Kære Ansøger

Vi er altid glade for at ansøgere interesserer sig for skolen og bruger tid på at søge.

Nedenfor kan du se, hvilke stillinger der pt. er ledige.(stroll ned)

Stillingsannonce -økonomi ansvarlig

Da vores betroede medarbejder går på pension med udgangen af august 2020, søger vi en ny Økonomiansvarlig med tiltrædelse 1.08.2020. Stillingen på 32 timer har økonomi og drift som hovedansvar.

Erfaring fra stilling i bank, revisionsfirma account manager, financial controller mv., vil være en fordel.

Vi efterspørger en medarbejder med økonomisk tæft og kompetence inden for følgende områder:

Supervisor for daglig ledelse og bestyrelse i økonomiske spørgsmål

Budgetlægning / budgetkontrol

Bogføring efter kontoplan

Tilrettelæggelse, evaluering og redigering af kontoplan

Udarbejdelse af årsregnskab som forberedelse til revisor

Løn, lønkontrol m.v.

Skolepenge

Udarbejdelse af diverse ad hoc beregninger for ledelsen og

Konsekvensberegninger af diverse projektscenarier.

Vi forestiller os at du

Du kan arbejde med eksterne så vel som interne samarbejdspartnere

Du kan bruge vores data system UV skole eller gerne vil lære det

Du tænker økonomi og regnskab i forhold til skolens drift og vil helle selv beregne dig frem til resultater end at lade et system gøre det.

Du er resultatorienteret og fokuseret på dine opgaver.

 

Kontoret

Din arbejdsplads vil være på skolens kontor tæt op af den daglige ledelse, der består af skoleleder og viceskoleleder. Din stilling refererer direkte til den daglige ledelse.

Øvrige opgaver herunder af pasning af telefon, betjening af forældre, børn og ansatte, der muligvis kommer forbi kontoret deles ligeligt med den daglige ledelse.

Nørrebro Lilleskole er en privat skole i hjertet af Nørrebro. Skolen er snart 45 år gammel og der er ca.200 elever og ca.26 ansatte. Skolens kendetegn er en skole i konstant udvikling både i forhold til bygningen, undervisning og pædagogik. Derfor er det vigtigt, at du kender vores værdigrundlag og politikker som de til enhver tid fremgår af skolens hjemmeside www.norrebro-lilleskole.dk

Skolen er omfattet af overenskomst med HK. Lønnen i stillingen fastlægges efter aftale.

Send din ansøgning så vi har den på mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest mandag den 30.april klokken 12.00. og mærk den ” ØKONOMIANSVARLIG” Bemærk at kun ansøgninger sendt på mail vil blive behandlet.

 

Vi søger pr.1.august 2020 en m/k der kan jonglere i et køkken - 25 timer ugl.

Er du vores næste “jord til bord” medarbejder?

I køkkenet arbejder man typisk med 15 børn ad gangen, hvor der tre gange om ugen skal laves mad til alle børn i SFO'en/Galaksen. Arbejdet i Galaksen består blandt andet af tre dage med værksteder, to dage med pædagogiske aktiviteter, samarbejde med teamet omkring børnene, samarbejde med forældrene og et ugentligt teammøde. Du skal endvidere også have pædagogiske kompetencer og lyst til at udvikle dig på dette område.

Vi forestiller os, at du kan indtænke et samarbejde med vores udelivsværksted i forhold til madlavningen, som skal fremgå af din årsplan.

Du skal varetage al indkøb af mad til hele Galaksen, så et vist økonomisk overblik vil være en fordel.

Du kommer til at indgå i et team bestående af 5 personer, der udgør personalet i Galaksen.

Et særkende for Galaksen er, at børnene arbejder på værksteder i tre perioder hen over året. Temaerne er 'her bor jeg', 'verden omkring os' og 'udeliv'.

Nørrebro Lilleskole er en lilleskole i hjertet af Nørrebro, der rummer cirka 200 elever og 24 voksne. Vi har hverken politiske eller religiøse krav til forældre, børn eller personale, men vægter forskelligheden. Skolen er en selvejende institution, det betyder, at skolen er ingens, eller alles. Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og består af forældre til elever på skolen.

Vi forestiller os, at du kan:

udarbejde en årsplan for dit værkstedsfag

give børnene faglige og kreative udfordringer, fx lave mad der passer til vores temaer

tænke kreativt i forhold til vores temaperioder

arbejde sammen med lærerne fra indskolingen og have lyst til at undervise

være med til at opfinde nye traditioner

arbejde fra 12.00 - 17.00

arbejde i 25 timer mandag til fredag

indgå i flere timer som vikar på skolen, samt deltagelse i emneuger, lejrskoler, uge 32 m.v.

Du skal være;

vant til at arbejde med børn og have pædagogisk indsigt

kompetent til at indgå i et samarbejde med forældrene omkring børnene, teamet og andre personale

positiv indstilling til arbejdet med børn og samarbejdet med teamet  

anerkendende og en tydelig voksen

selvstændig og ansvarsfuld i forhold til værkstedsplanlægningen

fagligt kompetent inden for madlavning, med viden om sundhed, fødevarehåndtering og hygiejne.

