Forældremøde – NBL 6. Klasse d. 2. september 2021

Dagsorden og referat

1) Velkommen fra Helene og Viktor
• Sylvester ny i klassen. Han er glad, og forældrene oplever, at han er blevet taget godt imod. Velkommen!
2) Nyt trin - Halv/fuldmånen - rutiner, lektier, bøger, nye fag, nye lærere, m.m.
• Nyt for eleverne og nyt for Helene også. Det nye trin kan godt være en stor mundfuld for eleverne, bl.a. ved nye friheder, og være ”de store”, men også nye krav mv. Overordnet set går det dog godt, og beskeden er, at de bare skal prøve, og det er okay ikke at kunne det hele fra start. Hjælp gerne eleverne med, at det ikke er et nederlag, at synes noget er svært.
• Udgangstilladelse. 
➢ De må (og kan) gå rundt, hvor de vil. Skolen styrer ikke, hvor de går hen og hvad de fx køber. Så det er en snak for hjemmet. For nogle børn kan det være et stort skridt at skulle gå fra opsyn til at være uden opsyn på gaden. God opførsel på gaden er vigtig. God idé, hvis forældrene hjælper til ift. god adfærd.
➢ Det er måske høje forventninger til, at de selv kan styre at gå sammen et sted hen for at lave noget fælles. Forældre kan hjælpe med at huske børnene på, at de skal hjælpe hinanden og sikre, at der ikke er nogen, der er tilbage alene. Helene vil desuden tage temperaturen på, om de laver noget fælles, og om der er nogen føler sig alene.
➢ Forældrene var enige om, at børnene skal blive det første kvarter i frokostpausen og spise deres (medbragte) frokost sammen i klassen. Godt for fællesskabet og for økonomien. 
➢ Snak om køb af mad og slik. Forældrene var enige om, at det ikke fungerer godt nu, og ønsker ikke, at børnene render i Rema eller på Nørrebrogade og køber slik og mad. Forældrene fortæller børnene, at fremover køber de ikke mad/slik i skoletiden, men at de gerne må hver den 1. fredag i måneden (hvis de gerne må det for de pågældende forældre). Skolen bestemmer derudover, at slik/sodavand ikke skal med tilbage på skolen, og at der ikke købes energidrikke. Meget gerne have fokus på, at børnene får god energi. 
3) Fag
• Dansk. 
➢ Stavning og grammatik hver mandag. Fandango hver tirsdag. Frilæsning hver fredag. Husk at medbringe bog. Der startes op med fælles romanlæsning.
➢ Eleverne skal lige i gang. De synes 45 min. er lang tid, så de skal op i gear igen. 
➢ Det der ikke nås i klassen skal laves derhjemme. Generelt er det skolens politik, at lektier skal være noget, der er gennemgået i klassen, og det er bestyrelsens politik, at der ikke skal være så mange lektier. Helene vil dog øge lektierne lidt.

• Matematik
➢ Sværhedsgraden er steget - og der skal også bruges redskaber, fx passer.
➢ Hastighed. De arbejder meget langsomt, når de arbejder selv. Nu bliver der sagt, hvad de forventes at nå i timen - fx antal opgaver. De bliver altså presset lidt. Ved gennemgang af nye ting er tempoet skruetned, så der er god tid til nyt stof.
➢ Der bliver givet lektier for, og det er langt de færreste, der har lavet ALLE lektier. Der må gerne ske en opstramning. 
➢ Forældrene skal hjælpe derhjemme med at øve de simple ting som opstilling af regnestykker, hovedregning, lægge decimaltal sammen, tabeller mv. Det er de ikke tid til at øve i klassen, men det er en vigtig forudsætning for matematikken.
➢ Alle skal have en lommeregner. Hvis man ikke har selv, kan eleven få en udleveret på kontoret. Det koster 215 kr., der trækkes automatisk fra kontoret.
4) Klassen socialt
• God stemning og stor rummelighed. Før sommerferien var der lidt konflikter, men nu er vi inde i en roligere periode. Men det kan komme igen, så en god idé at hjælpe til at bevare de gode relationer på kryds og tværs.
• Børneme er (for) trætte når de møder ind.
• Stemningen er god. Men de skal holdes i kortere snor, når de samarbejder. Og de kan have svært ved at fokusere. 
• De er tit sultne. God idé med at have nogle meget lette snacks, som ikke larmer/fylder/fedter. De må gerne spise snaks i timerne uden at spørge om det, bare de tager hensyn.
• Klassetrivsel 
➢ Forebyggende samtaler og øvelser.
➢ Helene øver mindfulness og mediationsøvelser.
➢ De kan øve sig på dotbe.org / password: Fofboc
• Sociale arrangementer. Sheltertur d. 15.-16. september. Der kommer en pakkeliste. De skal gå 45 min., så der skal pakkes praktisk. 
5) Forældrerepræsentanter og social udvalg vælges
• Forældrerepræsentanter: Cecilie genvælges. Anne Marie er nyvalgt.
• Arrangementer.
➢ Tine, Line og Lene tager initiativ til en halloween fest
➢ Anne, Marie, Amber tager initiativ til et sommerarrangement.
➢ Helene tager initiativ til en klassefest, som nogen så kan sørge for at ”overtage” så festen fortsætter.
➢ Cecilie tager initiativ til nogle fødselsdagsgrupper. 
• Forældrefest d. 25. september

Referent: Adrian (Jo)