Uge 20

Kære forældre og elever. 

Dette er opdatering #2. Nedenfor kan I se mere om hvordan vi generelt griber genåbningen an. Her er så lidt mere specifikt til den kommende uge

Først et par generelle ting som også er listet i den anden mail, her dog i punktform
- Vi kører med normal skema 8.30 - 14.00 (fri kl 12.00 om fredagen)
- Alle bøger skal tilbage på skolen. 

- Husk at brug bagtrappen
- Undgå at omgås med andre klasser
- Vask hænder og sprit af når det er muligt. 
- Bliv hjemme hvis der er symptomer. 

Klasselærer i isolation
Jeg er havnet i isolation, da jeg er vurderet til at være nærkontakt til 4! smittede. Jeg skal pcr-testes mandag og onsdag. Jeg er tidligst tilbage torsdag. Det er ikke optimalt, når man tænker på hvor lang tid siden det er jeg har haft klassen. Det er desværre de vilkår vi må leve med lige nu - øv!
Der er sat vikar på for mig. 

Filmaften udskudt
I samme ombæring bliver jeg også nødt til at udskyde vores aftalte pizza og filmaften på onsdag. Det er jeg rigtig ked af. 
Lige så snart jeg er tilbage aftaler jeg en ny dato med eleverne! 

Værkstedstur
På torsdag skal 6. klasse på tur i værkstedstimerne (10.00-14.00). Det skal de med Jeanne og Paule. Mere info om turen kommer på hjemmesiden og direkte til eleverne


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilbage til skole, 16. maj 2021

Kære forældre og elever. 

I morgen starter "normal" skole igen. Det bliver godt. Det betyder også at vi vender tilbage til vores normale skema og vi skal finde ind i de normale rutiner igen. 
Dog er nogle ting ikke helt normale:

Corona

Der findes stadigvæk corona. Derfor vil vi gerne bede jer om at holde jeres børn hjemme hvis de har symptomer. Husk at sygemeldinger foregår til skolens kontor. 
Derudover må I meget gerne minde jeres børn om at huske god hygiejne. 
Vi må ikke blandes med elever fra andre klasser endnu, hvilket betyder at ophold på gangen i pauserne er forbudt og at værksted ikke er tilbage endnu. 

Idræt

Alt idrætsundervisning foregår udendørs. Uanset vejr!
I må meget gerne hjælpe jeres børn med at huske idrætstøj, idrætssko og drikkedunk. 

Værksted
I stedet for værkstedstimerne om torsdagen, skal 6. klasse have undervisningen sammen. Der vil blive arrangeret ture og undervisningen fra gang til gang. 

Mødetider og pauser
Da vi stadig ikke skal blandes skal vi møde forskudt og holde pauser forskud. 6. klasse har dog været så heldige at de tager de "normale" tider, mens resten af halv/fuldmånen justerer. 

klasse

Mødetid

Indgang

Lille pause

Frokost

6

8.30 Bagtrappe 10.00 - 10.15 11.45 - 12.30


Skema
En lille opdatering på skema. Om tirsdagen vil jeg meget gerne bytte idræt og matematik, så vi kan slutte af udenfor. Jeg skal nok sørge for at eleverne ved besked :) 

Bøger, penalhus, etc
Vi vil meget gerne have at alle bøger kommer med tilbage til skolen, så vi kan kaste os over normal undervisning. I må også meget gerne tjekke at penalhus er klar til skolebrug igen :) 

Hjemmeside og Google classroom
Vi vil bestræbe os efter at vende tilbage til opdateringer på hjemmesiden. Det gælder både lektier, nyheder, opslag osv. Google Classroom vil stadig benyttes til skriftlige afleveringer. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hjemsendelse Januar 2021

Så står vi her igen med mere fjernundervisning. Vi har i lærergruppen endnu en gang sat os sammen (virtuelt) for at lave en nødundervisningsplan, hvor vi tilgodeser så mange fag som det nu er muligt. Det er vigtigt at pointere, at der er tale om nødundervisning, hvilket betyder, at det ikke er alle fag, der vil blive undervist i.

Skema
Nødskema for den enkelte klasse lægges op i Classroom, hvor fag og lærer fremgår.
Skoledagen kommer til at se ud, som ungerne kender det fra tidligere. De skal møde ind kl 9, til protokol og så vil der være undervisning og fælles gennemgang af dagens stof i det pågældende fag. Planen er derefter, at alle skal arbejde med opgaven individuelt, i makkerpar eller grupper. Vi beder ungerne om at kontakte os løbende, hvis der skulle blive behov for hjælp. 

