Nyhedsbrev 1. November 2019

Så er efteråret kommet..

Kære forældre,

Som I nok har bemærket er vejret blevet mere vådt og koldere. Derfor opfordres I til at tjekke om jeres børn har lidt forskelligt i deres garderobe, fx.ekstra tøj (gerne noget varmt), regntøj, gummistøvler, hue, vanter osv. for vi tager på tur i alt slags vejr og mange gange står der børn uden så meget overtøj på.  

Rigtige venner..

I løbet af de sidste par uger har jeg desværre fået en del mails omkring børn, som ikke helt trives i klassen. Her er tale om ensomhed, konflikter, ekskludering og faste negative roller i fællesskabet. Dette er naturligvis noget jeg tager meget alvorligt. Vi har i klassens time snakket om generel mistrivsel i klassen og lavet en fornyet klassekontrakt, som er trådt i kraft. I de kommende uger vil vi i dansktimen efter diktaten om fredagen, bruge forskellige AKT-lege, case analyser i mindre grupper og aktiviteter på kryds og tværs, så man får øjnene op for andre end “den bedste ven/veninde”. 

I forlængelse af dette vil jeg håbe, at I også snakker med jeres børn omkring det at være en del af et fællesskab og hvordan man håndterer andres følelser og meninger. 

Jeg opfordrer yderligere til, at børnenes fælles legegrupper i det private opretholdes, da disse fælles oplevelser styrker deres relation ved at give dem mulighed for at bygge bro til børn de ikke normalt leger med henne i skolen.

Klasseledelse..hvordan?   

I klassen har vi besluttet (Klassekontrakten), at klassen er en stille-zone som vi kender det fra S-togene. Derfor vil der fremover hænge et skilt på døren, som skal støtte børnene i at klassen er et rum, hvor vi viser hensyn til hinanden og snakker på et stille og roligt niveau. Hvis ikke man kan finde ud af dette, skrives navnet på tavlen og efter 3 streger ud fra barnets navn, vil der blive sendt en mail hjem til forældrene som opfordres til at tage en snak med deres barn om deres opførelse anlede i at fremme det gode fællesskab. Dette har været nødvendigt, da eleverne havde et højt ønske om at sidde sammen pige/pige og dreng/dreng. Mie og jeg har dog informeret børnene om, at de pladser er på prøvebasis, da de skal bevise over for os, at de kan arbejde koncentreret og vise hensyn til deres klassekammerater.  

Knowledge is power..

Hver fredag laver vi diktat med 5 af de 120 ord. Ordene må I meget gerne øve med jeres børn. Det er lidt forskelligt hvad der er i fokus (udover at stave ordet så godt man kan), for hver gang. Fx øver vi meget at skrive med små bogstaver lige nu, da flere synes, det er udfordrende. 

Lektierne gives altid med 7 dages varsel. De skrives ind under fanen “lektier”. 

I stjernestund vil jeg fremover forsøge mig lidt med læse roulette, læsemakkere, læselog og læsløs, da jeg oplever, at det kan være meget trættende og hårdt for nogle elever at læse koncentreret i 10 min. Dette gælder naturligvis ikke alle børnene, men for dem som kunne have lyst, synes jeg skal have muligheden.

OBS!

Husk at tjekke penalhus, da mange mangler en blyant eller andet.. 

Ta’ gerne bøger med hjem om fredagen, hvis I lige vil tjekke op på om jeres barn har huller eller andet. Bare husk dem igen mandag ;)

Ta’ endelig en snak med jeres børn omkring klassekontrakten, så de også kan uddybe hvad der kan være svært til tider. 

Klassekontrakt 2.klasse             

Blive god til at trøste hinanden

Række fingeren op hvis man vil sige noget

Alle skal have lov til at komme ind i en leg

Stillezone i klassen

Man skal lytte til hinanden og de voksne

Man må ikke afbryde hinanden og de voksne

Vise respekt for hinanden og de voksne

Man må ikke drille, slå, skubbe, eller vippe på stolen

Tale pænt til hinanden eller hent en voksen hvis man ikke kan løse konflikten selv

ALLE skal overholde klassekontrakten

Glæder os til..

Uge 45: Fælles legegrupper i Stjerneskuddet i 10-pausen 

Uge 48: Juleuge - Alternativ uge