Endelig tilbage

Efter 1 års pause, er nyhedsbrevet tilbage. Nyhedsbrevet har været en af de ting der er blevet negliceret i et skoleår der har været alt for meget præget af corona. Jeg vil fremover forsøge at holde jer opdateret på det sociale og det faglige, samt andre relevante nyheder. 

 

Socialt

Klassens trives. Det er konklusionen efter vi har haft skolehjemsamtaler og elevsamtaler i løbet af januar. Alle elever har givet udtryk for at de er glade for klassen og føler at de har venner. Selvfølgelig er der stadig ting der kan være bedre, og dem arbejder vi. Nogle elever har stadig et behov for at bygge venskaber udenfor skolen også, og det vil vi gerne hjælpe med at facilitere så godt som muligt. Det betyder blandt andet at der vil være opgaver som kræver at eleverne skal ses udenfor skolen. Et andet tiltag er kommet udefra, hvor klubben har tilbudt at have åbent om aften for skolens 6. og 7. klasse. I løbet af starten af februar vil klubben komme på besøg og fortælle mere. 
For at sikre os at klassen trives, forsøger jeg også at arrangere ture ud af huset hvor eleverne kommer hinanden ved. I januar blev det til en tur i svømmehallen, som for de deltagende var rigtig sjovt. Vi har stadig en udfordring i klassen, hvor enkelte elever ikke er trygge i en sådan situation. Vi prøver så vidt muligt at lave individuelle hensyn så alle kan være med. 

Fagligt

Januar har været en mærkelig måned. Mille er væk på orlov og Jeanne har misset et par uger pga Corona. Derudover er der generelt meget sygdom på skolen, både hos elever og lærere. Det har haft betydning for skoledagen, som for det første har været meget afkortede, men også været lidt tilfældige i forhold til skema. I uge 4 havde jeg klassen stort set alle dage, hvor jeg i uge 3 slet ikke havde klassen. VI har prøvet at få det bedste ud af det. I timerne med mig har der været stor fokus på matematik, som vi nu er lidt foran med. Så det er positivt. 
I andre fag er klassen nok en smule bagefter, men det satser vi på at få indhentet hurtigst muligt. 
Når det så er sagt så er klassen generelt set på et højt niveau fagligt. De er blevet dygtige til at arbejde i timerne, og der bliver budt en masse ind mundligt. De fleste elever har også forstået at lave deres lektier, mens det stadig halter for enkelte. Vi har snakket i klassen og til skolehjemsamtalerne om at det er vigtigt at man begynder at få styr på sine ting og arbejdet aktivt i timerne. I 8. og 9. klasse er det godt at have en god arbejdsindsats og struktur med. Det gør det hele lidt nemmere. 

Hvad skal der ske i februar? 

Eleverne ser nok allermest frem til uge 7, hvor der er vinterferie. 
I uge 6 vil der normaltvis være alternative dage, hvor der er fokus på seksual undervisning (uge sex). Det synes vi stadig er vigtigt, men der vil nok i højere grad være "normalt" undervisning, for at vi kan indhente noget af det tabte. 
I uge 6 og 8 er jeg også på ferie nogle af dagene, så der skal være vikar i matematik og idræt.