Nyhedsbrev nr.6 februar 2020

 

Kære forældre, 

Indledningsvis vil vi takke for nogle gode skole/hjem samtaler i sidste uge. Der var en positiv stemning omkring klassens trivsel og udvikling siden sidste års samtaler, hvilket Mie og jeg er rigtig glade for. Det er bekræftende, at I derhjemme har samme opfattelse af børnenes trivsel, som vi har herovre.  

Der er naturligvis nogle få udfordringer i klassen som vi er opmærksomme på. Vi drøfter i fællesskab med Ilham, da hun er kontaktansvarlig for klassen i Galaksen, omkring løsninger og eventuelle tiltag vi skal tage i brug. I vil naturligvis blive informeret så snart vi har noget konkret.  

Rigtige venner..

Generelt oplever vi, en klasse som langt om længe er ved at finde tryghed og struktur i skoletiden. Der er knap så meget larm og uro som tidligere og børnene leger oftest sammen i større grupper i pauserne. De enkelte børn er derfor også ved at finde deres egen rolle i klassen og det er ikke altid nemt, hvilket også kommer til udtryk i deres forskellige konflikter. 

Der har været meget voldsomme konfrontationer i blandt nogle af børnene. Vi taler meget om, hvordan disse episoder opstår og hvad vi kan gøre for at behandle hinanden godt. Det kan sommetider være lidt svært at forstå sine egne og ikke mindst andres følelser og temperamenter. Derfor forsøger vi meget at italesætte hvor vigtigt det er, at de kommer til os voksne når konflikterne opstår.  

I Stjerneskudsteamet har vi besluttet at revurdere konceptet med fælles legegrupper på tværs af klasserne. Mange af børnene kom med en del kritik og frustrationer til elev samtalerne. Fælles for kritikken var, at det var svært at blive enige om en leg og dernæst, fastholde alle i legen i hele frikvarteret. Det resulterer ofte i konflikter, hvilket på ingen måde er vores intention med legegrupperne. 

Vi forestiller os i stedet, at vi i fremtiden vil bruge en gang om måneden, hvor grupperne i 45min. kan spille spil og spise frugt sammen oppe i klasserne og på denne måde styrke deres relationer til de andre børn i Stjerneskuddet. 

AKT forløb både for drengene og pigerne

Efter en del overvejelser og samtaler med børnene, jer forældre og kollegaer, er jeg blevet enig med Helene om at starte et AKT forløb i 2.klasse. De vil være delt i en drenge- og pigegruppe, da vi oplever to forskellige problematikker som er på spil i klassen. 

Der vil komme yderligere information efter vinterferien. 

Til de forældre som undrer sig over skærmtid og generelt pauserne i skoletiden..

Hver dag spiser børnene frugt kl. 9.30 i 0. kl. og 9.40-10.00 i 1. og 2. klasse.

I frugtpausen sidder børnene enten i deres grupper og taler sammen eller der bliver læst en historie højt eller vi hører noget musik. Nogle gange beder vi børnene være helt stille, så vi er sikre på, at de får spist. I må meget gerne tage snakken derhjemme, da vi tit skal bede børn om at sætte sig ned i stedet for at gå rundt. I må også gerne tale med dem om, at de selv skal huske at få spist.

I spisepausen (0.kl. kl. 11.30, 1. og 2. kl. kl. 11.40 - 12.00) er det samme koncept som ovenstående, men der kan også ses en lille tegnefilm eller relevant sang med tal eller bogstaver i 10 minutters tid. 

Knowledge is power..

I Dansk skal vi til at afslutte vores Astrid Lindgren forløb og starte på billedbogen “Køteren” af Kim Fupz mfl. Derudover har eleverne fået en bogstavbog, som kun skal bruges i timerne når de bliver hurtig færdig med dagens opgaver. 

Hver fredag laver vi diktat med 5 af de 120 ord. Ordene må I meget gerne øve med jeres børn. Det er lidt forskelligt hvad der er i fokus (udover at stave ordet så godt man kan), for hver gang. f.eks. øver vi meget at skrive med små bogstaver lige nu, da flere synes det er udfordrende. 

Lektierne gives altid med 7 dages varsel. De skrives ind i fanen “lektier”. 

Husk at holde jer opdateret på ugeplanerne. Flere elever påstår at deres forældre aldrig tjekker ugeplanen. 

I uge 7 kommer vinterferien, hvor man er velkommen til at tage bøgerne med hjem, så der kan laves huller ;

OBS!

  • Husk at tjekke penalhus, da mange mangler en blyant eller andet.. 
  • Ta’ gerne bøger med hjem om fredagen, hvis I lige vil tjekke op på om jeres barn har huller eller andet. Bare husk dem igen mandag ;)
  • Ta’ endelig en snak med jeres børn omkring klassekontrakten så de også kan uddybe hvad der kan være svært til tider. 

 

Klassekontrakt 2.klasse             

Blive god til at trøste hinanden

Række fingeren op hvis man vil sige noget

Alle skal have lov til at komme ind i en leg

Stillezone i klassen

Man skal lytte til hinanden og de voksne

Man må ikke afbryde hinanden og de voksne

Vise respekt for hinanden og de voksne

Man må ikke drille, slå, skubbe, eller vippe på stolen

Tale pænt til hinanden eller hent en voksen hvis man ikke kan løse konflikten selv

ALLE skal overholde klassekontrakten

 

Glæder os til..

uge 6: Mandag og Tirsdag alm. undervisning, Onsdag-Fredag alternativ uge

uge 7: Vinterferie

uge 8: Tirsdag: Forældrekaffe kl.8:30-9:30 Fredag: Fasterlavn 8:30-12:00

uge 9: Tirsdag: Fællesmøde i Stjerneskuddet