Nyhedsbrev nr.7 Marts 2020

Kære forældre, 

Beklager nyhedsbrevet først kommer nu, men jeg har været ramt af syge børn derhjemme. 

Først vil jeg takke for en hyggelig forældrekaffe første uge i februar, det er dejligt at så mange af jer kan komme og hygge lidt. 

I uge 6 havde vi delvis alternativ uge om “Kroppen”. I denne anledning så vi teaterstykket “Drengen som fik en hunds hjerte”. På trods af at stykket var en smule uhyggeligt og replikkerne var en smule kringlet, fik børnene en god oplevelse og syntes at stykket var godt.  

Vi har haft en del syge børn i klassen og vores sygetelefon har drillet en del, men det skulle meget gerne være gået i orden nu. Men synes generelt i er gode til at give besked omkring fravær. Så bare bliv ved med det!

Husk at orientere jer på skolens hjemmeside omkring corona-virussen, hvis I skal på ferie. Jeg ved det er kommet tæt på nu og det kan være svært at forholde sig til alle de praktiske oplysninger fra sundhedsstyrelsen. 

Rigtige venner..

Som nævnt i det tidligere nyhedsbrev, er Helene i gang med AKT-forløb hver torsdag i klassen. Det er skiftevis drengene og pigerne som hun laver forskellige øvelser og lege med. Vi  håber på at styrke børnenes konflikthåndtering samt samarbejdskompetencer. 

Derudover har Helene og jeg lavet faste arbejdsgrupper som fungerer i alle fag. Her støtter vi dem i at bruge hinanden, gå på kompromis og forsøge at ændre deres syn på sig selv og andre. De er sat sammen i to og to i dreng/pige grupper. 

I denne forbindelse er klassen også blevet inddelt i legegrupper af 3/gruppe. Hver tirsdag i 10-pausen skal de lege i disse legegrupper.  Klassen var en smule skeptiske over legegrupperne, da de selv mente at det de var blevet lidt for store til den slags. Men min forklaring gik på, at de har tendens til at “låse” sig fast på de samme venner og veninder, hvilket skaber nogle uheldige situationer for de børn, som ikke lige altid har en fast legekammerat. 

Meld endelig tilbage hvis I oplever, at børnene mistrives eller er glade og positive omkring deres arbejdsgrupper eller legegrupper.  

Til de forældre som undrer sig over skærmtid og generelt pauserne i skoletiden..

Hver dag spiser børnene frugt kl. 9.30 i 0. kl. og 9.40-10.00 i 1. og 2. klasse.

I frugtpausen sidder børnene enten i deres grupper og taler sammen eller der bliver læst en historie højt eller vi hører noget musik. Nogle gange beder vi børnene være helt stille, så vi er sikre på, at de får spist. I må meget gerne tage snakken derhjemme, da vi tit skal bede børn om at sætte sig ned i stedet for at gå rundt. I må også gerne tale med dem om, at de selv skal huske at få spist.

I spisepausen (0.kl. kl. 11.30, 1. og 2. kl. kl. 11.40 - 12.00) er det samme koncept som ovenstående, men der kan også ses en lille tegnefilm eller relevant sang med tal eller bogstaver i 10 minutters tid. 

Knowledge is power..

I dansk skal er vi færdige med de 120 ord i diktat. Derfor tager vi hul på diktaterne fra fandango læsestavebog. Diktaterne vil være hver mandag, så husk at øve i weekenderne evt.! De bliver også skrevet inde i ugeplanen samt under fanen “lektier”.

Lektierne gives altid med 7 dages varsel. De skrives ind i fanen “lektier”. 

Husk at holde jer opdateret på ugeplanerne. Flere elever påstår at deres forældre aldrig tjekker ugeplanen. 

OBS!

 • Husk at tjekke penalhus, da mange mangler en blyant eller andet.. 
 • Ta’ gerne bøger med hjem om fredagen, hvis I lige vil tjekke op på om jeres barn har huller eller andet. Bare husk dem igen mandag ;)
 • Ta’ endelig en snak med jeres børn omkring klassekontrakten så de også kan uddybe hvad der kan være svært til tider. 

Klassekontrakt 2.klasse             

 1. Blive god til at trøste hinanden
 2. Række fingeren op hvis man vil sige noget
 3. Alle skal have lov til at komme ind i en leg
 4. Stillezone i klassen
 5. Man skal lytte til hinanden og de voksne
 6. Man må ikke afbryde hinanden og de voksne
 7. Vise respekt for hinanden og de voksne
 8. Man må ikke drille, slå, skubbe, eller vippe på stolen
 9. Tale pænt til hinanden eller hent en voksen hvis man ikke kan løse konflikten selv
 10. ALLE skal overholde klassekontrakten

Glæder os til..

uge 13: Alternativ uge