Årsplan for Fysik/Kemi i 8.klasse

2014-15

 

De fire søjler - faglighed i halv-fuldmånen

I halv-fuldmånen arbejder vi i undervisningen og hele skoletiden med det hele unge menneske. Skemaet er delt op i fag hvor vi fokuserer på den fag-faglige undervisning, og i alle fag, frikvarterer og andre aktiviteter fokuserer vi også på den socialt-faglige, emotionelt-faglige og kreativt-faglige udvikling hos de unge. Det gør vi bl.a. på følgende måde:

Den socialt-faglige søjle: Vi arbejder med deltagelse i gruppearbejde, eleverne inddrages og har medindflydelse på undervisningens indhold og organisering, og vi arbejder løbende med klasse- og gruppedynamik.fgjkffgjhjgf

Den emotionelt-faglige søjle: Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og udenfor skolen, udvikling af empati og konflikthåndtering.

Den kreativt-faglige søjle: Vi arbejder med problemløsning, indsigt i og erfaring med den kreativt skabende proces både med fiktion (f.eks. historier) og konkrete problemstillinger (f.eks. i forbindelse med projektopgaven). Desuden arbejder vi med praktisk-musiske elementer som en integreret del af de forskellige metoder i undervisningen.

 

Uge

Emne og materialer

Mål og aktiviteter

Øvrige arrangementer

33

Tur til naturværkstedet

Streyf

 

Introuge

Første skoledag mandag d. 11. august kl. 8:30-11:45 - Almindelig undervisning om fredagen.

34

Kosmos, grundbog B

kap.1 Sol, måne og stjerner s.7-27  

kopiark: 1.2 Lav et horoskop, 1.6 En gåtur i “Solsystemet”(1), s.10 Tegn en planetbane(ellipse)

 

35

 

kopiark: 1.9 Vandraketten

 

36

Tur til Tivoli

Faglige dage

 

Forældremøde i 6.-7. klasse

tirsdag d.2.september

37

 

kopiark: 1.12 Sol- og måneformørkelse(1) og (2)

Tip 15

Forældremøde i 8. klasse

tirsdag d.9.september

8. klasse har projektuge

38

   

7. klasse på lejrskole i Tjekkiet

8. klasse har projektuge

39

kap.2 Magnetisme s.29-49

kopiark: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5(1) og (2), 2.6(1) og (2), 2.7, 2.8, 2.9, 2.12(1)

 

40

 

magnetkanon, tip 15

 

41

   

Hele skolen Emneuge 1

42

   

Efterårsferie

43

   

Alternativ uge: Skriv til Avisen for 6.+7.+8. klasse

44

kap.3 Energi s.51-67

kopiark: 3.1(1) og (2), 3.2, 3.3(1) og (2), 3.4, 3.6

 

45

 

3.8(1) og (2), 3.9(1) og (2)

Danmarks energikilder, tip 15

 

46

kap.4 Lyd og lys s.69-89

kopiark: 4.1, 4.2(1) og (2), 4.3, 4.4, 4.5(1) og (2)  

Ungdomskonference på Nørrebro om fredagen

47

 

kopiark: 4.6, 4.7(1) og (2), 4.8, 4.9

 

48

   

Alternativ uge: Kulturfag

49

 

kopiark: 4.10, 4.11, 4.14. Regnbuens farver, tip 15

 

50

   

6.-7. klasse: Projektforløb

8. klasse Terminsprøver

51

   

6.-7. klasse: Projektforløb

8. klasse Terminsprøver

52

   

Juleferie

1

   

Første dag efter jul er mandag 5/1

2

   

7.+ 8. klasse: Torsdag 8/1 Uddannelsesmessen Skills i Bellacentret

3

kap.5 Luft s.91-109

kopiark: 5.1(1) og (2), 5.2, 5.3(1) 0g (2), 5.4, 5.5,  

 

4

 

kopiark: 5.6(1) og (2), 5.7, 5.8(1) og (2), 5.10, 5.11

 

5

 

5.12(1) og (2), 5.13, 5.14(1) og (2)

 

6

 

5.16, 5.17(1) Undersøgelse af nogle ukendte luftarter(1) og (2), tip 15

Hele skolen Emneuge 2 og Fastelavn for hele skolen fredag 6/2

7

   

Vinterferie

8

   

8. klasse i Introduktion til videregående uddannelser mandag 16/2 til torsdag 19/2

9

 

kopiark: 5.16, 5.17(1) Undersøgelse af nogle ukendte luftarter(1) og (2), tip 15

 

10

   

Besøg på renseanlæg

Avedøre Kanalholmen

11

     

12

   

Pædagogisk weekend

Torsdag den 19/3 lukker skole kl.12.00, og fredag er der lukket

13

kap.6 Metaller og ioner s.111-131

kopiark: 6.1, 6.2(1), 6.3, 6.5, 6.6

 

14

   

Påskeferie

15

 

kopiark: 6.8, 6.9, 6.10(1) og (2), 6.12(1) og (2), 6.14, 6.15,

Undersøgelse af de danske mønter (1) og (2), tip 15

Tirsdag 7/4 er første dag efter påskeferien

16

kap.7 Syrer og baser s.133-151

kopiark: 7.1, 7.2(1) og (2), 7.3, 7.4, 7.5  

 

17

 

kopiark: 7.6, 7.7, 7.8, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, tip 15

Skolens fødselsdag fredag 24/4

18

   

6.+8. kl.: Lejrskole

1. maj fredag - skolen er lukket

Store Bededag fredag 1/5

19

   

Tur til Energi- og vandværkstedet

20

   

6.-8. klasse Uge Sex mandag 11/5 til onsdag 13/5

Kr. Himmelfart torsdag 14/5 og fredag 15/5 er skolen lukket

21

   

Tur til Energi- og vandværkstedet

22

kap.8 Global miljøkemi s.153-173

kopiark: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6  

Pinse mandag 25/5 er skolen lukket

23

   

Jubilæumsfest for skolen 4/6 Grundlovsdag fredag 5/6

24

 

kopiark: 8.11, CO2 i vand(2) og(3), tip 15

 

25

   

Alternativ uge: Forberedelse til Musik- og Teaterfestival

26

   

6.-8. klasse Lilleskolernes Musik- og teaterfestival mandag 22/6 til onsdag 24/6

Torsdag: Klasselærerdag kl. 10-13


Sidste skoledag er fredag 26/6

På gensyn til første skoledag mandag den 10. august 2014

Evaluering: Årsplanen er gennemført efter planen