05.09.21

Nyhedsbrev Oktober 2021Kære forældre i 4.kl

Beklager at Nyhedsbrevet først kommer nu.

Først vil jeg sige, tak for et fint forældremøde i starten af måneden. Referatet blev tilsendt per mail. 

September måned er fløjet afsted. Vi har haft en del sygdom i klassen, hvilket nok skyldes det skiftende vejr. Husk at minde jeres børn om, hyppigt at spritte af og vaske hænder, så vi undgår for meget smitte af snot og hoste ;) 

Rigtige venner..

I klassenstime skulle børnene hver især skrive; Hvad deres eget bidrag var til, at 4.klasse på NBL er en god klasse. Udelukkende med det sociale i fokus. Jeg synes, jeg fik nogle gode tilbagemeldinger. Alt fra at være god til at lave lege og få andre ind i legen, trøste, gøre andre glade, fjolle og sprede godt humør, hjælpe i timerne og holder sammen på både piger og drenge. 

Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv ;) 

Knowledge is power..

I uge 37 havde vi alternative dag med særligt fokus på dansk skriftlighed, sætninger og tegnsætning. Vi bruger meget tid på børnenes håndskrift og støtter dem i at skrive pænt og tydeligt. Det er stadig en udfordring for læreren at læse hvad de skriver til tider, men det tager vi løbende. 

I engelsk arbejder vi med “The alphabet” frem til på fredag. I den sammenhæng har vi stavet til vores egne navne på engelsk, lavet lege på tavlen og sunget “The alphabet song”. Efter ferie starter vi på  “Opposites”.

Magnus og Tora fortsætter som elevrådsrepræsentanter, da de ikke rigtig fik muligheden sidste år pga. Corona. Louis og Gerda er suppleanter. Skoleårets første elevrådsmøde blev skudt af d.30/9, hvor der bl.a. blev diskuteret grønnere skole og ønske om omklædningsrum til Idræt. Vi må se hvad det munder ud i med tiden, men klassen var på ift. budgetforslag, da Magnus og Tora gav referat af mødet.  

  

I oktober glæder vi os til…

Uge 40: Fredag d.8/10 Forældrekaffe kl. 8:30-9:30

Uge 41: Emneuge, NBL city - obs. 

alternative mødetider: 

 ● Man, ons, fre kl. 8:30-12:00 

 ● Tirs, tors kl. 8:30-14:00 

Uge 42: Efterårsferie