Rygepolitik på Nørrebro Lilleskole

 

Elever
Det er forældrenes ansvar at opdrage deres børn, herunder drøfte sundhed og rygning med dem. Der er rygeforbud på Nørrebro Lilleskole for alle elever. Skolen kan ikke kontrollere om de store elever med udgangstilladelse ryger når de holder pause uden for skolens areal, de må imidlertid ikke ryge i umiddelbar nærhed af skolen, således at dette kan genere andre elever, forældre eller ansatte.

På lejrskoler, ekskursioner, udflugter og lignende, hvor eleverne er sammen med ansatte på skolen i flere timer eller dage ad gangen kan de ansatte i forbindelse med elevernes pauser anvise et sted hvor elever, der har en til lejligheden udarbejdet rygetilladelse, underskrevet af elevens forældre må ryge. Et sådant sted skal være afgrænset på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre elever eller ansatte.

Eleverne må ikke ryge på udendørsarealer umiddelbart uden for skolen, men skal som minimum befinde sig på den anden side af Prs. Charlottesgade, hvis de skal ryge.

Ansatte
Rygning skal foregå uden for skolen. De ansatte må ikke ryge, når de er sammen med elever. Dette gælder ligeledes i forbindelse med ekskursioner, lejrskoler, udflugter o.lign. I sådanne sammenhænge, kan de ansatte såfremt dette er foreneligt med tilsynsforpligtelsen, og i øvrigt ikke er genstand for konflikter de ansatte indbyrdes, trække sig tilbage til et område uden for elevernes nærhed for at ryge.

Forældre / øvrige brugere 
I forbindelse med forældremøder eller andre arrangementer på skolen må der ikke ryges i skolens lokaler.  

Skolen skal sørge for at der på mellemtrinnet og i overbygningen undervises i sundhed, samt i rygningens skadelige virkning.

Overtrædelse af rygepolitikken betragtes som en tjenstlig forseelse og behandles efter de fagretlige regler.

      Rygepolitikken er revideret af bestyrelsen den 16.september 2009