Gennemsnitskarakterer for 9. kl. 2013

Evaluering

Nørrebro Lilleskole evaluerer undervisningen og elevernes udbytte af undervisningen på følgende måder:

 • Der er forældrekonsultation to gange om året på hvert klassetrin. Forældrekonsultationerne koncentrerer sig om hvordan eleverne klarer sig fagligt, socialt og emotionelt i klassen og i skolen.
 • Alle elever bliver testet i læsning, retskrivning og matematik én gang om året omkring november måned:
   1. Læsning: Læs 5 og TL1-3
   2. Retskrivning: ST 1-8
   3. Matematik: MG 1-8

Ovenstående tests bliver brugt for at lærerne kan evaluere deres undervisning og vurdere om eleverne har opnået de mål og delmål, der er opstillet på de forskellige trin.

 • Individuelle tests: I samarbejde med forældre kan elever, som ikke har klaret ovenstående tests på et tilfredsstillende niveau bliver testet med individuelle tests for at finde elevens specifikke indlæringsvanskelighed med henblik på at få rettet op på den enkelte elevs behov enten med særlig tilrettelagt undervisning eller specialundervisning. Den særlige tilrettelagte undervisning bliver løbende justeret og evalueret i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.
 • Undervisningsforløb: Alle undervisningsforløb slutter med evaluering fra lærere og elever. Det drejer sig om indhold, metode, didaktik, arbejdsform, udbytte og pædagogik.
 • Pædagogisk refleksion og vurdering: Der er løbende evaluering på skolens pædagogiske tiltage så skolen udvikler sig i takt med dens medarbejdere og brugere.
 • Lærerne tilrettelægger, gennemfører og evaluerer undervisningen ved hjælp af årsplaner der skriftligt evalueres i forbindelse med årsafslutningen.