Procedure i forbindelse med klager

Det er heldigvis sjældent, at det er nødvendigt at klage over forhold på skolen. De fleste spørgsmål og uoverensstemmelser klares hurtigt og smertefrit gennem dialog, også når der er tale om konfliktfyldte forhold. Men naturligvis kan det en sjælden gang ske, at der er forhold, der ikke kan klares gennem den daglige dialog mellem forældre og skole. I sådanne tilfælde anvendes nedenstående procedure

>Forældre har adgang til at klage over undervisningen, procedurer på skolen eller personale. Klager over procedurer og undervisningen rettes skriftligt til det aktuelle team, med kopi til skolelederen.

>Såfremt der rettes klager mod en ansat, skal denne klage altid rettes til den ansatte, således at denne har mulighed for at drøfte klagen og dens indhold med klageren

>Såfremt klageren ikke er tilfreds med udfaldet af en sådan samtale, kan der rettes skriftlig henvendelse til skolelederen. Skolelederen orienterer i sådanne tilfælde bestyrelsen om klagen og om den afgørelse skolelederen har truffet i denne anledning.

>Såfremt klageren fortsat ikke er tilfreds med behandlingen af klagen, kan der rettes skriftlig henvendelse til bestyrelsen med kopi til skolelederen.

>Bestyrelsen vil i sådanne tilfælde træffe en endelig afgørelse, der ikke efterfølgende kan ankes.