Sociale klausuler 

Skolen påtager sig sin del af det sociale ansvar gennem løbende samarbejde med Københavns jobcenter.  Skolen har endvidere tilmeldt sig Claus Hjort Frederiksens initiativ ministerdialog, et initiativ der sikrer kommunikation mellem de tilmeldte virksomheder omkring erfaringsudveksling i forbindelse med ansættelse på særlige vilkår. Skolen har ikke pt. personer i jobprøvning, da vores sidst ansatte i jobprøvning har gennemført et evalueret forløb, der blev kombineret med et uddannelsesforløb, således at den pågældende nu er ansat som lærer på en anden skole.

Skolen har erfaring med jobtræning, job på særlige vilkår og job med løntilskud. Skolen forsøger i sådanne jobs at få tilknyttet en  mentorordning, da ønsket om progression er et krav for ansættelse.

Historik:

Skolen vil løbende vurdere sin medvirken til at opfylde regeringens målsætning om et mere fleksibelt arbejdsmarked, herunder målsætningerne om det sociale ansvar.

Skolen kan på nuværende tidspunkt modtage nye ansøgninger om jobtræning m.v.

I skoleåret 2018-19 har skolen haft jobtræning /praktik i Hygoteket / Galaksen.

I skoleåret 2018-19 har skolen jobtræning for pædagog, pedel og køkkenmedarbejder.

I skoleåret 2017 -18 har skolen haft jobprøvning /praktikanter i Hygoteket & som pedel.

I skoleåret 2016-17 har skolen haft jobprøvning / praktik som pedel.

I skoleåret 2015-16 har skolen haft jobprøvning/ praktik som pedel, i Hygoteket og som lærer.

I skoleåret 2014-15 har skolen haft jobrøvning / praktik i skolen som pedel og en i Hygoteket.

I skoleåret 2013-14 har skolen haft jobprøvning / praktik i skolen, hos pedellen og i Hygoteket.

I skoleåret 2012-13 har skolen haft jobprøvning i pedelsfunktionen og 2 jobprøvninger i Hygoteket.

I skoleåret 2011-12 har skolen en jobprøvning i pedelfunktionen, en i jobprøvning i Hygoteket som pædagogmedhjælper og en i praktik i 4.klasse i forbindelse med tilbagevenden til arbejde efter længere tids sygdom..

I skoleåret 2010-11 har skolen haft en jobprøvning i pedelsfunktionen.

I skoleåret 2009-10 har skolen haft en jobtræning og job prøvning på kontoret.

I skoleåret 2005- 06 blev der indgået aftale om uddannelse i forbindelse med jobtræning for en konkret ansat.

I skoleåret 2004-05 havde skolen en person ansat i jobtræning, der efter endt prøvetid indgik aftale med skolen om fortsat beskæftigelse på normale overenskomstmæssige vilkår.