OBS: Ferieplanen for skoleåret 2019-20 skal godkendes på bestyrelsesmødet den 15.1., hvorefter den lægges her på hjemmesiden. Vi forventer at skoleåret starter en 12.8.

Ferieplan for skoleåret 2018-19

Ferieplan for skoleåret 2017-18

Galaksen (SFO) åbner i tidsrummet 7.30 -17.00 i uge 32 fra mandag den 6.august - fredag den 10.august. Fra uge 33 starter skolen og Galaksen har åbent fra 7.30-8.30 og herefter fra skoledagens afslutning til kl. 17.00. Ellers følger Galaksen skolens ferieplan.