Skolestart 

Så fik vi endelig skudt året igang, og det blev med en masse forandringer. 
Klassen er rykket op til Halv/Fuldmånen, som betyder at de ny er de yngste. Det betyder også at der er nogle andre regler, retningslinjer og forventninger til eleverne. Blandt andet betyder det at eleverne må være uden for skolen i pauserne, som kræver en del ansvar fra eleverne. 

Klassen har skiftet etage, lokale og lærere, og har brugt den første måned på at falde til i den nye ramme. Samtidig er klassen også blevet udvidet med en enkelt elev, i det Sylvester er startet i klassen. Sylvester var på prøve inden sommerferien og følte sig godt tilpas i klassen. Vi er rigtig glade for at have fået Sylvester ind i klassen og det lader til at både Sylvester og de andre elever har det på samme måde. 

Trivsel

Klassen har vist en stor glæde ved at se hinanden igen. En lang sommerferien samt et langt corona-forløb, har vist sig at skabe en glæde for eleverne ved at komme tilbage til skolen og deres vante rammer. Det gælder i høj grad også deres klassekammerater som de nu ikke længere skal holde mindst 2 meters afstand fra. 
6. klasse har også skulle danne relationer til eleverne fra de andre klasser, da de skal arbejde sammen på værksted i dette skoleår. For at sikre os at de lærer hinanden at kende på kryds og tværs af klasserne, har vi været en tur på Streyf ved utterslev mose, hvor eleverne skulle løse noge opgaver sammen. Vi har også været en tur i tivoli hvor indholdet var primært fagligt. Her var eleverne delt i grupper i klassen, men der var rig mulighed for at være sammen med elever fra de andre klasser efter den faglige del var slut. 

Fagligt

Fagligt er klassen dejlig spredt på forskellige niveauer og i forskellige fag. Det er ikke ulig andre 6. klasser. Derfor bliver der arbejdet med differentieret indhold så alle elever føler sig set, men også udfordret. 
Der er stadig nogle elever der har svært ved at huske at få lavet deres lektier, hvilket vi har haft fokus på. Det er vigtigt at eleverne forstår at det er deres eget ansvar at tjekke hvilke lektier de har for, samt at få de rigtige bøger og hæfter med hjem så de kan laves. Ligeledes er det også eleverne selv der skal pakke deres skoletasker, så man selv kan sørge for at man har de ting med som man skal bruge i undervisningen. Her kunne nævnes madpakke, idrætstøj, kommeregner og penalhus, som ting der ikke altid bliver husket. 

Samtaler

Den første rigtige uge gik på at afholde elevsamtaler. Samtalerne var med fokus på at 6. klasse er en del af overbygningen, og derfor betyder et større fagligt fokus. Men da vi godt er klar over at eleverne går igennem en speciel udvikling, kan det være rart at kunne snakke med nogle voksne om hvordan man har det og oplever egne udfordringer. Eric står til rådighed, hvis eleverne har brug for hjælp til både det faglige, sociale eller personlige problemstillinger. 
Samtalerne gik rigtig godt - alle elever gav udtryk for at de er glade for at gå på skolen og at de har venner som de bruger tid med både på og udenfor skolen.