Sociale klausuler 

Nørrebro Lilleskole erklærer hermed at skolen som en del af sin personalepolitik:

1. Medvirker til at fastholde medarbejdere på skolen, hvis de af helbredsmæssige årsager får nedsat          arbejdsevne.

2. gennem medarbejdersamtaler, arbejdspladsvurderinger og eventuel konsuletbistand fra                          Bedriftssundhedstjenesten mv. jævnligt analyserer skolen som arbejdsplads med henblik på løbende      at forbedre arbejdsmiljøet som forebyggelse af arbejdsskader af både somatisk og psykisk karakter.

3. gennem kontakt til de sociale myndigheder, arbejdsformidling m.v., at skabe vished for at                        skolen gerne bidrager til jobtræning, praktikker, aktivering m.v.

4. Ved nyansættelse at åbne for ansættelse af flygtninge og indvandrere.

Skolen påtager sig sin del af det sociale ansvar gennem løbende samarbejde med Københavns jobcenter.  

Historik:

Skolen vil løbende vurdere sin medvirken til at opfylde regeringens målsætning om et mere fleksibelt arbejdsmarked, herunder målsætningerne om det sociale ansvar.

Skolen kan på nuværende tidspunkt modtage nye ansøgninger om jobtræning m.v.

I skoleårret 2020-21 har skolen haft en borger i praktik i Galaksen.

I skoleåret 2020-21 har skolen en medarbejder i praktik som pedel.

I skoleåret 2019-20 har skolen haft praktik og jobtræning som pedeI og som pædagogmedhjælper i Galaksen.

skoleåret 2018-19 har skolen haft jobtræning /praktik i Hygoteket / Galaksen.

I skoleåret 2018-19 har skolen jobtræning for pædagog, pedel og køkkenmedarbejder.

I skoleåret 2017 -18 har skolen haft jobprøvning /praktikanter i Hygoteket & som pedel.

I skoleåret 2016-17 har skolen haft jobprøvning / praktik som pedel.

I skoleåret 2015-16 har skolen haft jobprøvning/ praktik som pedel, i Hygoteket og som lærer.

I skoleåret 2014-15 har skolen haft jobrøvning / praktik i skolen som pedel og en i Hygoteket.

I skoleåret 2013-14 har skolen haft jobprøvning / praktik i skolen, hos pedellen og i Hygoteket.

I skoleåret 2012-13 har skolen haft jobprøvning i pedelsfunktionen og 2 jobprøvninger i Hygoteket.

I skoleåret 2011-12 har skolen en jobprøvning i pedelfunktionen, en i jobprøvning i Hygoteket som pædagogmedhjælper og en i praktik i 4.klasse i forbindelse med tilbagevenden til arbejde efter længere tids sygdom..

I skoleåret 2010-11 har skolen haft en jobprøvning i pedelsfunktionen.

I skoleåret 2009-10 har skolen haft en jobtræning og job prøvning på kontoret.

I skoleåret 2005- 06 blev der indgået aftale om uddannelse i forbindelse med jobtræning for en konkret ansat.

I skoleåret 2004-05 havde skolen en person ansat i jobtræning, der efter endt prøvetid indgik aftale med skolen om fortsat beskæftigelse på normale overenskomstmæssige vilkår.