Vi tilbyder;

at du kommer til at have indflydelse på udviklingen.

kreativ og fleksibel tilrettelæggelse af værkstedsundervisningen

En stærk holdånd, hvor vi er fælles om tingene

Plads til udvikling

Løn og arbejdstid:

Løn og arbejdstid følger overenskomst med BUPL og lokalaftale. Arbejdstiden fastlægges i din opgaveoversigt. I normal uger vil du typisk møde ind i tidsrummet 12 - 17.00, hvortil kommer eventuelt planlagte møder. Arbejdet aflønnes på linje med aflønning for lærere, uanset om du er i undervisning eller udføre pædagogisk arbejde. Der stilles ikke bestemte uddannelseskrav til stillingen, men vi forventer at du kan dokumentere dine kompetencer.

Send din ansøgning så vi har den på mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest mandag den 30.april klokken 12.00. og mærk den ” KØKKEN JONGLØR” Bemærk at kun ansøgninger sendt på mail vil blive behandlet.

 

Vi søger pr.1.august 2020 en m/k til vores Udelivs værksted  i Galaksen (SFO)

- 25 timer ugl.

Er du vores næste jord til bord medarbejder?
Som udelivsvoksen i Galaksen har du lyst til at lave bål mindst en gang om ugen, udendørs aktiviteter, ture ud af huset, du har ansvar for varetagelse af udelivs værkstedets udearealer og udvikling af disse. Du skal endvidere også have pædagogiske kompetencer og lyst til at udvikle dig på dette område.

På vores værksteder i Galaksen arbejder man typisk med 15 børn ad gangen.

Arbejdet i Galaksen består blandt andet af tre dage med værksteder, to dage med pædagogiske aktiviteter, samarbejde med teamet omkring børnene, samarbejde med forældrene og et ugentligt teammøde. Vi forestiller os, at du kan ind tænke et samarbejde med madlavningsværkstedet, dette skal fremgå af din årsplan.

Du kommer til at indgå i et team bestående af 5 personer, der udgør personalet i Galaksen. Et særkende for Galaksen er, at børnene arbejder på værksteder i tre perioder hen over året. Temaerne er 'her bor jeg', 'verden omkring os' og 'ude liv'.

Nørrebro Lilleskole er en lilleskole i hjertet af Nørrebro, der rummer cirka 200 elever og 24 voksne. Vi har hverken politiske eller religiøse krav til hverken forældre, børn eller personale. Skolen er en selvejende institution, det betyder, at skolen er ingens, eller alles. Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og består af forældre til elever på skolen.

Vi forestiller os, at du kan:

udarbejde en årsplan for dit værkstedsfag og varetage undervisningen

give børnene faglige og kreative udfordringer fx spejder relaterede aktiviteter 

tænke kreativt i forhold til vores tema perioder

arbejde sammen med lærerne fra indskolingen

være med til at opfinde nye traditioner

arbejde fra 12.00 - 17.00

arbejde i 25 timer mandag til fredag

indgå i flere timer som vikar på skolen, samt deltagelse i emneuger, lejrskoler, uge 32 m.v.

Du skal være;

vant til at arbejde med børn og have pædagogisk indsigt

kompetent til at indgå i et samarbejde med forældrene omkring børnene 

positiv indstilling til arbejdet med børn og samarbejdet med teamet og andre medarbejdere 

anerkendende og en tydelig voksen

selvstændig og ansvarsfuld i forhold til værksteds planlægningen

faglig kompetent inden for udeliv og formidling.

Vi tilbyder;

at du kommer til at have indflydelse på udviklingen

kreativ og fleksibel tilrettelæggelse af værkstedsundervisningen

En stærk holdånd, hvor vi er fælles om tingene.

Plads til udvikling

Løn og arbejdstid:

Løn og arbejdstid følger overenskomst med BUPL / FSL og lokalaftale. Arbejdstiden fastlægges i din opgaveoversigt. I normale uger vil du typisk møde ind i tidsrummet 12 - 17.00, hvortil kommer eventuelt planlagte møder. Arbejdet aflønnes på linje med aflønning for lærere, uanset om du er i undervisning eller udføre pædagogisk arbejde. Der stilles ikke krav til en bestemt uddannelse, men vi forventer at du kan dokumentere dine kompetencer.

Send din ansøgning så vi har den på mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest mandag den 30.april klokken 12.00. og mærk den ”UDELIVS EKSPERTEN” Bemærk at kun ansøgninger sendt på mail vil blive behandlet.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vedrørende uopfordrede ansøgninger:

 
Søger du om at blive vikar:

Hvis du søger uopfordret, skal du vide, at vi foretrækker uddannede lærere eller lærerstuderende. Ansøgere til vikarstillinger skal kunne varetage naturfag, matematik og biologi. Vikaransøgninger sendes direkte til skolens viceskoleleder Eric Volkmann på mail (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Eric kontakter dem han kan bruge.

Søger du en fast ansættelse:

Til varige stillinger får alle ansøgere svar. Skolen følger overenskomsten for lærere indgået mellem Finansministeriet og FSL, samt overenskomst for pædagoger indgået mellem Frie grundskolers fællesråd og BUPL. Servicemedarbejdere er omfattet af overenskomst med 3F og sekretæren er omfattet af overenskomst mellem lilleskolerne og HK. Lokalløn udbetales ud over den faste løn til fastansatte efter bestemmelserne i skolens lokalaftaler. Da vi har en kollektiv lønaftale, er det ikke muligt at forhandle individuel løn. Alle stillinger kan søges som akutjob.