Alle elever skal være undervisningsparate kl 9. Det vil sige, at de skal have deres bøger/materialer til det pågældende fag fremme. Der vil, som nævnt, være tilfælde, hvor eleverne skal arbejde sammen i makkerpar eller grupper. Her forventes det, at man tager kontakt til hinanden for at få løst opgaven. Dagen vil slutte kl 13. Det er forskelligt hvordan den enkelte lærer afslutter dagen. I nogle tilfælde vil det være med et afsluttende møde og andre gange vil det være ved aflevering af en opgave. 


Trivsel
Det er vigtigt for os, at eleverne har det godt i den nye situation. Derfor er ét af vores fokuspunkter at vi er i løbende dialog med eleverne. Det vil både være igennem beskeder, telefonsamtaler, videomøder og hvad vi ellers har til rådighed. Noget af dialogen foregår i den daglige “undervisning”, og andet vil være direkte én-til-én opkald.

Forældrekontakt
Vi forsøger så godt som muligt at have en føling med, hvordan de enkelte elever har det, men det er desværre ikke helt nemt, når man ikke er sammen fysisk. Det er derfor meget vigtigt, at I som forældre ligeledes er opmærksomme på jeres barn og dets trivsel og giver os besked herom. Vi vil selvfølgelig også tage kontakt til jer hvis vi oplever at eleverne ikke er til stede ved vores møder, ikke laver deres skolearbejde eller vi oplever andre udfordringer. Kommunikation vil dog i langt højere grad være fra forældre til lærer, end omvendt, da vi har meget svært ved at vide hvordan tingene går derhjemme. Det har vi brug for jeres hjælp til. Det gælder også hvis I føler at jeres barn er færdige med opgaverne hurtigt, og har brug for mere materiale.

Skole-hjem samtaler
Der er planlagt skole-hjem samtaler i januar måned, som vi desværre må udskyde med undtagelse af 9.klasse. Vi vil rigtig gerne i dialog med jer om, hvordan det går med jeres barn, men selve skole-hjem samtalen vil vi gerne gemme til at vi kan ses igen fysisk, når og hvis det bliver muligt. Det er indtil videre udskudt på ubestemt tid. Vi vil som tidligere nævnt forsøge at være i dialog med både jer og jeres barn. Når vi er tilbage i skolen, vil vi indkalde til skole-hjem samtaler. 

(Nedenstående skema er gældende i 2 uger, indtil d. 17/1). Ved forlængelse af lockdown, udsendes nyt skema, med evt. nye fag.

 

Mandag
kl 9-13

Tirsdag
kl 9-13

Onsdag
kl 9-13

Torsdag
kl 9-13

Fredag
kl 9-13

6. klasse

Naturfag
Jeanne

Dansk
Jeanne

Matematik
Victor

Kultur
Victor

Fransk
Paule

De bedste Hilsner

Jeanne, Paule, Victor, Mille, Rebekah og Anne MetteHjemsendelse december 2020

Kære forældre og elever.
Her er en oversigt over hvad der skal ske de næste 8 dage, hvor I skal gå i skole hjemmefra. 

Mødetid
I skal være i skole alle hverdage fra kl 09.00-13.00. 
Der vil blive noteret fravær og det forventes at I er deltagende og tilgængelige i hele perioden. 

Mødested
I skal logge ind på Google Classroom hvor I øverst kan finde Google Meet koden. Det er den samme som vi brugte sidst I var hjemsendt. Det er vigtigt at I logger ind med jeres skolemail. Det er den samme I bruger når I skal bruge skolens computere. 
Her er koden, i tilfælde af at teknikken driller: meet kode

Skema

Onsdag d. 9/12

09.00-13.00

Matematik

Victor

Torsdag d. 10/12

09.00-13.00

Matematik

Victor

Fredag d. 11/12

09.00-13.00

Naturfag

Jeanne

Mandag d. 14/12

09.00-13.00

Naturfag

Jeanne

Tirsdag d. 15/12

09.00-13.00

Dansk

Jeanne

Onsdag d. 16/12

09.00-13.00

Dansk

Jeanne

Torsdag d. 17/12

09.00-13.00

Matematik

Victor

Fredag d. 18/12

09.00-11.00 (Obs)

Julehyggedag

Victor

Lektier
Eleverne vil løbende blive opdateret i hvad der skal laves de forskellige dage. Kommunikationen vil foregå på Google Classroom. 


Matematik og Kultur
Jeg regner med at vi skal lave resten af det kapitel vi er igang med nu. 
Dvs s. 126-139 i matematikbogen.  

Kultur gemmer vi til efter juleferien.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektopgave 6. og 7. klasse, november

Kære forældre. 

I uge 45 er der projektopgave for 6./7. klasse. 
Eleverne vil blive blandet på tværs af de to klasser og skal sammen lave en opgave der skal indeholde en problemformulering, fremlæggelse og et produkt. 

Elevernes mødetider vil være som i alterntive uger, hvor eleverne har fri kl 12.00, mandag, onsdag og fredag. 

Referat af forældremøde

Forældremøde præsentation og referat