Tak fordi du vil skrive dit barn op til vores skole.

 

Vi forventer, at du / I har orienteret jer om de forskellige skolemuligheder, og at I vælger skolen, fordi det er netop sådan en skole, I ønsker for jeres barn. Vi vil meget gerne have, at I har forholdt jer til vores værdigrundlag, og at I vælger skolen, fordi vi er, som vi er, og ikke som et fravalg af andre skoler.

Opskrivning på vores elektroniske ventelisteprogram koster 500 kr.

 

Bemærk! 

 

Skolens optagelsesprincipper gennemgås her:

 

1. Alle børn kan optages på Nørrebro Lilleskole.

 

2. Vi anbefaler at I skriver jeres barn op så tidligt som muligt og gerne 4-5 år inden  

    optagelsen.

 

3. Skolen har to principper for optagelse, nemlig at søskendebørn har fortrinsret       (dog skal søskendebørn være opskrevet inden 1. august året før skolestart).

     at alle andre optagelser sker på baggrund af anciennitet på ventelisten.

 

Søskende på NBL er:

a. Søskende med samme mor og /eller far og samme  

    folkeregisteradresse.

b. Børn fra sammenbragte familier med samme folkeregisteradresse

    som et barn, der allerede går på skolen.

c. Biologiske søskende (samme mor og far), der efter forældrenes

    skilsmisse bor på forskellige folkeregisteradresser sammen med

    enten deres biologiske mor eller far.

d. Fortrinsret jf. søskendereglen gælder kun, hvis der allerede går en

    søskende på skolen i august måned på optagelsestidspunktet.

e. Søskendebørn skal opskrives senest 1. august året inden de skal starte i

    skole, ellers bortfalder den særlige søskendegaranti.

f. Søskendebørn, hvor et barn allerede går på skolen, betaler ikke      ventelistegebyr 

g. Elever der optages senere end 0.kl., og som optages direkte til en ledig

    plads betaler ikke ventelistegebyr

h. Alle andre betaler et ventelistegebyr der pr. 1.1.2016 udgør kr. 500 &

    indmeldelsesgebyr der udgør kr.1000,00-

OBS: Optagelsesproceduren i forbindelse med ny 0.kl. er følgende:

1. Vi modtager løbende tilmeldinger på ventelisten.

2. I slutningen af oktober året før 0.kl. skal starte indkalder vi til et møde. Vi sender indbydelsen til 120-130 elever der er opskrevet. Erfaringsmæssigt kommer der 70-80 forældre til elever på ventelisten til dette møde hvor vi orientere om skolen og om den videre optagelsesprocedure, hvor interesserede skal indbetale skolepenge og indmeldelsesgebyr inden en konkret dato.

3. Efter fristen sammensættes klassen i slutningen af november. Det sker ved at kontoret samler de indbetalinger der er foretaget som bevis for fortsat interesse typisk 35-40 stk. Disse sorteres herefter efter søskende og anciennitet og vi skriver ud til de forældre der har fået plads og dem der ikke har og sidstnævnte får deres penge tilbage.

 

HUSK at skrive barnets navn på alle indbetalinger til skolen - ellers risikere du at de ikke registreres korrekt.

Udfyld indmeldelses/ventelisteblanket her