Rygepolitik på Nørrebro Lilleskole

Elever

Der er rygeforbud på Nørrebro Lilleskole for alle elever. Skolen kan imidlertid ikke kontrollere, om de store elever med udgangstilladelse ryger, når de holder pause uden for skolens areal. De må dog ikke ryge i umiddelbar nærhed af skolen, således at dette kan genere andre elever, forældre eller ansatte. 

På lejrskoler, ekskursioner, udflugter og lignende, hvor eleverne er sammen med ansatte på skolen i flere timer eller dage, kan de ansatte i forbindelse med elevernes pauser anvise et sted, hvor eleven må ryge, hvis eleven har en til lejligheden underskrevet rygetilladelse fra elevens forældre. Rygningen skal fortsat placeres, så det ikke er til gene for andre elever eller ansatte. 

Ansatte

Rygning skal foregå uden for skolen. De ansatte må ikke ryge, når de er sammen med elever. Dette gælder ligeledes i forbindelse med ekskursioner, lejrskoler, udflugter o.lign. I sådanne sammenhænge kan de ansatte, såfremt dette er foreneligt med tilsynsforpligtelsen, og i øvrigt ikke er genstand for konflikter de ansatte indbyrdes, trække sig tilbage til et område uden for elevernes nærhed for at ryge. Overtrædelse af rygepolitikken betragtes som en tjenstlig forseelse og behandles efter de fagretlige regler.

Forældre/øvrige brugere 

I forbindelse med forældremøder eller andre arrangementer på skolen må der ikke ryges på skolens matrikel.

Skolen skal sørge for, at der undervises i sundhed samt i rygningens skadelige virkning på mellemtrinnet og i overbygningen. 

Det er forældres ansvar at tale om sundhed og rygning med deres børn.

Vedtaget af bestyrelsen efter redigering den 30.10.2018