Kære Ansøger

Vi er altid glade for at ansøgere interesserer sig for skolen og bruger tid på at søge.

Nedenfor kan du se, hvilke stillinger der pt. er ledige.(stroll ned)

Alle stillinger kan søges som akutjob.

Alle ansøgninger skal sendes som mail på (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) ansøgninger der afleveres på papir vil ikke blive taget i betragtning.

Vil du være vores nye kollega ?
IMG 20180615 103131 kopi 

 

Nørrebro Lilleskole søger Musikalsk teatermenneske

Nørrebro Lilleskole er en lilleskole i hjertet af Nørrebro, der rummer cirka 200 elever og 24 voksne. Vi har hverken politiske eller religiøse krav til hverken forældre, børn eller personale. Skolen er en selvejende institution, det betyder at skolen er ingens, eller alles. Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og består af forældre til elever på skolen.

Den 1.8.2018 starter Galaksen som er en ny måde at tænke SFO på. Målet er at vores Indskolingsteam og teamet i Galaksen smelter sammen, så du skal kunne varetage opgaver både som underviser og som pædagog.

Derfor vil du også blive ansat som pædagog, men du vil få lærerløn og forberedelsestid som om du var lærer. Som privat skole kan vi ansætte folk med relevant uddannelse, men uddannelse betyder ikke nødvendigvis lærer eller pædagog, du kunne fx have kvalifikationer fra teaterverdenen eller musikverdenen som sammen med pædagogisk flair ville kunne bruges.

Stillingen er en deltidsstilling på 67,55 % af fuld tid. Dit skema ser således ud:

12.00-12.30 vagt vagt vagt vagt vagt
12.30-13.15 støtte 1/2 møde lege + spil Indkøb lege + spil
13.15-14.00 støtte 1/2 møde lege + spil Forberedelse lege + spil
14.00-14.30 vagt vagt vagt vagt vagt
1430-1515 musik musik musik musik lege + spil
1515-1600 musik musik musik musik lege + spil

Ud over skema vil der være personalemøder, pædagogiske dage, fester, emneuger m.v. som du skal deltage i. Lønnen udgør kr.21083,43 pr måned.

FAKTA:

Vi er i gang med at nytænke vores SFO, Galaksen, som rummer 80 - 100 børn i 0. - 3. kl.

Du er velkommen til at deltage med ideer, tanker og holdninger.

Et særkende for Galaksen er, at børnene arbejder på værksteder i tre perioder henover året.

Temaerne er 'her bor jeg', 'verden omkring os' og 'ude liv'.

 
Du skal kunne;

* udarbejde en årsplan for musik og teater

* spille et eller flere instrumenter.

* varetage værkstedsundervisningen musik / teater på kvalificeret vis

* give børnene faglige og kreative udfordringer.

* tænke kreativt i forhold til vores temaperioder.

* arbejde sammen med lærere fra indskolingen

* være med til at opfinde nye traditioner

* arbejde om eftermiddagen, typisk i tidsrummet 10-17.

* arbejde i cirka 20 timers ugeskema mandag til fredag med mulighed for flere vikartimer om formiddagen,  

  samt deltagelse i emneuger, lejrskoler m.v.

* ekstra timer i uge 32

 
Du skal være;

 vant til at arbejde med børn

 udadvendt, smilende, anerkendende og en tydelig vokse

 innovativ - kaste en masse bolde i luften, men samtidig kunne gribe dem igen

 pædagogisk uddannelse er ikke et must men helt sikkert en fordel

 primus motor i vores årlige teaterforestilling, skal du kunne lave musik og sange med børnene og have overblikket             

 i forhold til teatrets opbygning.

Stillingen er omfattet at overenskomst mellem skoleforeningerne og BUPL /FSL. Vi opfordrer alle på tværs af religion, køn, alder, politisk orientering og skostørrelse til at søge.

Tiltrædelsestidspunkt: snarest muligt eller senest 1.august 2018.

Ansættelsesprocedure: skriftlig ansøgning sendes til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 31.7.2018 kl.12.00. Ansættelsesudvalget udtager herefter de kandidater, der skal til samtale onsdag den 8.8.2018 fra kl.12.00.

 

 


 
 
 
Søger du om at blive vikar:

Hvis du søger uopfordret, skal du vide, at vi foretrækker uddannede lærere eller lærerstuderende. Ansøgere til vikarstillinger skal kunne varetage naturfag, matematik og biologi. Vikaransøgninger sendes direkte til skolens viceskoleleder Eric Volkmann på mail (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Eric kontakter dem han kan bruge.

Søger du en fast ansættelse:

Til varige stillinger får alle ansøgere svar. Skolen følger overenskomsten for lærere indgået mellem Finansministeriet og FSL, samt overenskomst for pædagoger indgået mellem Frie grundskolers fællesråd og BUPL. Servicemedarbejdere er omfattet af overenskomst med 3F og sekretæren er omfattet af overenskomst mellem lilleskolerne og HK. Lokalløn udbetales ud over den faste løn til fastansatte efter bestemmelserne i skolens lokalaftaler. Da vi har en kollektiv lønaftale, er det ikke muligt at forhandle individuel løn. Alle stillinger kan søges som akutjob.