Skolepenge forfalder hver den 1. i måneden 12 gange årligt. I skoleåret 2018-2019 udgør skolepenge og SFO-betaling nedenstående. Skolepenge opkræves via PBS.

Nye satser skolepenge og Hygo pr. 1. august 2018    
Skolepenge    
1. elev  1.450  
2. elev  1.087,50 (moderation udgør 362,50)
     
IT-pakke  50 (alle elever)
     
Hygo    
0.-4.kl. 1. barn  950  
0.-4.kl. 2. barn 712 (moderation udgør 238)
     
     

 

1. barn er det yngste barn 

2. barn betaler med moderation i det klassetrin det går i som 2. moderation
3. barn betaler med moderation i det klassetrin det går i som 3. moderation

Skoleåret går fra den 1. august til den 31. juli. Løbende indbetaling til lejrskole er indregnet i skolepengene.

Indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. indbetales på skolens konto. Reg. 0400 konto 4021809018

Ventelistegebyr på 500 kr. betales i forbindelse med opskrivning på vores elektroniske ventelisteprogram. Du finder linket her på vores hjemmeside (praktiske oplysninger, opskrivning/venteliste). Beløbet betales en gang for alle.

Bemærk! Der indbetales ikke ventelistegebyr på søskendebørn der opskrives (husk i den forbindelse ved indskrivning, at påfører cpr.nr. på det barn som går på skolen). Denne regel gælder ikke for søskendebørn på venteliste.

Det henstilles at forældrene giver besked, såfremt de ønsker at blive slettet af ventelisten.

Fripladstilskud
Der kan gennem skolen ansøges om tilskud til skolepenge fra den statsligt finansierede "Fripladsordning". Ansøgningskema kan afhentes på skolens kontor eller printes fra skolens hjemmeside fra skoleårets begyndelse. Ansøgningsfristen er lige omkring d. 1. september og ansøgningen skal afleveres på skolens kontor. Aktuel dato vil fremgå af vores hjemmeside samt opslag på skolen. Tilskuddet fratrækkes skoleopkrævningen, med et ligeligt beløb i perioden fra februar - maj. Eksempel: Hvis du modtager 2.000 kr. i fripladstilskud, bliver der fratrukket 500 kr. i 4 måneder (februar - maj) fra din oprindelige skolepengebetaling.

Udmeldelse
Udmeldelse på grund af flytning eller andre forhold kan ske med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Forsikringer
Skolens elevforsikring omfatter forsikring i forbindelse med personskader i den udstrækning, som lovpligten påbyder, herunder tandskader. Skolen er derimod ikke forsikret mod materielle skader, som forårsages af eleverne. De skadeforvoldende elevers familier må derfor selv hæfte for skadeserstatninger, evt. gennem egne familieforsikringer. Elevernes værdigenstande og kontanter er ikke forsikrede. Hvis eleverne medbringer penge eller værdigenstande på skolen kan disse afleveres på skolens kontor fra morgenstunden og hentes når de går hjem.