Undervisningsplan for Samfundsfag Nørrebro Lilleskole

Undervisningen tager udgangspunkt i bogen Samfundsstudier (Gyldendal), og vil blive suppleret med diverse opgaver og lege/spil i løbet af året.

Et af de væsentligste mål for undervisningen er, at eleverne i løbet af overbygningen tilegner sig en bred viden om samfundet. En viden som sætter dem i stand til kritisk og nuanceret at forholde sig til hvert enkelt af fagets mange forskellige områder. Derfor vil vi naturligvis også beskæftige os med den igangværende samfundsdebat (Ungdomshuset, Folketingsvalg, Miljø mm.), hvorfor aviser og andre medier også inddrages.

Der tages selvsagt højde for de enkelte klassetrins forskellige viden om det samfund vi færdes i. Således vil de opgaver og tekster eleverne præsenteres for, være af forskellig karakter og sværhedsgrad, ligesom forventningerne til måden opgaverne løses på også justeres herefter.

Der tages forbehold for ændringer i planen, ligesom visse emner vil lappe ind over hinanden på tværs af klassetrinene og undervisningen i historie.

Vi skal beskæftige os med følgende emner i løbet af året:

              7.klasse:

- Hvad er et samfund?

- Hvad er demokrati?

- Ungdomskulturer

- Forbrydelse og straf

  8. klasse:

- Mediernes magt

- Miljø

- Uddannelse og arbejde

- Indflydelse i lokalsamfunde

 9. klasse:

- Økonomi

- FN og EU

- Globalisering