Årsplan for idræt i 8. klasse

2014-15

De fire søjler - faglighed i halv-fuldmånen

I halv-fuldmånen arbejder vi i undervisningen og hele skoletiden med det hele unge menneske. Skemaet er delt op i fag hvor vi fokuserer på den fag-faglige undervisning, og i alle fag, frikvarterer og andre aktiviteter fokuserer vi også på den socialt-faglige, emotionelt-faglige og kreativt-faglige udvikling hos de unge. Det gør vi bl.a. på følgende måde:

Den socialt-faglige søjle: Vi arbejder med deltagelse i gruppearbejde, eleverne inddrages og har medindflydelse på undervisningens indhold og organisering, og vi arbejder løbende med klasse- og gruppedynamik.

Den emotionelt-faglige søjle: Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og udenfor skolen, udvikling af empati og konflikthåndtering.

Den kreativt-faglige søjle: Vi arbejder med problemløsning, indsigt i og erfaring med den kreativt skabende proces både med fiktion (f.eks. historier) og konkrete problemstillinger (f.eks. i forbindelse med projektopgaven). Desuden arbejder vi med praktisk-musiske elementer som en integreret del af de forskellige metoder i undervisningen.

Idrætsundervisningen er i stor grad baseret på at eleverne har den rette påklædning med/på - indendørstøj såvel som udendørstøj.

Da vejret spiller en stor faktor for ude-inde aktiviteter, er det ikke altid til at sige, hvilke idrætsaktiviteter vi har fra uge til uge, derfor er årsplanen sat op som en oversigt over året, og ikke uge for uge.

Hele året

Vi vil igennem året komme ind på følgende områder:

-Eleverne skal to og to stå for at lave   opvarmningsprogrammer

-Elevundervisning

Herudover vil der blive undervist i:

                          Boldspil

Basketball

 

Fodbold

M-bold og langbold

Touch rugby


Volleyball


Hockey


Desuden skal eleverne introduceres for og inspireres, således at de kan opfinde deres eget boldspil.

Simpel atletik

Vi vil berøre følgende aktiviteter:

Løb – både sprint, stafet og længere distancer

Kast – med bolde og med tungere genstande

Spring – højdespring


Bip-test

I årets løb vil der være forskellige små ”lege”, enten som opvarmning eller som nedkøling.

Til tider kan det hænde at gymnastiksalen er lukket pga. diverse arrangementer.

Nogle eleverne dyrker idræt på højt plan. Det vil være naturligt at inddrage deres viden og ekspertise. Der er gjort plads i årsplanen, så disse elever kan undervise resten af klassen, hvis de har lyst.

Derfor er årsplanen også vejledende. Der kan forekomme ændringer.


                                

Styrke elevernes samarbejdsevne og sociale opmærksomhed. Muligheder for at stifte bekendtskab med nye aktiviteter, sportsgrene og lege og eleverne vil opnå færdigheder ved skulle organisere, planlægge og styre idrætstimerne.


Udføre handlinger med forskellige boldtyper med såvel hænder som fødder, som slagredskaber

Blive bedre til samspil i holdidrætten.

forstå og anvende taktiske handlemåder og regler i forskellige idrætslige spil

Anvende tekniske færdigheder i forskellige spil

Have kendskab til regler indenfor forskellige idrætslige spil.

forholde sig til og acceptere tabe-/vindereaktioner i konkurrence

Handle i overensstemmelse med fairplaybegrebet


Kende til principper for opvarmning, udstrækning og nedkøling

Kende til træningens betydning for sundhed og trivsel

Anvende forskellige tekniske færdigheder indenfor løb, spring og kast

 

Evaluering: Klassen har fulgt årsplanen og opnået det forventlige.