Forældremøde d. 28. August kl. 16-18

Lejrskole d. 12-14. september 

Cirkus Workshop d. 3/10 kl. 10-11.30