Rygepolitik for Nørrebro Lilleskole

Rygning er yderst skadeligt for sundheden. På Nørrebro Lilleskole ønsker vi at skabe et undervisningsmiljø uden røg og tobaksprodukter.

Undervisning og oplysning

Nørrebro Lilleskole skal sørge for, at der undervises om sundhed og  rygningens skadelige virkning på mellemtrinnet og i overbygningen. Forældre på Nørrebro Lilleskole har ansvar for at tale om sundhed og rygning med deres børn.

Røgfri matrikel

Nørrebro Lilleskoles matrikel er røgfri, det vil sige at der ikke må ryges eller anvendes tobaksprodukter på skolens område. Forbuddet gælder både i og uden for skoletiden, og gælder skolens elever, ansatte, forældre og andre brugere af skolens lokaler. Forbuddet omfatter alle tobaksprodukter, herunder cigaretter, e-cigaretter og snus.

Røgfri skoletid

Nørrebro Lilleskole har røgfri skoletid, det vil sige at skolens elever ikke må ryge eller anvende tobaksprodukter i skoletiden, uanset hvor de opholder sig. Det gælder både på og udenfor skolens område, og gælder både i pauser, på ture ud af huset og på  lejrskoler.

Rygning i arbejdstiden

Ansatte på Nørrebro Lilleskole må ikke ryge eller anvende tobaksprodukter når de er sammen med elever, uanset om det sker på eller udenfor skolens område. I forbindelse med ekskursioner, lejrskoler mv. kan lærere ryge, hvis det ikke foregår i elevernes nærhed og er foreneligt med deres tilsynsforpligtelse og opgavevaretagelse.

Overtrædelse

Ansattes overtrædelse af rygepolitikken betragtes som en tjenstlig forseelse og behandles efter de fagretlige regler. Andres overtrædelse af rygeforbuddet betragtes som en overtrædelse af skolens ordensregler og behandles derefter.

Vedtaget af bestyrelsen efter redigering den 12.januar 2021