Emneuge 2 og Fastelavn for hele skolen fredag 6/2

7

Ingen undervisning

 

Vinterferie

8

Ingen undervisning

 

8. klasse i Introduktion til videregående uddannelser mandag 16/2 til torsdag 19/2

9

UNGDOMSSKOLEN: En aften i ungdomsskoleklubben - s100-105

Der arbejdes med sandsynlighed.

 

10

UNGDOMSSKOLEN: På tur med ungdomsskolen - s106-108

Der arbejdes med valuta.

 

11

STORE VIDENSKABSMÆND: Pythagoras - s112-116

Der arbejdes med retvinklede trekanter.

 

12

STORE VIDENSKABSMÆND: Leonardo Da Vinci - s117-123

Der arbejdes med kvadratrod.

Pædagogisk weekend

Torsdag den 19/3 lukker skole kl.12.00, og fredag er der lukket

13

STORE VIDENSKABSMÆND: Niels Bohr - s124-128

Der arbejdes med tier-potenser.

 

14

Ingen undervisning

 

Påskeferie

15

ALTERNATIV UNDERVISNING

 

Tirsdag 7/4 er første dag efter påskeferien

16

ALTERNATIV UNDERVISNING

   

17

MODE ER FORBRUG: En anorak - s132-140

Der arbejdes med ligedannethed og sinus.

Skolens fødselsdag fredag 24/4

18

Ingen undervisning

 

6.+8. kl.: Lejrskole

1. maj torsdag - skolen er lukket

Store Bededag torsdag 1/5

19

MODE ER FORBRUG: Levis - et par jeans - s141-145

Der arbejdes med handelsregning - købspris, salgspris, fortjeneste og moms.

 

20

Ingen undervisning

 

6.-8. klasse Uge Sex mandag 11/5 til onsdag 13/5

Kr. Himmelfart torsdag 14/5 og fredag 15/5 er skolen lukket

21

MODE ER FORBRUG: Tøj til hele familien - s146-150

Der arbejdes med rente.

 

22

MEXICOS INDIANERE: Mexicos pyramider - s154-158

Der arbejdes med rumfang og massefylde.

Pinse mandag 25/5 er skolen lukket

23

MEXICOS INDIANERE: Mayaernes tal - s159-163

Der arbejdes med regneregler.

Jubilæumsfest for skolen 4/6 Grundlovsdag fredag 5/6

24

MEXICOS INDIANERE: Indianernes kunst - s164-170

Der arbejdes med flytninger.

 

25

Ingen undervisning

 

Alternativ uge: Forberedelse til Musik- og Teaterfestival

26

Ingen undervisning

 

6.-8. klasse Lilleskolernes Musik- og teaterfestival mandag 22/6 til onsdag 24/6

Torsdag: Klasselærerdag kl. 10-13


Sidste skoledag er fredag 26/6

På gensyn til første skoledag mandag den 10. august 2015

 

Evaluering: Klassen har fulgt årsplanen og opnået det forventlige.