Kære Ansøger

Vi er altid glade for at ansøgere interesserer sig for skolen og bruger tid på at søge.

Nedenfor kan du se, hvilke stillinger der pt. er ledige.(stroll ned)

Lærer eller pædagog med kompetence i læseindlæring søges.

Pr. 1.8.2019 søges uddannet lærer eller pædagog til fuldtidsstilling i Stjerneskuddet (indskolingen).

Du vil indgå i et dynamisk team, hvor I er fælles ansvarlige for undervisningen i Indskolingen med et spænd fra 0.-4.klasse.

Vi er 200 glade dygtige elever, 14 lærere, 6 pædagoger, 3 pedeller og 3 i ledelsen.

Vi har et tæt samarbejde på tværs af klasser

Alle ansatte arbejder i team.

Undervisningen starter 8.30

Lærerne underviser 26 lektioner jf. lokalaftale

Der er ikke tilstedeværelsespligt ud over undervisning og aftalte møder.

Vi tager på lejrskole hvert år

Vi har et udvidet forældresamarbejde.

Lønnen er fastsat jf. overenskomst mellem FSL og FM, samt lokal solidarisk lønaftale. Der kan således ikke forhandles løn i forbindelse med ansættelsen.

Vi søger:

Dig, der har lyst til art være klasselærer i 0.kl., med et teamsamarbejde omfattende 0.-2.klasse. Du skal kunne varetage undervisning i:

Dansk & idræt i 0.kl.

Musik indskoling

Matematik og science på mellemtrinnet 3.-5.kl

Du skal have kompetencer inden for naturfag og læseindlæring. Der tilbydes evt. kursus.

Du skal have kompetencer inden for musik, da din værkstedsundervisning er musikundervisning for børn fra 0.-2.kl på aldersintegrerede hold.

Du skal have lyst til samarbejde på mange niveauer, herunder forældresamarbejde, teamsamarbejde, samarbejde med ledelse m.v.

Du skal beherske det danske sprog i skrift og tale og have gode kommunikative evner.

Du skal være fortrolig med IT på brugerniveau – Office pakke, Powerpoint mm.

Pædagogik

Skolen har et formål og et værdigrundlag der forudsættes bekendt af ansøgerne – se hjemmesiden www.norrebro-lilleskole.dk men ikke en fast pædagogisk retning. Vi dyrker samtalen, dialogen, fællesskabet, den anerkendende tilgang til børn og voksne og grundlæggende respekt for forskellighed.

Dit skema

Da fagfordelingen for skoleåret 2019-20 er færdig vil dit skema være som vedlagt

Skema for:

x  bh.kl.

Stjerneskuddet/Lilleteam

ink.0

lek.26

 

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

7.30-8.30

 

 

 

 

 

8.20-8.30

møde

møde

møde

møde

møde

8.30-9.15

dansk 0

dansk 0

værksted

idræt 0

dansk 0

9.15-10.00

dansk 0

dansk 0

værksted

idræt 0

dansk 0

10.00-10.15

pause

pause

pause

pause

pause

10.15-11.00

matematik 4

dansk 0

værksted

matematik 4

matematik 4

11.00-11.45

matematik 4

dansk 0

værksted

matematik 4

matematik 4

11.45-12.00

spisning

spisning

spisning

spisning

spisning

12.00-12.30

pause

pause

 

pause

 

12.30-13.15

science 1

kultur 0

 

science 3

 

13.15-14.00

science 1

kultur 0

 

science 3

 

14.00-14.15

     

møde

 

 

Ansøgningsprocedure

Ansøgninger modtages gerne uanset køn, race, etnisk oprindelse, religion, tro, handicap, alder, seksuel orientering mv.

Alle ansøgninger behandles fortroligt.

Hvis du ønsker at søge stillingen, skal du fremsende ansøgning til skolen på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest fredag den 12.april kl.12.00. Skriv : ”ansøgning2019” i emnefeltet.

Bemærk at ansøgninger, der modtages på anden vis, ikke kommer i betragtning.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 29.4 i tidsrummet 9.00-14.00.

Vi glæder os til at høre fra dig.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Vedrørende uopfordrede ansøgninger:

 
Søger du om at blive vikar:

Hvis du søger uopfordret, skal du vide, at vi foretrækker uddannede lærere eller lærerstuderende. Ansøgere til vikarstillinger skal kunne varetage naturfag, matematik og biologi. Vikaransøgninger sendes direkte til skolens viceskoleleder Eric Volkmann på mail (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Eric kontakter dem han kan bruge.

Søger du en fast ansættelse:

Til varige stillinger får alle ansøgere svar. Skolen følger overenskomsten for lærere indgået mellem Finansministeriet og FSL, samt overenskomst for pædagoger indgået mellem Frie grundskolers fællesråd og BUPL. Servicemedarbejdere er omfattet af overenskomst med 3F og sekretæren er omfattet af overenskomst mellem lilleskolerne og HK. Lokalløn udbetales ud over den faste løn til fastansatte efter bestemmelserne i skolens lokalaftaler. Da vi har en kollektiv lønaftale, er det ikke muligt at forhandle individuel løn. Alle stillinger kan søges som akutjob.