Nyhedsbrev - august 2021

Kære forældre i 6. klasse

Så er skoleåret skudt i gang, og vi har haft en dejlig uge. Jeres børn har hygget sig, og de har været meget ansvarsbevidste i den mere selvstændige form i Halvmånen. Det virker som om, at de allerede trives med at være med blandt de store. 

Desuden skal vi byde velkommen til Sylvester, som har været på besøg i klassen og nu har meldt sig ind. Sylvester er blevet taget rigtig godt imod af piger og drenge. Vi er nu er oppe på 8 drenge og 12 piger. 
Mine timer med klassen forløber således i den næste måneds tid:

Dansk mandag, tirsdag og fredag i 1. og 2. lektion

  • Mandagen bruges til at arbejde med stavning og grammatik. Vi bruger Stav 6, grammatip.com og andet. 
  • Tirsdagen går med litteraturarbejde i Fandango, mundtlig og skriftlig fremstilling. Fandango grundbogen skal ikke tages med hjem, da den kan tilgås på nettet. Arbejdsbogen vil komme med i tasken med jævne mellemrum. 
  • Fredagen er der træning af læsning (Husk frilæsningsbog), samt klassens time, hvor vi samler op på ugen socialt. Snarest går vi i gang med et undervisningsforløb med udgangspunkt i projekt stressfri hverdag for børn og unge (meditationstræning som en del af min uddannelse). Det kommer til at foregå i timerne om fredagen.

Kultur: Tirsdag i 3. og 4. lektion

Forløb om lokalhistorie:

“Aargang 0 er et undervisningsmateriale der tager udgangspunkt i 7 vidt forskellige børn, der alle er født i år 1900. Med afsæt i det autentiske kildemateriale, der er bevaret om hvert af børnene, inviteres eleverne til at fortælle de 7 børns livshistorie fra de er 0 til de er ca. 25 år gamle. 

Opgaven for eleverne er todelt: Først skal de granske kilder og finde oplysninger om barnet ved hjælp af de arbejdsspørgsmål, de stilles inde på hjemmesiden, herefter skal de omsætte dette "råmateriale" af oplysninger og skrive barnets historie. I dette arbejde støttes de af et sæt livsfortællingsspørgsmål, hvor udfordringen bliver i besvarelsen at finde en balance mellem på den ene side at måtte gætte og bruge sin fantasi, hvor kilderne er tavse, og på den anden side at stoppe, hvor kilderne modsiger fantasien. Heri ligger også en øvelse i at begrunde sine bud faghistorisk i kilder og tematekster.”Husk at skolens første forældremøde finder sted i klasselokalet på 3. sal torsdag d. 2. sep. kl.16-17

Her vil vi bl.a. drøfte skoleårets aktiviteter, fagene og vælge repræsentanter til forældrerådet. 

Victor og jeg leder mødet. Dagsorden udsendes snarest. Mange hilsner

Helene