Misbrugspolitik
Nørrebro Lilleskole 2019

Elever og forældre bør fra skolen orienteres grundigt om alkohol og euforiserende stoffer

Elever:

Inden 8 klasse skal disse 3 punkter være afviklet:

-> Der orienteres om alkohol og rusmidler på et forældremøde, og der udarbejdes evt. En handlingsplan for forebyggende aktiviteter i samarbejde med forældrene.

-> Der arrangeres et møde med en gæstelærer fra f.eks. GODA (foreningen for gode alkoholvaner) eller SSP,hvor både elever og forældre er til stede. - Mødet skal være oplysende og debatterende.

-> I forbindelse med et forældremøde skal forældrene udarbejde en fælles alkohol/rusmiddelaftale om regler for børnenes private fester i det (de) kommende år.

 

Fra skolens side lægges op til, at børn i overbygningen ikke nyder alkohol eller andre stoffer.

Der arrangeres besøg af gæstelærer (evt. en tidligere misbruger).

Forældre

Ved arrangementer på skolen, hvor børn deltager/er i nærheden, drikkes der ikke alkohol, med              mindre der er indgået særlig aftale. En undtagelse herfor er skolens sommerfest / julefest, samt arrangementer med børn og forældre, hvor der indgår spisning.

Ved arrangementer udenfor skolen - f.eks. klasseforældrerådets arrangementer - opfordres til samme holdning.
 

Personale:

Ved alle arrangementer i skolens regi, hvor børn deltager/er i nærheden af, drikkes der ikke alkohol, med mindre der er indgået særlig aftale. Fx Sommerfesten og  Julefest.

Ved jubilæer, runde fødselsdage m.v. kan personalet efter aftale med ledelsen indtage et glas vin el. lignende.

Misbrugssituationer Elever:

Hvis en elev møder påvirket på skolen eller til skolens arrangementer, kontaktes forældrene og der udarbejdes en handleplan af elev - forældre - skoleleder og  klasselærer.

Hvis en elev er kommet ind i et misbrug, involveres skoleleder og forældre, og der udarbejdes en handleplan.

Skolen skal være særlig opmærksom på elever fra misbrugshjem. Ved mindste mistanke om, at et barn lider overlast, tages problemet straks op.

Hvis forældre møder påvirkede på skolen, eller der er mistanke herom, kontaktes skoleleder eller souschef straks.

Misbrugssituationer Personale:

 Såfremt der opstår mistanke om, at en kollega har et misbrugsproblem, kontaktes skolens ledelse.

Skolens ledelse udarbejder sammen med den pågældende en handlingsplan.

Såfremt handlingsplanen ikke overholdes, bliver der indkaldt til en samtale med henblik på tjenstlig handling i form af påtale / afskedigelse.

Såfremt misbruget er konstateret hos ledelsen, skal personalet kontakte bestyrelsesformanden.”