HISTORIE

Fælles mål følges i faget Historie,  men nedenstående temaer inddrages altid på de pågældende klassetrin:

7. kl.

Følgende emner og historiske epoker skal vi beskæftige os med i løbet af året:

                      Hvad er historie?

                      Den industrielle revolution

          Kolonier og imperialisme

          1. Verdenskrig

8. kl.

                      Den russiske revolution

                      Mellemkrigstiden – demokrati vs. diktatur

                      2.Verdenskrig

                      Danmark fra 1901 til 1940

9. kl.

                      Den kolde krig

                      Danmark – opbygning af nationen (1800 – tallet)

                      Terror og globalisering