Kære forældre og 5. klasse

 Hermed sidste nyhedsbrev for mig.
 
Socialt
 
December har været en måned fulgt med en masse jul i form af nissegaver, kæmpe hjemmelavet julekalender og hygge.
Vi har i dag haft en fantastisk dag med vores små venner i 0. klasse. Line og jeg havde arrangeret det således, at 5. klasse var nede og læse deres artikler højt for deres lille ven. 0. klasse havde lavet et fint postkort til deres store ven, som de gav i julegave. Dejligt at se, hvordan båndene styrkes ved at lave noget fælles, og ikke mindst at se hvor hjælpsomme 5. klasse er overfor 0. klasse - både i dag, men også når de henter dem til husmøde og i frikvartererne.
 
December har dog også været en måned, hvor uro og larm har præget undervisning og alle lærere, der har klassen, har været bemærket af det. Jeg har haft flere snakke med klassen omkring ansvar, og at man har ansvar for, at behandle hinanden ordentligt. Det gælder ikke kun, hvis man ender i konflikt med hinanden eller er uenige, men også i form af larm og forstyrrelser. Flere i klassen nævner, at de synes det er ærgerligt med larmen, og her har vi også talt om, at alle har et ansvar. Hvis man dermed oplever larmen som irriterende, så skal man også huske at sige fra, selvom det er rigtig svært.
Flere i klassen er løbende blevet sendt ud i gården i det store frikvarter, da det ikke har været forsvarligt at have dem indenfor. Jeg har igen talt med dem om, at man skal tage ansvar for sig selv og de handlinger man begår. Der er til tider en tendens til, at man skyder skylden over på naboen. 
Vi lærere kan ikke stå og "puste dem i nakken" - heller i takt med, at de snart skal op i 6. klasse. Hvis man råber, spæner rundt, kaster med ting osv.., så skal man være parat til at kigge indad og vælge at gøre noget andet - alternativ i frikvartererne er gården.
Jeg har talt med dem om, at de til næste år, får mulighed for at gå udenfor i frikvarteret, men at der særligt her også følger et ansvar, som de skal bevise overfor de nye lærere de får.
 
 
 
Fagligt
Vi har i dansk fået arbejdet med berettende tekster. Det har været i forlængelse af børneavisen som vi fik læst over de fire uger. Emnet om de berettende tekster er endt ud i en artikelsamling, som de alle netop har fået med hjem som en lille julegave. Læs dem gerne - de er blevet super gode.
I forhold til sociale medier i kultur, så fik vi afsluttet vores forløb i mandags med de små videoer. Super flot løst - det var meget spændende at høre deres meninger. Jeg ved, at det har været en svær opgave for dem, som ikke nødvendigvis er på de sociale medier, men vi havde arbejdet med emnet så alle kunne være med og dermed også inddrage det i videoen.
 
Efter jul begynder vi i dansk langsomt at tage fat i Fandango igen. Vi har haft en længere pause fra grundbogen. Vi skal arbejde med intertekstualitet gennem blandt andet salmer.
I kultur skal vi arbejdes med islam.
 
 
 
Lektier
I forhold til lektien i mandags, så bliver jeg nødt til at nævne, at der skal strammes op med hensyn til lektier i klassen. Der er stadigvæk nogen der ikke nåede at få afleveret den lille video i kultur, og det er super ærgerligt. Jeg ved vi havde nogle problemer med at afspille videoerne - sådan kan det gå.
Jeg har indtryk af, at uroen i undervisning blandt andet også kan skyldes, hvis man ikke er opdateret på, hvad der sker i undervisningen. Jeg oplever en mindre motivation og ligegyldighed hos dem der ikke har lavet lektier til undervisningen - og sådan skal det ikke være. Det er ikke kun i mandags, men også i forhold til STAV, børneavisen mm...
Hjælp dem meget gerne med at huske lektier, bøger, penalhus mm.. og find eventuelt en bestemt dag, hvor der bliver tjekket op.
 
 
 
Praktisk info
 
Der har været et tilfælde af lus i klassen, og det er mere eller mindre et gentagende problem. Jeg har sørget for at Jacob ved det, så han kan informere hele skolen. Lad os håbe at skolen er lusefri efter ferien ?
 
 
Som jeg fik skrevet ud sidst, så vil jeg endnu engang sige tak for nogle dejlige år som klasselærer for jeres børn. Victor overtager klasselærerfunktionen efter ferien - og som vi netop har sagt til klassen, så vil tingene højst sandsynlig fungerer på anderledes vis, da to mennesker sjældent gør tingene ens.
Jeg håber i får en fantastisk jul og kommer godt ind i det nye år.
 
 
De bedste hilsner fra Sarah
 
 
P.s. Jeg kommer til at sende en masse varme tanker til jeres skønne børn, når jeg er ude og rejse fra september. Jeg kommer til savne dem. ?